ĮVADAS Į MĖLYNĄJĄ EKONOMIKĄ (2020 m. spalio 8 d.)

Lektorius

TORGER REVE

Įvadas į jūros industrijas. Naujos strateginės galimybės susijusiose pramonės šakose. Norvegijos pavyzdžiai, kadangi Norvegija turi puikias galimybes užimti lyderavimo pozicijas naujai atsirandančiose jūros industrijose. Technologijų ir verslo bendradarbiavimas.

INOVACIJŲ VADYBA (2020 lapkričio 4-6 d.)

LISA COWEY

1. Įvadas: inovacijos kaip vadybos procesas
Įvadas į inovacijas

 • Inovacijų naudojimas konkurencingumo ir tvarumo didinimui
 • Inovacijos kaip valdymo procesas
 • Atvirų inovacijų organizacinės kultūros plėtra ir palaikymas

2. Technologijomis ir žiniomis grįstų produktų ir paslaugų kūrimas

 • Įvadas į naujo produkto kūrimą
 • Idėjų generavimas ir atranka
 • Idėjų komercinio potencialo vertinimas
 • Intelektinės nuosavybės problemos naujų produktų kūrime

3. Naujovės Mėlynojo augimo kontekste

 • Mėlynoji ekonomika ir inovacijų strategija
 • Technologijos, tendencijos ir prekyba
 • Pavyzdžiai ir atvejo analizė

ĮVADAS Į SKAITMENINIO PRIVATUMO APSAUGĄ

 VOLKER WITTPAHL

1. Asmeninė su duomenimis susijusi rizika

2. Kaip apsaugoti savo duomenis

3. Kaip apsaugoti mano naudojamas skaitmenines sistemas

Šia paskaita siekiama ugdyti supratimą  apie tinkamą skaitmeninių sistemų, infrastruktūros ir duomenų naudojimą, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeniniam privatumui ir saugumui. Naudojantis nemokama, tačiau ne atvirojo kodo programine įranga, gali tekti sumokėti savo ar net draugo ar partnerio duomenimis. Tokiu būdu sukuriama vertė įmonėms, siūlančioms sprendimus be sąmoningo vartotojo dalyvavimo. Norėdami išvengti tokios situacijos, dalyviai išmoks naudotis „FLOSS“ (nemokamos atvirojo kodo programinės įrangos) pranašumais ir apsaugoti duomenis nuo neteisėto naudojimo; taip pat gaus „FLOSS“ alternatyvų komerciniams standartiniams sprendimams apžvalgą. Būsimieji tyrėjai ir verslininkai įgis supratimą apie galimas sukčiavimo schemas ir žalą, daromą jų organizacijoms.

AKVAKULTŪRA 

BELA H. BUCK

 1. Įvadas į akvakultūrą (pagrindiniai parametrai, rūšys, pašarai, rinka, aplinka ir kt.)
 2. Akvakultūra sausumoje ( tvenkinių sistemos, tėkmės, RAS (recirkuliacinės akvakultūros sistemos) ir atitinkamos rūšys bei jų poreikiai)
 3. Akvakultūra jūroje (sistemos projektavimas, eksploatacija ir priežiūra, produktai, aplinkos prie kranto ir atviroje jūroje, laivai)

DAIKTŲ INTERNETAS (IoT)  IR BLOKŲ GRANDINĖ (BLOCKCHAIN) UOSTAMS

GIOVANNI DI NOTO

Blockchain (blokų grandinės)  pagrindai,  DLT (paskirstytųjų žurnalų technologija), IoT (daiktų internetas), AI / ML (dirbtinio inteketo/mašinų mokymosi) technologijos ir jų taikymas išmaniojoje  tiekimo grandinėje

I modulis: DLT:  pagrindinės sąvokos ir technologijos
II modulis:  DLT naudojimo atvejai (30+ daugiau nei 10 pagrindinių domenų)
III modulis: IoT, BigData ir AI technologijos: pagrindinės sąvokos ir technologijos
IV modulis: Technologijų organiška konvergencija ir iš jos kylantys reiškiniai
V modulis:  tiekimo grandinės DLT sektoriuje

PAKRANČIŲ TURIZMAS

LASZLO PUCZKO

1. Pakrantės, turizmas ir sveikatingumas: naujas turizmo pramonės augimo sektorius? Privalumai ir trūkumai (Laszlo Pusko arba Melanie Smith) (Sveikata – sveikatingumas ir SPA – turizmo fenomenas, lemiami veiksniai, instrumentai, tendencijos; gerovės apibrėžimas, tipai; sveikatos turizmo santykis su tvariu pakrančių turizmu; sveikatos turizmo praktika, faktai ir skaičiai; globalūs iššūkiai ir transformacijos turizmo srityje (Korona ..), daugiausia dėmesio skiriant pakrančių turizmui, sveikatos turizmui ir tvarumui; ir t.t. )

2. Tvaraus pakrančių / sveikatos turizmo ir gerovės naujovės (Antoni Vidal, Valensija (EU-Conexus) arba prof. dr. Nadja Janovska, Lenkija) (Sąvokos, charakteristikos ir modeliai; Sveikatos turizmo proceso naujovės, nauda ir rizika; Inovacijų ir turizmo sektoriaus pokyčių santykiai; Geriausia patirtis ir pavyzdžiai).

3. Pakrančių teritorijų plėtra kaip tvaraus sveikatos turizmo tikslas (John Wallin Pedersen, Danija) (Sveikatos turizmo vadyba ir rinkodara; Sveikatos turizmo paslaugų plėtros proceso modeliai)

JŪROS BIOTECHNOLOGIJA

JERONIMO CHIRIVELLA MARTORELL

1. Mėlynosios bioekonomikos potencialas, ES Mėlynojo augimo strategija, Mėlynosios biotechnologijos rinkos apžvalga. Jūrų biotechnologijos produktų vartojimas: energija, maistas ir pašarai, biologijos įkvėptos medžiagos, vaistai, biologinis užterštų vietovių valymas.

2. Jūros organizmai biotechnologijoms. Auginimo ir laikymo režimai. Naujų junginių identifikavimas, jūrinių ekstraktų atranka, biologinio aktyvumo ir funkcijų tyrimas.

3. Jūrų biotechnologijų plėtros vertės grandinė: nuo idėjos iki rinkos

LAIVYBA IR UOSTAI

NIELS GORM MALÝ RYTTER

 1. Įvadas: Laivybos procesų pagrindai. Modeliavimu grįsti mokymai ir komandos formavimas.Linijinės laivybos žaidimas.
 2. Skaitmeninė, tvari ir konkurencinga laivyba. Laivybos pramonės ir jos skaitmeninės bei tvarios transformacijos proceso makro vaizdas. Verslo gerinimo ir skaitmeninimo sistema. Laivybos duomenų vertės grandinių skaitmeninimas.

Konteinerių, RoRo, tanklaivių / birių krovinių pavyzdžių analizė

KONTEINERIŲ TERMINALAI

LAWRENCE HENESEY

 1. Automatika konteinerių terminaluose
 2. Agentu grįsta modeliavimo architektūra, skirta įvertinti operacijų strategiją, perkraunant konteinerius
 3. Rinkos skatinama konteinerių terminalo valdymo kontrolė
 4. Automatiškai valdomos transporto priemonės konteinerių terminale

VERSLO STRATEGIJA/BAIGIAMASIS PROJEKTAS