Leidykla » Leidiniai » Laisvai prieinami leidiniai
Dialogue of Cultures: Platonic Tradition and Contemporary Thomism
Dalia Marija Stančienė

KU leidykla
Filologija

Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. 2017
Konferencijos pranešimų medžiaga

KU leidykla
Medicina

ZI metodas ir jo panaudojimas konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams apskaičiuoti
Ipolitas Židonis

KU leidykla
Statybos inžinerija
SHROVETIDE IN LITHUANIA. Carnival Character Songs in a Sociocultural Context
Lina Laurinavičiūtė-Petrošienė

KU leidykla
Etnologija
Informacija atnaujinta: Monday July 15th, 2019