Leidykla » Parduodamos knygos » Edukologija » Edukologija 2
Kontautiene Bendradarbiavimo sistema ir jos valdymas mokykloje
Regina Kontautienė

KU leidykla
Edukologija

Bukantiene Mokinių ir mokytojų komunikavimas lietuvių bendrine tartimi
Janina Bukantienė

KU leidykla
Edukologija

Uzniene Medijinis ugdymas: švietimas, lavinimas ir mokymas apie žiniasklaidą
Rosita Uznienė

KU leidykla
Edukologija

Birontiene
Priešmokyklinio amžiaus vaiku smulkiosios motorikos ugdymas
Zina Birontienė

KU leidykla
Edukologija

Urbonas Žurnalistikos pagrindai
Vytas Urbonas

KU leidykla
Edukologija

Bonckute Kas žinotina rašantiesiems mokslinius darbus
Roma Bončkutė

KU leidykla
Edukologija

Stepukonis Kursinių ir baigiamųjų darbų metodinės rekomendacijos
Faustas Stepukonis, Birutė Strukčinskienė, Jurgita Andruškienė, Arnoldas Jurgutis

KU leidykla
Edukologija

Ozelis Katechezė sutvirtinamiesiems: „Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia“. (Apd 1, 8)
Remigijus Oželis

KU leidykla
Edukologija

Tijuneliene
Žmogaus pašaukimas – tapti žmogumi
Ona Tijūnėlienė

KU leidykla
Edukologija

Žinių ir gebėjimų testavimas
Beatričė Andziulienė

KU leidykla
Edukologija

Informacija atnaujinta: Wednesday June 1st, 2016