LT   |   EN      Mano KU   |   
Retų spaudinių sektorius

Vyresn. bibliotekininkė – Danutė Steponavičiūtė

S. Nėries g. 5
92227 Klaipėda
tel. (8 46) 39 87 95
el. paštas emilija.steponaviciute@ku.lt

Sektoriaus funkcijos – formuoja, saugo, tvarko ir tiria KUB retų spaudinių ir rankraščių fondą, aptarnauja skaitytojus, organizuoja e.paveldo sklaidą.

Retų spaudinių sektorių sudaro:

2018 m. sausio 1 d. Retų spaudinių sektoriaus fonde buvo 31.293 pavad. ir 75.719 egz. sutvarkytų leidinių.