LT   |   EN      Mano KU   |   
Ievai Jankutei atminti…

Ievai Jankutei atminti…

Ieva Jankutė

Iškilios Mažosios Lietuvos dukros Ievos Jankutės laikas pradėjęs tiksėti 1924 m. birželio 24-tą, sustojo 2014 m. rugsėjo 13-tą dieną.  Nugyvenusi gana ilgą ir sudėtingą, lydimą klajonių po įvairias šalis,  gyvenimą, amžino poilsio ji atgulė savo gimtinėje Bitėnuose.

Mūsų bičiulei ir mecenatei p. Ievai atminti, skirtoje parodoje eksponuojami KU bibliotekos dokumentai iš jos vardo (F. 5) ir Anso Lymanto (F. 1) fondų.

Sakoma, kad „mirtis triumfuoja tik akimirką, o atmintis – lieka amžinai“.

Prisiminkime…