LT   |   EN      Mano KU   |   
Paslaugos

Dokumentų kopijavimas, laminavimas, įrišimas, skenavimas

 • dokumentų kopijavimas

Centrinėje bibliotekoje
(K. Donelaičio a. 3, I a. 152 kab.)

 • dokumentų laminavimas, įrišimas

Centrinėje bibliotekoje
(K. Donelaičio a.3, I a. 152 kab.)

 • dokumentų skenavimas

Centrinėje bibliotekoje Interneto skaitykloje
(K. Donelaičio a.3, I a. 163 kab.)

Dokumentų spausdinimas

 • nespalvotu spausdintuvu (A3, A4);
 • spalvotu spausdintuvu (A3, A4)

Centrinėje bibliotekoje Interneto skaitykloje
(K. Donelaičio a. 3, I a., 163 kab.)

 • nespalvotu spausdintuvu (A4)

Jūros technologijų bibliotekoje
(Bijūnų g. 17)

Informacinės paslaugos:

 • žodžiu, telefonu ir elektroniniu būdu teikiame informaciją apie visas KU bibliotekos paslaugas;
 • konsultuojame informacijos paieškos klausimais (KU virtualioje bibliotekoje, Lietuvos virtualioje bibliotekoje, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) ir kt.);
 • konsultuojame informacijos paieškos duomenų bazėse, atviros prieigos ir kt. ištekliuose  klausimais;
 • konsultuojame dokumentų bibliografinio aprašo, literatūros sąrašo sudarymo klausimais;
 • tiksliname dokumentų bibliografinius duomenis KU bibliotekos kataloguose, bibliografiniuose leidiniuose;
 • sudarome literatūros sąrašus knygų parodoms, kurias rengia kiti KU padaliniai;
 • skenuojame (Interneto skaitykloje, K. Donelaičio a.3, 163 kab.);
 • siūlome kompiuterizuotas darbo vietas darbui su MS Office programomis bei natų rinkimo programa Finale Notepad (Interneto skaitykloje, K. Donelaičio a.3, 163 kab.);
 • vartotojų grupes supažindiname:
 • su KU bibliotekos informacine struktūra;
 • teikiamomis paslaugomis;
 • informacijos paieška bibliotekų kataloguose, licencijuojamose duomenų bazėse ir atviros prieigos ištekliuose;
 • citavimo ir literatūros sąrašų sudarymo taisyklėmis.

Išsamesnė informacija teikiama
Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyriuje
(K. Donelaičio a. 3, III a., 359 kab.)
tel. (8 46) 39 87 93, 39 87 79,
elektronine.informacija.biblioteka@ku.lt

 

Pasiūlymai komplektavimui

Bibliotekos informacijos išteklių fondas komplektuojamas pagal Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų kryptis.

Norėdami išsamiau patenkinti bibliotekos vartotojų poreikius, kviečiame katedrų vedėjus,  dėstytojus glaudžiai bendradarbiauti formuojant bibliotekos informacijos išteklių fondą ir teikti užsakymus naujoms knygoms įsigyti.

Prašome užpildytą knygų užsakymo kortelę arba katedros knygų užsakymo paraišką siųsti Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėjai Stanislavai Mockutei adresu stanislava.mockute@ku.lt

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 46) 39 87 87.