LT   |   EN      Mano KU   |   
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Moderni Lietuvos valstybė 1918 metais buvo kuriama remiantis visų piliečių lygybės, laisvės ir gerovės principais, tad pirmą kartą Lietuvos istorijoje visi šalies gyventojai, apsisprendę būti laisvi, tapo savo valstybės kūrėjais, o okupacijos metais – jos tradicijos saugotojais. Atkurtos Lietuvos šimtmečio herojai – tūkstančiai įvairių tautybių, konfesijų ir socialinių grupių atstovų, kūrusių ir saugojusių Lietuvos valstybingumo tradiciją. Tai – savanoriai, ūkininkai, mokytojai, architektai ir inžinieriai, sportininkai, aviatoriai, įvairių konfesijų dvasininkai, Pasaulio tautų teisuoliai, partizanai, prie sovietmečio neprisitaikę asmenys, žmonės, kūrę Sąjūdį, ir valstybingumo idėją išsaugoję bei lietuviškas tradicijas puoselėję užsienio lietuviai.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepcija. 100 Atkurtai Lietuvai. Vilnius, 2018.
Prieiga internete:
http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-100/sventes-koncepcija

Paroda skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti

Minėdami reikšmingiausią Lietuvos istorijos datą – Vasario 16-ąją, pristatome parodą, skirtą šiam jubiliejui.

Klaipėdos universiteto bibliotekos Retų spaudinių sektoriuje sukauptas vertingų dokumentų fondas.

Pirmą kartą pristatome dr. K. Pemkaus bibliotekoje – archyve [KUB RSS, K. Pemkaus fondas, F. 2] saugomus tris 1918 m. dokumentus, liudijančius JAV lietuvių paramą Lietuvos laisvės siekiui.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimų ir švenčių išeivijoje dokumentais.

 

 

Paroda. Įženk…