LT   |   EN      Mano KU   |   
Kvietimas dalyvauti įspėjamajame streike

KVIETIMAS

KU profesinė sąjunga solidariai su  Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu (LAMPSS) ir su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis kviečia KU darbuotojus

2019 m. lapkričio 28 dieną, ketvirtadienį,

8.20 – 10 val.

dalyvauti

ĮSPĖJAMAJAME STREIKE

 

Raginame mūsų Universiteto bendruomenę palaikyti šią iniciatyvą.

PAGRINDINIAI ŠIOS AKCIJOS REIKALAVIMAI YRA ŠIE:

  • VYKDYTI LIETUVOS VYRIAUSYBĖS PAŽADUS NUO 2020 METŲ KASMET DIDINTI ATLYGINIMUS DĖSTYTOJAMS, MOKSLO DARBUOTOJAMS NE MAŽIAU KAIP 10 PROC. IR 2025 M. PASIEKTI, KAD ŠIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SUDARYTŲ 150 PROC. ŠALIES VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO.
  • DIDINTI ATLYGINIMUS NEAKADEMINIAM UNIVERSITETŲ PERSONALUI. ŠIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI NESIKEITĖ JAU ILGĄ LAIKĄ.
  • VYKDYTI VYRIAUSYBĖS PAŽADUS STUDENTAMS – VYRIAUSTBĖ JAU NUO 2018 M. ŽADĖJO ĮVESTI NEMOKAMAS BAKALAURO STUDIJAS.

Streiko forma yra laisva, tačiau streiko dalyviams siūlome:

  • jungtis prie LAMPSS pasiūlytos idėjos pasirinkti skiriamąjį ženklą – vilkėti geltonas liemenes;
  • per paskaitas su studentais rekomenduojame aptarti Lietuvos aukštojo mokslo problemas, informuoti juos apie šios akcijos reikalavimus.
  • taip pat siūlome pagalvoti apie galimybę susirinkti į universiteto Aulą (rektoriaus prof. dr. S. Vaitekūno auditoriją) diskutuoti apie Lietuvos Aukštojo mokslo finansavimo ir kokybės reikalavimų santykį.

Šią  nepolitinę įspėjamojo streiko akciją palaiko KU administracija, Darbo taryba ir Studentų sąjunga.

LAMPSS lapkričio 28 d. nuo 10 iki 12 val. Vilniuje organizuoja piketus prie LR Vyriausybės ir Finansų ministerijos. Turintys galimybę KU darbuotojai, segėdami geltonas liemenes, kviečiami dalyvauti šioje akcijoje. Apie dalyvavimą prašome Jūsų pranešti streiko koordinatorei LAMPSS vicepirmininkei A. Lapinskienei el. paštu: lapinskasta@gmail.com arba tel.: +370-612-75124

KU profesinės sąjungos komitetas

Registracija

Jūsų vardas, pavardė *

Jūsų padalinys *

Jūsų pareigos
(dėstytojas, mokslo darbuotojas, kiti darbuotojai) *

* - visi laukeliai yra privalomi