LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokamų paslaugų įkainiai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

(patvirtinti KU Rektoriaus 2020-03-04 įsakymu Nr. 1-092)

Paslaugos pavadinimas Apimtis Kaina Padalinys
1. Vartotojo pažymėjimas:
Vartotojo pažymėjimas vieneriems metams 1 vienetas 3 € Fakultetų b-kose
Leidimas naudotis KU biblioteka vieną dieną. 1 vienetas 1,50 € Fakultetų b-kose
2. Dokumentų spausdinimas ir kopijavimas
A4 formato nespalvotu spausdintuvu
A3 formato nespalvotu spausdintuvu
1 psl.
1 psl.
0,06 €
0,12 €

Fakultetų b-kose

A4 formato spalvotu spausdintuvu
A3 formato spalvotu spausdintuvu
1 psl.
1 psl.
0,40 €
0,80 €
Fakultetų b-kose
3. Dokumentų spiralinis įrišimas
iki 100 psl.
per 100 psl.
0,90 €
1,20 €
Sveikatos mokslų fakulteto bibliotekoje
4. Dokumentų laminavimas
A4 formatas
A5 formatas
7,5 x 10,5 formatas
0,80 €
0,45 €
0,40 €
Gamtos mokslų bibliotekoje
5. Bibliografinių rodyklių sudarymas, jų redagavimas

Pagal sutartį Mokslinės komunikacijos skyriuje
6. Bibliografinių sąrašų sudarymas, naudojant KU bibliotekoje esančius šaltinius ir duomenų bazes
1 bibliografinis įrašas 0,30 € Mokslinės komunikacijos skyriuje;
Fakultetų b-kose
7. Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (TTBA paslauga)
Dokumentų iš kitų bibliotekų (TBA ir TTBA) užsakymas, atsiuntimas ir grąžinimas Pagal galiojančius Lietuvos pašto įkainius Sveikatos mokslų fakulteto bibliotekoje

 

8. Firmų ir jų paslaugų reklama bibliotekos patalposee

Pagal sutartį

Pagal LR Kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. ĮV-502
patvirtintą “Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą”.