LT   |   EN      Mano KU   |   
Pagalba vartotojui

Bibliografinio literatūros sąrašo sudarymas ir citavimas

Rašto darbų teksto sutapties atpažinimo programa Oxsico

Kaip naudotis KU Virtualia biblioteka:

Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankiai


https://www.mendeley.com
Mendeley yra nemokamas bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, skirtas mokslinės informacijos paieškai bei tvarkymui. Jis automatiškai sugeneruoja bibliografinius sąrašus, padeda importuoti dokumentus iš kitų mokslui skirtų sistemų, surasti kitus informacijos šaltinius, panašius į jau anksčiau skaitytus ir kt.
Pagalba vartotojui
 
https://refworks.proquest.com Bibliografinės el. informacijos tvarkymo įrankis. Visiems, renkantiems bibliografinę informaciją tam tikra tema, jis padės „nepamesti“ rastų svarbių straipsnių, naudotis rasta informacija rengiant mokslinius darbus, keistis informacija su kolegomis, greitai pasiekti reikiamą dokumentą internete ir parengti bibliografinį sąrašą. Įrankiu galima naudotis jį prenumeruojančiose bibliotekose, o susikūrus individualius slaptažodžius, ir už bibliotekos ribų.
Pagalba vartotojui (video).
Pastaba: norint naudotis Refworks, būtina susikurti asmeninę paskyrą dirbant KU tinkle.
https://www.zotero.org/ Nemokamas bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis.  Išsamiau…
Pagalba vartotojui

Mokomoji medžiaga

Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas: mokomoji medžiaga [interaktyvus]. Vilnius, 2019.
Prieiga per internetą <https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37>.

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais: mokomoji knyga [interaktyvus]. Vilnius, 2014.
Prieiga per internetą <http://www.lmba.lt /node/14473>. ISBN 978-609 -95149-2-5