LT   |   EN      Mano KU   |   
Paslaugos


Darbo laikas

Klausk bibliotekininko!
Informacinės paslaugos –  žodžiu ir nuotoliniu būdu teikiame informaciją apie bibliotekos paslaugas, konsultuojame informacijos paieškos, bibliografinio aprašo, literatūros sąrašo sudarymo ir kt. klausimais, organizuojame vartotojų mokymus.

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Bibliotekos vartotojų registracija ir aptarnavimas

Leidinių išdavimas ir grąžinimas

Tarpbibliotekinio abonemento paslauga (TBA)

Kitos paslaugos:

Rekomenduokite knygą – pasiūlymai komplektavimui

Paslauga rašantiems mokslo darbus – nustatome darbams UDK indeksus ir autorinius ženklus.
Kreiptis el. paštu: nijole.garbenciene@ku.lt.

Vartotojų apklausos