LT   |   EN      Mano KU   |   
Vytauto Strolios kolekcija

2009 m. KU Biblioteka kartu su KU Menų fakulteto Muzikologijos institutu įgyvendino projektą
“Vytauto Strolios biblioteka: sugrįžimas į Mažąją Lietuvą”

Vytautas_Strolia
(iš KU bibliotekos archyvų)

Projektas yra skirtas lietuviško kultūrinio paveldo išsaugojimui ir jo integravimui  į Lietuvos mokslą bei studijas.

Šio projekto iniciatorė KU MF  Muzikologijos instituto direktorė prof. dr. Danutė Petrauskaitė dar 1991 m. susipažino su JAV gyvenusiu Vytautu Strolia ir jo surinkta muzikine kolekcija, kurią sudarė: knygos, natos, žurnalai, laikraščiai, dokumentai, laiškai, nuotraukos, senieji garso voleliai, plokštelės, kompaktiniai diskai, koncertų programėlės.

Daugeliu aspektų ši kolekcija atspindi lietuvių muzikinę veiklą visame pasaulyje, ypač Amerikoje, ir yra vienas didžiausių tokio tipo rinkinių.

VStrolia
(iš KU bibliotekos archyvų)

2004 m. Vytautas Strolia pasirašė šios kolekcijos dovanojimo KU bibliotekai aktą.

2007 m. kovo 29 d. Vytautas Strolia mirė.

Dėl kolekcijos pargabenimo į Klaipėdos universitetą toliau buvo tariamasi su V. Strolios našle p. Irma Strolia. 2009 m. prof. dr. D. Petrauskaitė kreipėsi pagalbos į Mažosios Lietuvos fondą (JAV) ir Pasaulio lietuvių bendruomenę dėl finansinės paramos kolekcijos pargabenimui į Lietuvą.

Šių fondų gautomis lėšomis (3000 USD) prof. dr. D. Petrauskaitė nuvyko į V. Strolios namus, parengė kolekciją pargabenimui ir 2009 m. rugpjūčio mėn. kolekcija (iš viso 70 dėžių) jau buvo patalpinta KU Bibliotekoje.

Stroliu_archyvas

Prof. dr. Danutė Petrauskaitė (iš dešinės) su ponia Irma Strolia prie sukrautos pervežimui į Lietuvą kolekcijos (2009 m. liepą) (iš KU bibliotekos archyvų)

Diskutuojant su prof.dr. D. Petrauskaite iš pradžių buvo galvota KU Bibliotekoje įkurti Strolių archyvą, kuris apjungtų ne tik Vytauto Strolios, bet ir jo brolio – smuikininko, vargonininko, chorvedžio, pedagogo ir kompozitorius – Fausto Strolios, bei jų tėvo – kompozitoriaus, dirigento, pedagogo – Juozo Strolios archyvus. 

Stroliu_seima Strolių šeima (iš KU bibliotekos archyvų)

Strolių archyvas kartu su KU Muzikologijos institute esančia kita išeivijos muzikų medžiaga, dr. K. Pemkaus surinkta muzikine literatūra tampa svarbiu lietuvių egzodo muzikinės kultūros vertybių kaupimo ir tyrinėjimo centru. Dėl tos priežasties šį archyvą nuspręsta pavadinti Išeivijos kultūros ir meno archyvu. Šiame archyve garbingą pirmosios kolekcijos vietą užima Vytauto Strolios dovanota kolekcija.

Kolekcija saugoma KU bibliotekoje, Retų spaudinių sektoriuje.

Parengta pagal:
Petrauskaitė D. Klaipėdos universitetui – unikali muzikinė kolekcija. Mokslo Lietuva. 2009, rugs. 17, p. 14