LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokamų paslaugų įkainiai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

(patvirtinti KU Rektoriaus 2020-03-04 įsakymu Nr. 1-092)

Paslaugos pavadinimas Apimtis Kaina Padalinys
1. Vartotojo pažymėjimas:
a) KU vartotojams: studentams (neturintiems Lietuvos studento pažymėjimo), dėstytojams ir kt., neturintiems KUB vartotojo pažymėjimo; 1 vienetas 3 € Fakultetų b-kose
b) kitiems vartotojams (ne iš KU) vieneriems metams; 1 vienetas 3 € Fakultetų b-kose
c) vartotojams iš organizacijų, sudariusių su KU biblioteka sutartį metams; 1 vienetas 3 € Fakultetų b-kose
d) leidimas naudotis KU biblioteka vieną dieną. 1 vienetas 1,50 € Fakultetų b-kose
2. Dokumentų spausdinimas
 A4 formato nespalvotas  1 psl. 0,06 € Fakultetų b-kose ir BRIAI
 A4 formato spalvotas 1 psl. 0,40 €
 A3 formato nespalvotas 1 psl. 0,12 €
A3 formato spalvotas 1 psl. 0,80 €
3. Dokumentų spiralinis įrišimas
iki 100 psl.
daugiau nei 100 psl.
1,00 €
1,40 €
4. Dokumentų kopijavimas
A4 formato nespalvotu spausdintuvu 1 psl. 0,06 €
A4 formato spalvotu spausdintuvu 1 psl. 0, 40 €
 A3 formato nespalvotas 1 psl. 0,12 €
A3 formato spalvotas 1 psl. 0,80 €
5. Bibliografinių sąrašų sudarymas, naudojant KU bibliotekoje esančius šaltinius ir duomenų bazes
1 bibliografinis įrašas 0,30 €
6. Bibliografinių rodyklių sudarymas, jų redagavimas

Pagal sutartį
7. Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (TTBA paslauga)
Dokumentų iš kitų bibliotekų užsakymas, persiuntimas ir grąžinimasPastaba: faktines pašto išlaidas apmoka vartotojas Pagal galiojančius Lietuvos pašto įkainius

 

8. Firmų ir jų paslaugų reklama bibliotekos patalpose
Pagal sutartį Direktorė

Pagal LR Kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. ĮV-502
patvirtintą “Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą”.