LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokamų paslaugų įkainiai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

(patvirtinti KU Rektoriaus 2014-08-21 įsakymu Nr. 1-161)

Paslaugos pavadinimas Apimtis Kaina Atsakingas
1. Vartotojo pažymėjimas:
a) KU vartotojams: studentams (neturintiems Lietuvos studento pažymėjimo), dėstytojams ir kt., neturintiems KUB vartotojo pažymėjimo; 1 vienetas 3 € Fakultetų b-kos ir M.Mažvydo skaitykla
b) kitiems vartotojams (ne iš KU) vieneriems metams; 1 vienetas 3 € Fakultetų b-kos ir M.Mažvydo skaitykla
c) vartotojams iš organizacijų, sudariusių su KU biblioteka sutartį metams; 1 vienetas 3 € Fakultetų b-kos ir M.Mažvydo skaitykla
d) leidimas naudotis KU biblioteka vieną dieną. 1 vienetas 1,50 € Fakultetų b-kos ir M.Mažvydo skaitykla
2. Dokumentų kopijavimas
1 psl. A4 formatas
1 psl. A4 formatas
1 psl. A3 formatas
0,05 €
0,05 €
0,10 €
Administratorė,
Savitarnos aparatai
Administratorė
1 psl. A4 formatas
1 psl. A3 formatas (dokumentams iki
1945 m. iš KURSS)
0,20 €
0,30 €
Retų spaudinių sektorius
3. Dokumentų spiralinis įrišimas
iki 100 psl.
per 100 psl.
0,90 €
1,20 €
Administratorė
4. Dokumentų laminavimas
A4 formatas
A5 formatas
7,5 x 10,5 formatas
0,80 €
0,45 €
0,40 €
Administratorė
5. Informacijos spausdinimas
A4 formato nespalvotu spausdintuvu 1 psl. 0,05 €

Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyrius;
Retų spaudinių sektorius;
Fakultetų b-kos;
Interneto skaitykla

A4 formato spalvotu spausdintuvu
A3 formato nespalvotu spausdintuvu
A3 formato spalvotu spausdintuvu
1 psl.
1 psl.
1 psl.
0,60 €
0,10 €
1,20 €
Interneto skaitykla
6. Dokumento nuskaitymas vaizdo skaitytuvu (skeneriu) 1 psl. iki A4 formato
1 psl. A1-A3 formato
0,05 €
0,15 €

Retų spaudinių sektorius;
Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyrius

7. Bibliografinių sąrašų sudarymas, naudojant KU bibliotekoje esančius šaltinius ir duomenų bazes
1 bibliografinis įrašas 0,30 € Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyrius;
Retų spaudinių sektorius;
Fakultetų b-kos
8. Bibliografinių rodyklių sudarymas, jų redagavimas

Pagal sutartį Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyrius
9. Informacinio raštingumo pamokos (ne KU bendruomenės nariams)

Pagal sutartį Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyrius ir Fakultetų b-kos
10. Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (TTBA paslauga)
Pastaba: faktines pašto išlaidas apmoka vartotojas 1 dokumento iš kitos bibliotekos užsakymas
TBA užsakymo paieška internete

0,15 €

0,90 €

Sveikatos ir humanitarinių mokslų biblioteka

 

11. Dokumentų ir kt. parodų organizavimas pagal specialius užsakymus bibliotekoje ir užsakovo nurodytose patalpose

Pagal sutartį Skyriai, kurių dokumentai naudojami
12. Demonstracinės ir kompiuterinės įrangos nuoma bibliotekos patalpose
Pagal sutartį Direktorė
13. Firmų ir jų paslaugų reklama bibliotekos patalpose
Pagal sutartį Direktorė
14. Leidybinės paslaugos, prekyba leidybine produkcija
Pagal sutartį Direktorė

Pagal LR Kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. ĮV-502
patvirtintą “Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą”.