LT   |   EN      Mano KU   |   
Atvirosios prieigos ištekliai

Atvirosios prieigos siekis – užtikrinti nemokamą prieigą prie mokslinės literatūros: straipsnių, konferencijų pranešimų, daktaro disertacijų ir tezių, kitos publikuotos ir nepublikuotos medžiagos. Atviros prieigos vystymasis suteikia galimybę skleisti tyrimų rezultatus, užtikrinant jų matomumą pasaulyje bei suteikiant akademinės bendruomenės nariams geresnę prieigą prie pasaulinių mokslinių išteklių.

Mokslinių publikacijų atvira prieiga yra užtikrinama per atviros prieigos žurnalus ir atviros prieigos archyvus bei talpyklas. Plačiau…

Lietuvos mokslo tarybos nutarimas „Dėl atvirosios prieigos  prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo„.

KU atvirosios prieigos prie mokslinių publikacijų ir mokslo duomenų gairės

Atvirosios prieigos žurnalai, knygos:

Atvirosios prieigos talpyklos:

  • eLABa (Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka)
  • E-LIS (Eprints in Library and Information science) – atviros prieigos archyvas bibliotekininkystės ir informacijos mokslų klausimais
  • HASSET – socialinių ir humanitarinių m. mokslinių duomenų talpykla (Jungtinė Karalystė)
  • KTU ePub talpykla
  • LiDA – Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas
  • MIDAS – mokslo duomenų archyvas
  • OpenDOAR – atviros prieigos talpyklų katalogas
  • ROAR – atvirosios prieigos talpyklų registras
  • VDU institucinė talpykla
  • VGTU institucinė talpykla