Leidykla » Parduodamos knygos » Edukologija » Edukologija 4
Adaskeviciene_2 Vaikų sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo ugdymas
Eugenija Adaškevičienė, Neringa Strazdienė

KU leidykla
Edukologija

Sarkauskiene Jaunųjų paauglių neformaliojo fizinio ugdymo mokykloje programa
Asta Šarkauskienė

KU leidykla
Edukologija

Svitriene Krepšinio komandų palaikymo šokių grupių rengimo aspektai
Bronė Švitrienė

KU leidykla
Edukologija

Baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programos studentams
Genovaitė Avižonienė, Laura Paulionienė

KU leidykla
Edukologija

Mokinių lygios galimybės ir jų ribojimas bendrojo ugdymo mokykloje
Ilona Klanienė, Liudmila Rupšienė, Gražina Šmitienė, Džiuginta Baralsdnes

KU leidykla
Edukologija

11−13 metų vaikų prigimtinių fizinių galių plėtotė neformaliai ugdant mokykloje
Ilona Klanienė, Liudmila Rupšienė, Gražina Šmitienė, Džiuginta Baralsdnes

KU leidykla
Edukologija

Projektai mokymosi procese: andragoginės sąveikos optimizavimo aspektas
Jūratė Adomaitienė, Ilona Zubrickienė

KU leidykla
Edukologija

Edukacinis eksperimentas
Liudmila Rupšienė, Aušra Rutkienė

KU leidykla
Edukologija

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodologinės strategijos
Elvyra Acienė, Indrė Dirgėlienė

KU leidykla
Edukologija

Mokinių fizinio aktyvumo edukacija
Eugenija Adaškevičienė, Neringa Strazdienė

KU leidykla
Edukologija

Informacija atnaujinta: Tuesday May 30th, 2017