LT   |   EN      Mano KU   |   
Atvirosios prieigos ištekliai

Atvirosios prieigos siekis – užtikrinti nemokamą prieigą prie mokslinės literatūros: straipsnių, konferencijų pranešimų, daktaro disertacijų ir tezių, kitos publikuotos ir nepublikuotos medžiagos. Atviros prieigos vystymasis suteikia galimybę skleisti tyrimų rezultatus, užtikrinant jų matomumą pasaulyje bei suteikiant akademinės bendruomenės nariams geresnę prieigą prie pasaulinių mokslinių išteklių.

Mokslinių publikacijų atvira prieiga yra užtikrinama per atviros prieigos žurnalus ir atviros prieigos archyvus bei talpyklas. Plačiau…

Atvirosios prieigos žurnalai, knygos:

Atvirosios prieigos talpyklos:

 • CogPrints – medicinos ir sveikatos mokslų, kompiuterių mokslo, lingvistikos, psichologijos publikacijų talpykla
 • DART-Europe – Europos el. tezių portalas
 • DiVA– Švedijos tezių ir disertacijų talpykla
 • E-LIS (Eprints in Library and Information science) – atviros prieigos archyvas bibliotekininkystės ir informacijos mokslų klausimais
 • HASSET – socialinių ir humanitarinių m. mokslinių duomenų talpykla (Jungtinė Karalystė)
 • NDLTD – pasaulinė tezių ir disertacijų duomenų bazė
 • OpenDOAR – atviros prieigos talpyklų katalogas
 • Open Know;edge Repository – Pasaulio banko talpykla
 • OATD (Open Access Theses and Dissertations) – el. tezių duomenų bazė
 • ROAR (the Registry of Open Access Repositories) – pasaulinis atvirosios prieigos talpyklų registras

Mokslo duomenų talpyklos

 • LiDA – Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas
 • MIDAS – nacionalinis mokslo duomenų archyvas (biomedicina)
 • Re3Data.org – Europos komisijos mokslo duomenų talpyklų registras
 • Dryad
 • Figshare
 • DataOne
 • Zenodo