LT   |   EN      Mano KU   |   
Autografuoti leidiniai dr. K. Pemkaus bibliotekoje-archyve. Rašytojų autografai

Dr. K. Pemkaus bibliotekoje-archyve saugomos kolekcijos leidiniuose randame nemažai antspaudų, ekslibrisų, autografų, marginalijų ir kitų knygos ženklų. Sudarytoje autografų ir dedikacijų kartotekoje yra daugiau kaip 1400 kortelių.

Šioje parodoje nusprendėme pasidalinti autografuotų leidinių vaizdais. Šį kartą pristatome rašytojų autografus. Dalis įrašų skirti kolekcijos sudarytojui dr. K. Pemkui.

Tikimės, kad rašytojų autografai leis pakeliauti lietuvių literatūros ir istorijos keliais.

Paroda. Įženk…