LT   |   EN      Mano KU   |   
Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas „Mokymai bibliotekų darbuotojams „Mokomės kurti virtualias parodas“

LKT logoLietuvos kultūros taryba Kultūros rėmimo fondo lėšomis 2017 m. 1-ajame konkurso etape skyrė dalinį finansavimą kultūros programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektui Mokymai bibliotekų darbuotojams „Mokomės kurti virtualias parodas įgyvendinti.

LRKM logoProjekto rengėjas: Lietuvos edukologijos universiteto biblioteka.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis –  2017 m. balandžio 15 d. iki 2017 m. spalio 31 d.

Projekto dalyviai – Lietuvos edukologijos universiteto, Šiaulių universiteto ir Klaipėdos universiteto bibliotekų darbuotojai.

Projekto „Mokymai bibliotekų darbuotojams „Mokomės kurti virtualias parodas“ tikslas – tobulinti projekte dalyvaujančių akademinių bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas ir gebėjimus kuriant virtualias parodas bei naudojantis naujausiais virtualių ekspozicijų kūrimo įrankiais (programomis).

Projektas leis pagerinti šių bibliotekų kuriamų virtualių ekspozicijų kokybę ir padidinti informacijos apie bibliotekose saugomus  informacijos išteklius sklaidą. Virtualios parodos skiriamos ne tik Universiteto bendruomenei, bet ir plačiajai visuomenei.

Mokymuose dalyvavę bibliotekų darbuotojai išmoks naudotis virtualių parodų kūrimo programa ir gebės savarankiškai kurti virtualias parodas.