LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokamų paslaugų įkainiai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

(patvirtinti KU Rektoriaus 2014-08-21 įsakymu Nr. 1-161)

Paslaugos pavadinimas Apimtis Kaina Padalinys
1. Vartotojo pažymėjimas:
a) KU vartotojams: studentams (neturintiems Lietuvos studento pažymėjimo), dėstytojams ir kt., neturintiems KUB vartotojo pažymėjimo; 1 vienetas 3 € Fakultetų b-kos
b) kitiems vartotojams (ne iš KU) vieneriems metams; 1 vienetas 3 € Fakultetų b-kos
c) vartotojams iš organizacijų, sudariusių su KU biblioteka sutartį metams; 1 vienetas 3 € Fakultetų b-kos
d) leidimas naudotis KU biblioteka vieną dieną. 1 vienetas 1,50 € Fakultetų b-kos
2. Dokumentų kopijavimas
 1 psl. (A4) 0,05 € Gamtos mokslų bibliotekoje
3. Dokumentų spiralinis įrišimas
iki 100 psl.
per 100 psl.
0,90 €
1,20 €
Sveikatos mokslų fakulteto biblioteka
4. Informacijos spausdinimas
A4 formato nespalvotu spausdintuvu 1 psl. 0,05 €

Fakultetų b-kos

A4 formato spalvotu spausdintuvu 1 psl. 0,60 € Sveikatos mokslų fakulteto biblioteka
5. Bibliografinių sąrašų sudarymas, naudojant KU bibliotekoje esančius šaltinius ir duomenų bazes
1 bibliografinis įrašas 0,30 € Mokslinės komunikacijos skyrius;
Fakultetų b-kos
6. Bibliografinių rodyklių sudarymas, jų redagavimas

Pagal sutartį Mokslinės komunikacijos skyrius
7. Informacinio raštingumo pamokos (ne KU bendruomenės nariams)

Pagal sutartį Mokslinės komunikacijos skyrius ir Fakultetų b-kos
8. Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (TTBA paslauga)
Pastaba: faktines pašto išlaidas apmoka vartotojas 1 dokumento iš kitos bibliotekos užsakymas
TBA užsakymo paieška internete

0,15 €

0,90 €

Sveikatos mokslų fakulteto biblioteka

 

9. Dokumentų ir kt. parodų organizavimas pagal specialius užsakymus bibliotekoje ir užsakovo nurodytose patalpose

Pagal sutartį Skyriai, kurių dokumentai naudojami
10. Demonstracinės ir kompiuterinės įrangos nuoma bibliotekos patalpose
Pagal sutartį Direktorė
11. Firmų ir jų paslaugų reklama bibliotekos patalpose
Pagal sutartį Direktorė
12. Leidybinės paslaugos, prekyba leidybine produkcija
Pagal sutartį Direktorė

Pagal LR Kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. ĮV-502
patvirtintą “Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą”.