LT   |   EN      Mano KU   |   
Reti spaudiniai ir kolekcijos
  • prof. Leono Mulevičiaus,
  • prof. Stasio Janušonio,
  • dr. Rimanto Jaso,
  • prof. Vytauto Kazakevičiaus,
  • dr. Algirdo Martyno Budreckio kolekcijos,
  • Latvijos archeologo dr. Vladislovo Urtano knygų rinkinys,
  • buvusios LR atstovybės Prancūzijoje knygų rinkinys,
  • Čikagos lietuvininkų evangelikų liuteronų parapijos „Tėviškė“ archyvas ir spaudinių rinkinys.

Kita informacija apie KUB retus spaudinius ir rankraščius: