Leidykla » Leidiniai » Laisvai prieinami leidiniai » ZI metodas ir jo panaudojimas

Viršeliai

Visatekstis dokumentas

 

ZI metodas ir jo panaudojimas konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų
būvio parametrams apskaičiuoti
Monografija
Ipolitas Židonis

 

KU leidykla
Leidimo nr. : 2
Leidimo metai : 2018
Apimtis : 556 p.
ISBN : 978-609-481-010-7 (Internetinis)
Formatas : B5
Viršelis : Kietu viršeliu

 

Anotacija

Ši monografija yra papildytas ir patobulintas 2015 metais autoriaus išleistos monografijos
variantas [Židonis I. 2015]. Pateikta papildomų duomenų (1.6, 2.6.2, 2.6.3 poskyriai, F priedas).
Kitaip sugrupuota medžiaga: pradžioje pateikiami pagrindiniai žymenys, dalis informacijos iškelta į
priedus. Atlikti su tuo susiję kiti pakeitimai.

Informacija atnaujinta: Tuesday February 5th, 2019