LT   |   EN      Mano KU   |   
Dr. K. Pemkus – gydytojas, bibliofilas, lietuvių išeivijos veikėjas. 95-osioms gimimo metinėms

Dr. K. Pemkus – gydytojas, bibliofilas, lietuvių išeivijos veikėjas.
95-osioms gimimo metinėms

2015 m. birželio 24 d. dr. Kaziui Pemkui būtų sukakę 95 metai. Minėdami šią datą ir pagerbdami neeilinį žmogų, dovanojusį unikalią lituanistinę kolekciją Klaipėdos universiteto bibliotekai, pristatome virtualią parodą.

Dr. Kazys Pemkus

Dr. Kazys Pemkus

Lietuvių išeivijos veikėjas, bibliofilas, medicinos mokslų daktaras Kazys Pemkus gimė 1920 m. birželio 24 d. Rukų km., Mosėdžio valsčiuje. 1940 m. baigė Skuodo gimnaziją, kurioje garsėjo kaip aktyvus ateitininkas. VDU, Vilniaus ir Tiubingeno universitetuose studijavo mediciną. Medicinos daktaro laipsnį gavo 1950 m.
1946 – 1948 m. buvo studentų ateitininkų korporacijos “Gaja” pirmininku, 1952-1956 m. – lietuvių darbo kuopų prie JAV armijos gydytoju. Tuo pat metu Heidelbergo universitete studijavo socialinę mediciną, psichologiją ir sociologiją. 1956 m. išvyko į JAV.

Nuo 1957 iki 1961 m. K. Pemkus buvo gydytojų korporacijos “Gaja” pirmininku, 1961 – 64 m. redagavo “Gajos aidą”, 1974 – 76 m. “Mediciną”, 1979 m. redagavo Jono Puzino pomirtinę studiją “Prof. Petras Avižonis”, 1985 m. – Nijolės Sadūnaitės atsiminimus “KGB akiratyje”.

Kazys Pemkus nuo gimnazijos laikų mėgo literatūrą, pats yra parašęs kelias noveles, išspausdinęs keletą straipsnių Lietuvos ir išeivijos spaudoje. Šie pomėgiai galėjo būti viena iš sąlygų, padėjusių tapti žymiu biblofilu. Daug literatūros K. Pemkus sukaupė rinkdamas medžiagą Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos istorijai. Rinkdamas šią medžiagą K. Pemkus aplankė daugybę bibliotekų, susipažino su įvairiais lietuvių išeiviais. Dauguma jų jau buvo garbaus amžiaus, tad norėdami paremti šią svarbią knygų rinkimo misiją, perdavė K. Pemkui savo sukauptus archyvus. Taip pat daug knygų, kitų reikalingų leidinių, kopijų K. Pemkus gavo Pensilvanijos universitete.

Kaupdamas savo biblioteką, kolekcininkas ne kartą lankėsi ALK’os muziejuje Putname, Pasaulio lietuvių archyve Čikagoje, “Draugo” ir Marijono vienuolyno knygynuose, Kazimieriečių vienuolyne Čikagoje, S. Balzeko muziejuje ir kitur. Rinkdamas savo biblioteką jis taip pat aplankė plačiai pasklidusias lietuvių kolonijas.

Kolekcininkas bendradarbiavo su Vilniaus universiteto bei Lietuvos nacionaline M. Mažvydo bibliotekomis, Knygų rūmais, dalijosi leidiniais. Daug leidinių taip pat jį pasiekdavo iš įvairių asmenų, gyvenusių Lietuvoje.

Nuo 1997 m. liepos 14 d. Klaipėdos universitete veikia dr. K. Pemkaus biblioteka-archyvas. Šiuo metu sutvarkyta 60876 egz. leidinių, tvarkomi archyviniai dokumentai, kurie prieinami Lietuvos mokslininkams, studentams ir visiems besidomintiems.

Parodoje pristatome nedidelę dalį iš dr. K. Pemkaus korespondencijos [apie 200 adresatų], kurioje kalbama apie archyvo formavimą, paieškas, bendradarbiavimą ir pagalbą kitiems.


 

Apie dr. Kazį Pemkų

Dr. Kazio Pemkaus korespondencija

Straipsniai

Sklaida

 

Kviečiame susipažinti!