LT   |   EN      Mano KU   |   
Paslaugos

Dokumentų kopijavimas, laminavimas, įrišimas, skenavimas

 • dokumentų kopijavimas:
  • Gamtos mokslų bibliotekoje (Herkaus Manto g. 84,  K5, III a. 319 kab.)
  • Sveikatos ir humanitarinių mokslų bibliotekoje (Herkaus Manto g. 90)
 • dokumentų laminavimas, įrišimas:
  • Gamtos mokslų bibliotekoje (Herkaus Manto g. 84,  K5, III a. 319 kab.)

Dokumentų spausdinimas

 • spalvotu spausdintuvu (A4):
  • Sveikatos ir humanitarinių mokslų bibliotekoje (Herkaus Manto g. 90)
 • nespalvotu spausdintuvu (A4):
  • Gamtos mokslų bibliotekoje (Herkaus Manto g. 84, K5, III a. 319 kab.)
  • Jūros technologijų bibliotekoje (Bijūnų g. 17)
  • Sveikatos ir humanitarinių mokslų bibliotekoje (Herkaus Manto g. 90)
  • Ugdymo mokslų bibliotekoje (S. Nėries g. 5)

Informacinės paslaugos:

 • žodžiu, telefonu ir elektroniniu būdu teikiame informaciją apie visas KU bibliotekos paslaugas;
 • konsultuojame informacijos paieškos klausimais (KU virtualioje bibliotekoje, Lietuvos virtualioje bibliotekoje, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) ir kt.);
 • konsultuojame informacijos paieškos duomenų bazėse, atviros prieigos ir kt. ištekliuose  klausimais;
 • konsultuojame dokumentų bibliografinio aprašo, literatūros sąrašo sudarymo klausimais;
 • tiksliname dokumentų bibliografinius duomenis KU bibliotekos kataloguose, bibliografiniuose leidiniuose;
 • sudarome literatūros sąrašus knygų parodoms, kurias rengia kiti KU padaliniai;
 • siūlome kompiuterizuotas darbo vietas darbui su MS Office programomis bei natų rinkimo programa Finale Notepad (fakultetų bibliotekose);
 • vartotojų grupes supažindiname:
 • su KU bibliotekos informacine struktūra;
 • teikiamomis paslaugomis;
 • informacijos paieška bibliotekų kataloguose, licencijuojamose duomenų bazėse ir atviros prieigos ištekliuose;
 • citavimo ir literatūros sąrašų sudarymo taisyklėmis.

Išsamesnė informacija teikiama
Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyriuje
(Herkaus Manto g. 84,  K5, IV a. 404 kab.) tel. (8 46) 39 87 92,
elektronine.informacija.biblioteka@ku.lt

 

Pasiūlymai komplektavimui

Bibliotekos informacijos išteklių fondas komplektuojamas pagal Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų kryptis.

Norėdami išsamiau patenkinti bibliotekos vartotojų poreikius, kviečiame katedrų vedėjus,  dėstytojus glaudžiai bendradarbiauti formuojant bibliotekos informacijos išteklių fondą ir teikti užsakymus naujoms knygoms įsigyti.

Prašome užpildytą knygų užsakymo kortelę arba katedros knygų užsakymo paraišką siųsti Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėjai Stanislavai Mockutei adresu stanislava.mockute@ku.lt

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 46) 39 87 87.