LT   |   EN      Mano KU   |   
Leidinių išdavimas ir grąžinimas

Vartotojas, norėdamas pasiskolinti leidinį, gali jį susirasti ir užsisakyti KU Virtualioje bibliotekoje (https://vb.ku.lt)

Leidinių užsakymo instrukcija.

Į namus išduodama literatūra:

 • mokomoji literatūra – semestrui;
 • kita literatūra – nuo savaitės iki mėnesio;
 • ypatingai paklausi literatūra – 1, 2 ir 3 dienoms.
 • Dokumentų išdavimo kiekį ir grąžinimo terminą nustato juos išdavęs bibliotekos padalinys.

Tik skaityklose skaitoma literatūra:

 • vieninteliai ar didelę paklausą turintys spaudiniai;
 • žinynai, žodynai, enciklopedijos;
 • periodiniai ir informaciniai leidiniai;
 • Retų spaudinių, kolekcijų ir rankraščių sektoriaus dokumentai;
 • disertacijos;
 • dokumentai, gauti per TBA.

Dokumentai į namus skolinami tik KU bendruomenės nariams. Kiti vartotojai dokumentais gali naudotis tik Bibliotekoje.

Vartotojai,  už kiekvieną laiku negrąžintą dokumentą moka Universiteto nustatytą baudą:

 • 0,05 € – už kiekvieno atskiro leidinio uždelstą dieną, kai dokumentai išduodami nuo savaitės iki semestro;
 • 0,90 € – už atskiro leidinio uždelstą dieną, kai dokumentai išduodami 1, 2 ir 3 dienoms.

Baudos sumą būtina pasitikslinti bibliotekoje. Apmokėti galima grynaisiais pinigais bibliotekoje, bankuose arba naudojantis savo e. banko mokėjimo paslaugomis internetu.

Informaciją apie pasiskolintus dokumentus, jų grąžinimo terminus bei delspinigius vartotojai privalo patys tikrinti KU Virtualioje bibliotekoje ir, jei reikia, prasitęsti naudojimosi jais terminus:

 • Leidiniai su statusu „3 dienoms“ automatiškai pratęsiami 3 dienoms.
 • Leidiniai su statusu „1 savaitei“ automatiškai pratęsiami 1 savaitei.
 • Leidiniai su statusu „2 savaitėms“ automatiškai pratęsiami 2 savaitėms.
 • Leidiniai su statusu „3 savaitėms“ automatiškai pratęsiami 3 savaitėms.
 • Leidiniai su statusu „1 mėnesiui“ automatiškai pratęsiami 1 mėnesiui.
Savarankiškai prasitęsti neleidžiama:
 • leidinių su skaityklos statusu;
 • leidinių su statusu „per naktį“;
 • leidinių su statusu „savaitgaliui“;
 • leidinių su statusu „1 dienai“;
 • leidinių su statusu „semestrui“;
 • užsakytų leidinių (jeigu Jūsų turimo leidinio pageidauja kitas skaitytojas ir jį užsisako bibliotekos elektroniniame kataloge);
 • jei priskaičiuotų delspinigių suma didesnė nei 2,90 €;
 • jei vartotojas turi bet kokį apribojimą, pvz. kad nuolat vėluoja grąžinti dokumentus.
 • Visi pratęsimai galimi tik iki liepos 15 d. Jei dokumento grąžinimo terminas viršija liepos 15 d., prasitęsti neleidžiama.
Savarankiškai dokumentą leidžiama prasitęsti tik 1 kartą.
Leidinių išdavimo termino prasitęsimo instrukcija.