LT   |   EN      Mano KU   |   
Klausk bibliotekininko!
facebook_logo Informacija apie bibliotekos paslaugas ir bibliotekos fonduose esančius spaudinius bei paiešką KU virtualioje bibliotekoje teikiama
tel. (8 46) 39 87 93, informacija.biblioteka@ku.lt
 • Informacijos apie dokumentų išdavimą, išdavimo termino pratęsimą teiraukitės leidinius išdavusioje KUB skaitykloje.
 • Informacija apie tarpbibliotekinį abonementą (TBA) ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą (TTBA) –
  tel.  (8 46) 39 85 31, sigita.uziunaite@ku.lt
 • Informacija apie periodinius leidinius (mokslo darbus, žurnalus, laikraščius) – tel.  (8 46) 39 86 42, rasa.petkiene@ku.lt
 • Informacija apie KU magistro studijų baigiamųjų darbų, disertacijų įkėlimą į Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką eLABa
  tel.  (8 46) 39 87 94, svetlana.sakalauskiene@ku.lt
 • Informacija  apie retus spaudinius, jų kolekcijas, rankraščius, archyvinius dokumentus – 
  tel.  (8 46) 39 87 95, lina.navackiene@ku.lt
 • Informacija apie naujų dokumentų komplektavimą, užsakymą –
  tel.  (8 46) 39 87 87, vilma.pipiriene@ku.lt

D.U.K

Bendra informacija

 • Kaip užsiregistruoti bibliotekoje?

Reikia ateiti į bet kurį KU bibliotekos padalinį, pateikti Lietuvos studento pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę ir užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą

 • Ar gali ne universiteto bendruomenės narys naudotis biblioteka?

Taip, gali, tik reikia bet kuriame skaitytojus aptarnaujančiame bibliotekos padalinyje įsigyti Bibliotekos vartotojo pažymėjimą. Ne KU bendruomenės nariams bibliotekos spaudiniai į namus neskolinami.

 • Ar galima pasiimti knygas pateikus kitų bibliotekų skaitytojo pažymėjimus?

Ne, KU bibliotekoje galioja tik KU bibliotekos vartotojo pažymėjimas.

 • Ar baigus studijas galima naudotis bibliotekos paslaugomis?

Taip, galima. Tačiau Jūs būsite aptarnaujamas jau kaip ne KU bendruomenės narys.

 • Kur galima rasti bibliotekos taisykles?

Naudojimosi biblioteka taisyklės yra čia.

 • Ar bibliotekoje yra pietų pertrauka?

Ne, biblioteka dirba be pietų pertraukos.

 • Ar dirba biblioteka vasaros metu?

Dauguma padalinių dirba, tačiau kai kurie dirba ne visą vasarą. Padalinio darbo laiką galite pasitikslinti čia.


Informacijos paieška, leidinių užsakymas, pratęsimas

 • Kur ieškoti informacijos apie bibliotekoje saugomus dokumentus?

Informaciją apie bibliotekoje saugomus dokumentus rasite KU virtualioje bibliotekoje.

Kreipkitės į savo fakulteto biblioteką.

 • Kaip užsisakyti knygas?

Leidinių užsakymo instrukcija yra čia.

 • Kiek galioja knygos užsakymas?

Užsakytą knygą turite pasiimti per 1 darbo dieną. Priešingu atveju ji grąžinama atgal į fondą ir ją galės užsisakyti kiti vartotojai.

 • Jei netyčia užsakiau leidinį ne iš tos fakulteto bibliotekos, kaip panaikinti užsakymą?

Deja, užsakymo atšaukti negalima. Skambinkite į bibliotekos padalinį, kuriame užsakėte spaudinį, ir informuokite darbuotoją apie klaidą.

 • Ar galima paimti knygas draugui/draugei, pateikus jo/jos studento pažymėjimą (ar kitą dokumentą)?

Ne. Skaitytojas atsako už veiksmus padarytus naudojantis jo pažymėjimu.

 • Ar galima prasitęsti knygų grąžinimo terminą?

Taip, galima. Leidinių grąžinimo termino pratęsimo instrukcija yra čia.

 • Kaip galima pratęsti paimtus leidinius iš bibliotekos?

Iš bibliotekos pasiskolintų leidinių terminą vieną kartą galima prasitęsti pačiam savo elektroniniame formuliare. Telefonu ar elektroniniu paštu, kreipiantis į tą padalinį, iš kurio pasiskolinote dokumentus.

 • Kodėl savarankiškai knygas galima prasitęsti tik vieną kartą?

Todėl, kad Jūsų pasiskolintų knygų gali reikėti ir kitiems skaitytojams.

 • Ar gali pasiskolintą knygą grąžinti kitas žmogus? Ar jam reikės pateikti kokį dokumentą?

Taip, Jūsų pasiskolintą knygą bibliotekai gali grąžinti ir kitas asmuo. Jokio dokumento pateikti nereikės.

 • Kaip galima atsiskaityti už priskaičiuotus delspinigius?

Delspinigius galite sumokėti bet kuriame KU bibliotekos padalinyje, arba banke pavedimu. Įmokos mokėjimo rekvizitai yra čia.

 • Ar galiu susimokėti delspinigius kitoje fakulteto bibliotekoje?

Taip, delspinigius galite sumokėti bet kuriame KU bibliotekos skaitytojų aptarnavimo padalinyje.

 • Kada bibliotekoje būna diena, kai galima pavėluotai grąžinti knygas ir būti atleistam nuo baudos?

Ši diena vadinama amnestijos diena. Kada ji bus ir ar apskritai bus, sprendžia bibliotekos administracija.

 • Ar galima atsakyti į įspėjamuosius laiškus dėl leidinių grąžinimo? Kas šiuos laiškus gauna?

Taip, galima. Laiškus gauna padalinio, kuriam esate skolingas, darbuotojai.

 • Ar biblioteka užtikrina pateiktų duomenų (tuos, kurie įrašomi į formuliarą) saugumą?

Taip.

 • Ar galima bibliotekoje pasižiūrėti baigiamuosius darbus (kursinius, bakalauro, magistro)?

Bakalauro baigiamieji darbai yra saugomi ne bibliotekoje, o katedrose. Su magistro darbais galima susipažinti Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa.


Duomenų bazės

 • Kokias duomenų bazes biblioteka prenumeruoja?

Prenumeruojamų bazių sąrašai pateikiami čia.

 • Kas yra testuojamos duomenų bazės?

Bazės, prie kurių suteikiama laikina nemokama prieiga, leidžianti susipažinti su duomenų bazės turiniu, vadinamos testuojamomis arba bandomojo laikotarpio duomenų bazėmis.

 • Kur galima pasikonsultuoti dėl paieškos duomenų bazėse ar bibliotekos el. kataloge?

Konsultacijas Jums suteiks visose fakultetų bibliotekoseMokslinės komunikacijos skyriuje (Herkaus Manto g. 84, K5, IV a. 404 kab.), el. paštu elektronine.informacija.biblioteka@ku.lt.

 • Ar namie prisijungus prie KU prenumeruojamų duomenų bazių gausiu tiek pat informacijos (pvz., žurnalų), kiek ieškodamas (-a) KU tinkle?

Taip. Prisijungus namie prie KU prenumeruojamų bazių per EZproxy, rasite tiek pat informacijos, kiek  rastumėte ir prisijungiant prie bazių iš  KU tinklo kompiuterių.