LT   |   EN      Mano KU   |   
Bibliotekos vartotojų registracija ir aptarnavimas

Bibliotekos vartotojais gali būti visi Universiteto bendruomenės nariai bei kiti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai.

Vartotojai turi teisę naudotis visais Bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis Bibliotekos nustatyta tvarka.

Vartotojų aptarnavimo tvarką reglamentuoja Naudojimosi biblioteka taisyklės, kurias galima rasti visuose bibliotekos padaliniuose.

Vartotojai aptarnaujami abonementuose ir skaityklose.

Universiteto studentai, dėstytojai ir darbuotojai aptarnaujami su galiojančiu vienu iš šių dokumentų:

 • Lietuvos studento pažymėjimu;
 • Asmens tapatybės kortele;
 • Bibliotekos vartotojo pažymėjimu.

Kiti, ne universiteto bendruomenės nariai aptarnaujami tik su Bibliotekos vartotojo pažymėjimu.

Universiteto studentai, darbuotojai ir kiti asmenys norėdami įsigyti vartotojo pažymėjimą privalo:

 • susipažinti su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
 • pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
 • užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą;
 • pateikti nuotrauką dokumentams;
 • sumokėti Bibliotekos vartotojo pažymėjimo išdavimo mokestį (žr. KUB teikiamų mokamų paslaugų įkainius);
 • Universiteto studentams Bibliotekos vartotojo pažymėjimas galioja visą studijų laikotarpį;
 • Skaitytojams iš miesto – vienerius kalendorinius metus;
 • Mokslo įstaigų bendruomenės nariams, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys – vienerius kalendorinius metus;
 • Pagal mainų programas (pvz. Erasmus) studijuojantiems studentams  – studijų, Klaipėdos universitete, laikotarpiu.