LT   |   EN      Mano KU   |   
Rankraščių fondai

Retų spaudinių sektoriuje yra tvarkomi šie fondai:

Fondo nr. Pavadinimas Fondo nr. Pavadinimas
F1 Ansas Lymantas
(1921-2002)
Spaudos darbuotojas, dailininkas, išeivijos veikėjas
F 6 Išeivijos muzikai
F 2 dr. Kazys Pemkus
(1920-1996)
Gydytojas, išeivijos kultūros veikėjas
F 7 Pavieniai dokumentai
(M. Glažės dokumentai)
F 3 Vilius Pėteraitis
(1914-2008)
Kalbotyrininkas, visuomenės veikėjas, KU garbės daktaras
F 8 Vytautas Strolia
(1928-2007)
Muzikas, tyrinėtojas
F 4 Natų rankraščiai
Zigmas Virkšas (1946-2001)
Kompozitorius, KU dėstytojas
F 9 Lietuvių studentų korporacija “Jūra”
Algirdo Gustaičio dokumentai
F 5 Ieva Jankutė
(1924- 2014)
Aušrininko M. Jankaus vaikaitė
F 10 dr. Jurgis Mališauskas
(1928 – 2013)
KU Literatūros katedros docentas,
Mažosios Lietuvos tyrinėtojas