LT   |   EN      Mano KU   |   
Skiriama Elzei Jankutei

Skiriama Elzei Jankutei

Paroda skirta Elzei Jankutei, nugyvenusiai devynias dešimtis trukusį sudėtingą ir turiningą gyvenimą. Elzė buvo vyriausioji Mažosios Lietuvos patriarcho ir aušrininko Martyno Jankaus duktė, „tėtačio“, (kaip šeimoje vadino tėvą), tautinės veiklos rėmėja ir pagalbininkė.

Parodoje pateikti dokumentai  iš KU bibliotekos retų spaudinių, rankraščių ir kolekcijų skyriuje saugomų A. Lymanto (f.1) ir I. Jankutės  ( f.5) archyvų. Didžiausią parodos dalį sudaro fotografijos, kuriose įamžinta Elzė Jankutė, taip pat asmens dokumentai, laiškų fragmentai, atspindintys Mažosios Lietuvos gyventojų likimą prieškaryje ir vėliau gyvenimą išeivijoje, kuriame Elzė aktyviai dalyvavo.

Paroda. Įženk…

J. Tumas (Vaižgantas) rašydamas apie Martyną Jankų pažymėjo, kad:

„Nežinia, kas būtų iš vaikų buvę: jie visi gabūs, apsukrūs, iškalbingi ir simpatingi; gal būtume turėję gerų veikėjų, nes Jankūs – tai oaza susipratėlių inteligentų lietuvių visoje apylinkėje, geriau už juos lietuviškai niekas nepakalba nei parašo“.

(Lietuvių literatūros draudžiamojo laiko paskaitos. Kaunas, 1925, p. 153).