LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Dr. K. Pemkaus biblioteka – archyvas
Lietuvių išeivijos kultūros veikėjo dr. Kazio Pemkaus (1920 – 1996) biblioteką – archyvą sudaro knygos, periodika, archyvas (dokumentai, laiškai, nuotraukos ir kt.), yra žemėlapių (306), plokštelių (139). Kolekcijoje vertingos XVI – XIX a. knygos, tarpukario ir sovietinėje Lietuvoje, išeivijoje leisti leidiniai. Didelę ir vertingą kolekcijos dalį sudaro periodika. Tai universalaus turinio ir įvairiakalbė kolekcija.

Dr. Kazio Pemkaus archyvo kelias į Klaipėdos universitetą prasidėjo 1994 m. Tais metais KU rektorius prof. S. Vaitekūnas lankėsi JAV, kur susipažino su kolekcininku ir jo archyvu. 1994 m. ir buvo nuspręsta padovanoti biblioteką šiam universitetui.

K. Pemkaus archyvo pergabenimą ir bibliotekos įrengimą rėmė Lietuvių fondas (JAV). Archyvo pergabenimu rūpinosi Kazio Pemkaus gimnazijos ir vėlesnių laikų draugas dr. A. Razma, talkino savanoriai pagalbininkai. Pirmoji siunta pasiekė Klaipėdą 1995 m. liepą. Iš viso buvo gautos 787 dėžės.

Dr. K.Pemkaus biblioteka – archyvas atidarytas 1997 m. liepos 14 d. KU bibliotekoje.

Vyresn. bibliotekininkė – Danutė Steponavičiūtė

S. Nėries g. 5
92227 Klaipėda
tel. (8 46) 39 87 95
el. paštas emilija.steponaviciute@ku.lt