LT   |   EN      Mano KU   |   
Iš senojo Martyno Glažės albumo

 Iš senojo Martyno Glažės albumo

Klaipėdiškis Martynas Glažė (1886 – 1946) buvo spaustuvininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas, 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis (MLE, t.1, p. 505).

Jo vyriausiasis sūnus Martynas Vytautas Glažė iš Kalifornijos persiuntė pluoštą dokumentų, laiškų ir fotografijų, atspindinčių šeimos ir gausios giminės bei draugų įvairius gyvenimo momentus.

Prof. Domas Kaunas savo knygoje Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai  rašo, jog

nuotrauka – dokumentas, meno kūrinys, istorijos paminklas ir liudytojas. Ji nebyli ir iškalbi, kukli ir ori, graudinanti ir guodžianti. Jai nesama abejingų – kartais nuotrauka su įniršiu naikinama, kartais lyg brangiausia relikvija nešama iš liepsnojančio namo ir imama tolimiausion kelionėn arba tremtin, paliekant Tėvynę… (p.9)

Taip atsitiko ir šiuo atveju, 1944 m. Martyno Glažės šeimai traukiantis iš savo namų, kaip svarbi relikvija ir brangenybė, kartu iškeliavo ir nuotraukų  albumas. Dalį nuotraukų iš jo pristatome parengtoje parodoje, kuri iliustruoja XX a. pr. Klaipėdos krašto lietuvininkų gyvenimą. Atidžiam albumo sklaidytojui parodys to laikotarpio krašto vaizdus ir veidus, apdarus ir laikyseną. Pats Martynas Glažė mėgo fotografuoti, todėl galime numanyti, kad ne viena nuotrauka jo paties daryta. Deja, ne visus pristatomus asmenis ir vaizdus galime tiksliai įvardinti ir datuoti, ant kai kurių nuotraukų matosi laiko ir žmonių paliktos dėmės, ir fizinių sužalojimų pėdsakai. Nepaisant to, tai įdomios sustabdytos tikrovės akimirkos…

 

Virtuali paroda. Iš senojo Martyno Glažės albumoParoda. Įženk…

Martyno Glažės ir jo šeimos gyvenimo atspindžiai  spaudoje:

  1. Aleknavičius B. Viena iš daugelio (Anelės Bakšaitės – Glažienės gimimo   100-osioms metinėms). Iliustr. Klaipėda, 2003, balandžio 9, (Gilija).
  2. Aleknavičius B. Ir liko tik kultūros atspindžiai [ apie Martyno Vytauto Glažės (sūnaus) apsilankymą Lietuvoje]. Iliustr. Klaipėda, 1997, liepos 29, p. 22, (Gilija).
  3. Stubra  A. Švyturiu švietęs. Iluistr. Klaipėda, 1996, sausio 15, p. 3.
  4. Stubra A. Naujai palaimintos Kairių kapinaitės. Iluistr. Klaipėda, 1996, gruodžio17, p.
  5. Stubra A. Zona[ apie Martyno Glažės gimtinę – Kairius]. Iliustr. Klaipėda, 1994, sausio28, p. 3; sausio 29, p. 15.
  6. Anysas M. Martyno Glažės laikais. Svečias, 1976, nr. 1-2, p. 42-47.
  7. Mirė Anelė Glažienė. Svečias, 1976, nr. 1-2, p. 37-38.
  8. J.A. valstybių pasiuntinys prie klaipėdiškės kapo. Svečias, 1976, nr. 1-2, p. 39-41.
  9. Mickutė- Mickienė D. Garbingai  Lietuvininkei a. a. Anelei Glažienei [ eilėr.] Svečias, 1976, nr. 1-2, p. 41.
  10. Palydint Anę Glažienę. Anė Glažienę su savo vaikais/ nuotr. Svečias, 1976, nr. 1-2, p.117 (Mūsų mirusiųjų prisiminimui)