LT   |   EN      Mano KU   |   
Pagalba vartotojui

Mokomoji medžiaga

Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas: mokomoji medžiaga [interaktyvus]. Vilnius, 2019.
Prieiga per internetą <https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37>.

Mokomoji knyga

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais: mokomoji knyga [interaktyvus]. Vilnius, 2014.
Prieiga per internetą <http://www.lmba.lt /node/14473>. ISBN 978-609 -95149-2-5

Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankiai

https://www.mendeley.com/

Mendeley yra nemokamas bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, skirtas mokslinės informacijos paieškai bei tvarkymui. Jis automatiškai sugeneruoja bibliografinius sąrašus, padeda importuoti dokumentus iš kitų mokslui skirtų sistemų, surasti kitus informacijos šaltinius, panašius į jau anksčiau skaitytus ir kt.
Pagalba vartotojui


refworks.proquest.com

Bibliografinės el. informacijos tvarkymo įrankis. Visiems, renkantiems bibliografinę informaciją tam tikra tema, jis padės „nepamesti“ rastų svarbių straipsnių, naudotis rasta informacija rengiant mokslinius darbus, keistis informacija su kolegomis, greitai pasiekti reikiamą dokumentą internete ir parengti bibliografinį sąrašą. Įrankiu galima naudotis jį prenumeruojančiose bibliotekose, o susikūrus individualius slaptažodžius, ir už bibliotekos ribų.
Pagalba vartotojui (video).
Pastaba: norint naudotis Refworks, būtina susikurti asmeninę paskyrą dirbant KU tinkle.


https://www.zotero.org/

Nemokamas bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis.  Išsamiau…
Pagalba vartotojui