Leidykla » Parduodamos knygos » Edukologija » Edukologija 1
Magistro mokslinio ir baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai (Uosto valdymo studijų programos)
Vytautas Paulauskas, Valdas Lukauskas, Birutė Plačienė

KU leidykla
Edukologija

Mokslo tiriamųjų darbų rengimo metodologija slaugos bakalauro ir magistro programų studentams
Vida Mockienė, Danguolė Drungilienė, Arvydas Martinkėnas

KU leidykla
Edukologija

Spring University. CHANGING EDUCATION IN A CHANGING SOCIETY, 2013, 2
Stasys Vaitiekūnas (Editor-in-Chief)

KU leidykla
Edukologija

Universiteto dėstytojų veiklos daugiafunkcionalumas profesionalizacijos kontekste
Birutė Jatkauskienė, Rūta Marija Andriekienė

KU leidykla
Edukologija

Andragogų profesionalizacijos sistemos procesionali raiška
Birutė Jatkauskienė

KU leidykla
Edukologija

Bitinas Edukologijos terminija: kokybė ir problemos
Bronislovas Bitinas

KU leidykla
Edukologija

Ekskursijos rengimo ir vedimo metodika
Jūratė Barauskaitė

KU leidykla
Edukologija

Matematka ir pradinių klasių mokinio kompetencijų ugdymas: skaičiai ir veiksmai su jais
Danutė Česnauskienė

KU leidykla
Edukologija

Tutoriaus veikla paramos, pagalbos studentui aspektu
Birutė Jatkauskienė, Ana Jovarauskaitė

KU leidykla
Edukologija

Ikimokyklinis ugdymas: raida, pedagoginės sistemos
Justina Sabina Pocienė

KU leidykla
Edukologija

Aiškinamasis andragogikos terminų žodynas
Birutė Jatkauskienė, Gitana Tolutienė

KU leidykla
Edukologija

Lietuvių-anglų kalbų jūrinis žodynas
Jurgis Banaitis

KU leidykla
Edukologija

Anglų – lietuvių kalbų jūrų technikos, laivybos, žvejybos žodynas
Sudarė Jurgis Banaitis

KU leidykla
Edukologija

Informacija atnaujinta: Wednesday June 1st, 2016