LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Kviečiame dalyvauti apklausoje

Klaipėdos universiteto Biblioteka, dalyvaudama KU kokybės vadybos sistemoje, siekia išsiaiškinti, koks yra studentų ir akademinio personalo pasitenkinimas informacijos išteklių aprūpinimu.

Prašytume sudalyvauti tyrimo apklausoje ir skirti kelias minutes atsakymams į klausimus:
https://apklausa.lt/f/bibliotekos-apklausa-studentu-ir-akademinio-personalo-pasitenkinimas-informa-g5sdnvg.fullpage

Dėkojame už atsakymus ir laiką, skirtą anketos pildymui.

Kilus klausimams prašytume kreiptis tel. (8 46) 39 87 83