LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto bibliotekos duomenų saugyklų atnaujinimas

Įgyvendinant projektą „Klaipėdos universiteto bibliotekos duomenų saugyklų atnaujinimas“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-005  2012-08-20 buvo pasirašyta projekto Finansavimo ir administravimo sutartis (FAS). Pagal sutartį – projekto pabaiga – 2013-09-30 (dėl neįvykusių pirkimų pratęsta dviem mėn. iki 2013-11-30). Projekto trukmė – 14 mėn. (+ 2 mėn.).

Projektas įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir plėtra“ priemonę „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“. Projektą administravo Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Pirminis projekto biudžetas buvo 445.453 Lt, galutinis projekto biudžetas – 430.438,65 Lt.

Pagal kvietimą teikti paraiškas, buvo numatyta finansuoti socialinių ir humanitarinių mokslų ir menų tyrimų duomenų saugyklų (knygų, retųjų spausdintų ir kitų fondų, rankraštynų, tekstynų ir kt.) infrastruktūros atnaujinimą.

Rengiant projektą buvo nustatyta tikslinė grupė – tai socialinių ir humanitarinių mokslų, gretimų mokslų ir menų srities mokslininkai ir tyrėjai. Iškeltas tikslas – pagerinti darbo aplinką, sudarant tinkamas sąlygas aukšto lygio mokslinių tyrimų vykdymui bei nustatyti uždaviniai – atlikti patalpų remontą ir aprūpinti kompiuterine technika ir baldais dokumentų saugyklas, mokslininkų ir tyrėjų bei juos aptarnaujančio personalo darbo vietas.

Projekto rezultatai:

  • Retų spaudinių, kolekcijų ir rankraščių skyriaus padaliniuose (Mažosios Lietuvos archyve, Išeivijos kultūros ir meno archyve bei K. Pemkaus archyve) atnaujinti kompiuteriai darbuotojams bei skaitytojams;
  • Įsigyta kita kompiuterinė technika (spausdintuvai, skeneriai, brūkšninių kodų skaitytuvai, užsakymų spausdintuvai)
  • Įsigyti kabinetiniai bei skaityklos baldai;
  • Suremontuotos Mažosios Lietuvos archyvo fondų patalpos: atliktas einamasis remontas;
  • Išeivijos kultūros ir meno archyve bei Mažosios Lietuvos archyve įsigytos mobilios bei stacionarios lentynos/stelažai fondų saugojimui;
  • Įsigytas skenavimo įrenginys su darbo stotimi;
  • Įsigytos specialios priemonės archyvinių dokumentų saugojimui (aplankai, archyvinės dėžės, vokai ir pan.);
  • Įsigytas drėgmės surinkėjas.

Įvykdžius projekte numatytas veiklas mokslininkams ir tyrėjams atsirado galimybė nagrinėti archyvinius dokumentus, retus leidinius, rankraščius, rašant mokslinius darbus (magistro baigiamuosius, daktaro disertacijas, mokslinius straipsnius ir pan.), juos analizuojant.