LT   |   EN      Mano KU   |   
(Lietuviškai) Vartotojų aptarnavimo skyrius

Fondų saugojimo ir vartotojų aptarnavimo skyrius

Vedėja – Jurgita Senulienė

Herkaus Manto g. 84
K5, IV a. 404 kab.
92294 Klaipėda
tel. (8 46) 39 87 83
el.paštas jurgita.senuliene@ku.lt

Funkcijos:

 • teikia informaciją vartotojams, organizuoja dokumentų išdėstymą fonduose, tiria jų paklausą;
 • nustatytais terminais skolina vartotojams dokumentus į namus abonementuose ir sudaro sąlygas naudotis jais skaityklose;
 • vartotojų pageidavimu per TBA skolina dokumentus iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų;
 • teikia vartotojams įvairias mokamas paslaugas pagal rektoriaus patvirtintus mokamų paslaugų įkainius;
 • analizuoja ir vertina gautus vartotojų poreikių tyrimo rezultatus.

Skyrių sudaro šie padaliniai:

Vyresn. bibliotekininkė –
Laura Tarozienė

K5, III a. 319 kab.
Herkaus Manto g.84

92294 Klaipėda
tel.  (8 46) 39 88 07
el. paštas gamtos.mokslai.biblioteka@ku.lt

 

Biblioteka įkurta 1997 m.

2019 m. sausio 1 d. duomenimis jos fondą sudarė 11.094 egz. (4.247 pavad.) mokslinės ir mokomosios literatūros leidinių, reikalingų ruošiant specialistus pagal fakultete vykdomas akredituotas studijų programas: hidrologija ir okeanografija, biologija, ekologija ir aplinkotyra, matematika ir statistika, informatika.

Bibliotekos fondas nuolat papildomas naujais leidiniais, atsižvelgiant į katedrų pageidavimus.

Visas turimas fondas atsispindi bibliotekos elektroniniame kataloge.

2018 m. Gamtos mokslų skaitykloje apsilankė 1.237 lankytojai, išduota 1.818 egz. dokumentų.

Skaitykloje yra 18 darbo vietų.

Bibliotekininkė –
Raimonda Adomaitienė

Bijūnų g. 17
91225 Klaipėda
tel. (8 46) 39 89 87
el. paštas juros.technologijos.biblioteka@ku.lt

Jūros technologijų (buv. Jūrų technikos fakulteto) biblioteka įkurta 1964 m. gegužės mėn. 1 d.

Bibliotekos struktūra – abonementas ir techninės literatūros skaitykla. Skaitykloje vartotojams skirtos 23 darbo vietos (3 iš jų kompiuterizuotos).

Bibliotekoje saugomi ir komplektuojami chemijos, mechanikos, elektros, informatikos, statybos, laivų inžinerijos, matematikos ir gamtos mokslų leidiniai.

2019 m. sausio 1 d. duomenimis bibliotekos fondo dydis – 43.704 egz.

2018 m. Jūrų technikos fakulteto bibliotekoje apsilankė 3.380 lankytojų, jiems išduoti 2.682 dokumentai.

Bibliotekoje dirba 2 darbuotojos.

Vyresn. bibliotekininkė –
Danutė Saukalienė

S. Nėries g. 5
92227 Klaipėda
tel. (8 46) 39 86 40
el. paštas ugdymo.mokslai.biblioteka@ku.lt

Ugdymo mokslų (buv. Pedagogikos fakulteto) biblioteka turi turtingą istoriją: 1946 metais čia pradėjo veikti mokytojų seminarija, vėliau Klaipėdos pedagoginė mokykla. 1974 m. šalia pedagoginės mokyklos įkurta Šiaulių pedagogikos instituto Klaipėdos fakulteto biblioteka. Jos fondus sudarė 3.356 egz. leidinių. 1981 m. šių dviejų institucijų bibliotekos sujungiamos.

1990 m. Klaipėdos pedagoginė mokykla išsikėlė į naujas patalpas. Jai buvo perduota 13% bibliotekos fondo. Didžioji fondo dalis 101.400 egz. liko ir tapo viena iš naujai įkurto Klaipėdos universiteto bibliotekos branduolio dalių.

Šiame padalinyje sukaupta pedagoginio profilio mokomoji literatūra – edukologijos, psichologijos, kūno kultūros ir sporto pedagogikos, filosofijos, medicinos ir kt. 2019 metų pradžioje fonde buvo 44.162 egz. (13.276 pavad.).

Ugdymo mokslų bibliotekoje saugomas ir grožinės literatūros fondas (17.851 egz.)

Per 2018 m. bibliotekoje apsilankė 15.094 lankytojai, jiems išduoti 53.711 dokumentų.

Bibliotekoje atviri fondai, veikia knygų paėmimo ir grąžinimo savitarnos aparatas.

Bibliotekoje yra 49 skaitytojams skirtos darbo vietos, 3 iš jų – kompiuterizuotos.

PFB2

 

 

 

BibliotekininkėLina Navackienė

Minijos g. 155
92144 Klaipėda
tel. (8 46) 39 85 92
el. paštas socialiniai.mokslai.biblioteka@ku.lt

Socialinių mokslų fakulteto biblioteka įkurta 1995 m.

Jos fonduose kaupiami ekonomikos, geografijos, politikos mokslų, vadybos, viešojo administravimo, žurnalistikos bei kitų mokslo sričių leidiniai.

Skaitykloje yra 58 darbo vietos, iš kurių 16 – kompiuterizuotos, skirtos informacijos paieškai internete, elektroniniuose kataloguose ir prenumeruojamose duomenų bazėse.

SMF bibliotekoje galite rasti šiuos periodinius leidinius:

Leidiniai lietuvių kalba Leidiniai anglų kalba
Ekonomika Regional Formation and Development Studies
Informacijos mokslai Transformations in Business & Economics
Inžinerinė ekonomika  
Organizacijų vadyba  
Politologija  
Sociologija. Mintis ir veiksmas  
Taikomoji ekonomika  
Tiltai  

2018 m. SMF bibliotekoje apsilankė 4.207 lankytojai, išduota 6.493 egz. dokumentų.

Vartotojus aptarnauja 2 darbuotojos.

Vyresn. bibliotekininkė –
Aušra Januškaitė

Herkaus Manto g. 90
92294 Klaipėda
tel. (8 46) 39 85 31
el. paštas
humanitariniai.mokslai.biblioteka@ku.lt

Biblioteka įsikūrusi jaukiose patalpose, kurių plotas 170 m2.

Sveikatos ir humanitarinių mokslų bibliotekos fondą sudaro 33.357 egz. dokumentų.

Šiame bibliotekos padalinyje dirba du profesionalūs, turintys aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą, darbuotojai.

2016 m. atnaujinta kompiuterinė technika tiek skaitytojams, tiek darbuotojams.
Skaitytojams skirta 16 darbo vietų,
iš kurių 5 kompiuterizuotos.

Viena kompiuterizuota vieta yra su specialia programine įranga, kuri pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. Bibliotekoje yra specialus knygų skaitymo aparatas, skirtas silpnaregiams.

Taip pat bibliotekoje galima pasinaudoti savitarnos spausdinimo/ kopijavimo/ skenavimo paslauga.

Čia teikiama Tarpbibliotekinio abonemento paslauga (TBA).

Atsakinga:
vyresn. bibliotekininkė – Sigita Užiūnaitė
tel. (8 46) 39 85 31
el. paštas tba.biblioteka@ku.lt

 

 

Vyresn. bibliotekininkė
Aušrinė Urbonavičienė

Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda
IV korpusas

tel. (8 46) 39 88 08
el. paštas
briai.biblioteka@ku.lt

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (toliau – BRIAI) biblioteka įkurta 1992 m. (seniau vadinosi Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro biblioteka). Joje sukaupta apie 29.684 egz. istorinės literatūros ir periodiniu leidinių lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, lenkų, lotynų, švedų, danų, estų, latvių, prancūzų kalbomis.

Biblioteka išsiskiria savo turinio specifiškumu, nes daug dėmesio yra skiriama literatūrai apie regiono proistorę, archeologiją, Prūsijos, Mažosios Lietuvos, Žemaitijos, Vakarų Lietuvos istoriją, vokiečių-lietuvių santykius, Baltijos regiono praeitį. Pastaruoju metu bibliotekoje pradėta kaupti literatūrą apie Lietuvoje dar visiškai naują mokslo šaką – povandeninę archeologiją.

BRIAI bibliotekos fondas buvo formuojamas Istorijos centro ir Istorijos katedros darbuotojų, ypač habil. dr. A. Nikžentaičio, prof. S. C. Rowell asmeninės iniciatyvos dėka, vykdant knygų mainus su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis. Didžiausią bibliotekos dalį sudaro užsienio institucijų ir pavienių asmenų dovanotos knygos.

Gautos naujos knygos
BRIAI bibliotekoje

Bibliotekos fundatoriai:
Landsmannschaft Ostpreussen – Rytprūsių draugija (Hamburg), Bavarijos žemės vyriausybė.

Bibliotekos mecenatai:
prof. Udo Arnold – Bonos universitetas
p. Volker Schmidt– Hamburg
Institut Nordostdeutsches Kulturwerk – Luneberg
doz. Dr. Sven Ekdahl– Berlin


Bibliotekoje yra šios kolekcijos
:

 • prof. Leono Mulevičiaus;
 • prof. Stasio Janušonio (lėšas jai įsigyti skyrė Klaipėdos universitetas);
 • dr. Rimanto Jaso (lėšas jai įsigyti skyrė Atviros Lietuvos fondas);
 • prof. Vytauto Kazakevičiaus (2006 m. padovanojo našlė Danutė Kazakevičienė);
 • Buvusios Lietuvos Respublikos atstovybės Prancūzijoje knygų rinkinys (2010 m. BRIAI bibliotekai perdavė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija);
 • Čikagos lietuvininkų evangelikų liuteronų parapijos „Tėviškė“ archyvas ir spaudinių rinkinys (perduotas Institutui 2011 m.);
 • dr. Algirdo Martyno Budreckio (1937–2000) (padovanojo jo našlė, ponia Budreckienė 2013 m.);
 • Latvijos archeologo dr. Vladislovo Urtano (Vladislavs Urtāns, 1921–1989) knygų rinkinys (2015 m. Instituto bibliotekai dovanojo archeologo sūnus Juris Urtāns).

Bibliotekoje galite rasti šiuos periodinius leidinius:

Leidiniai lietuvių kalba: Leidiniai anglų kalba: Leidiniai vokiečių k. Leidiniai lenkų kalba:
 1. Archaeologia Baltica
 2. Archaeologia Lituana
 3. Genocidas ir rezistencija
 4. Iliustruotoji istorija
 5. Istorija
 6. Laisvės kovų archyvas
 7. Lietuvos archeologija
 8. Lietuvos archyvai
 9. Lietuvos istorijos metraštis
 10. Lietuvos istorijos studijos
 1. Ab Imperio
 2. The American Historical review
 3. The English Historical Review
 4. European History Quarterly
 5. The Historian
 6. Historical Studies
 7. History Today
 8. Holocaust and Genocide Studies
 9. Lithuanian historical Studies
 1. Germania: Anzeiger der Römisch-Germanischen
  Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts
 2. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
 1. Kwartalnik historyczny
 2. Odrodzenie i reformacja w Polsce
 3. Przeglad historyczny
 4. Zapiski historyczne: poświęcone historii
  Pomorza i krajów baltyckych

Skaitykloje yra 10 darbo vietų, iš kurių 2 kompiuterizuotos darbo vietos informacijos paieškai internete, elektroniniame kataloge ir duomenų bazėse.

2018 m. BRIAI  bibliotekoje apsilankė 2.778 vartotojai, jiems išduoti 3.688 dokumentai.

Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda
tel. (8 46) 39 89 82
el. paštas
briai.biblioteka@ku.lt

 

*Aptarnavimas vykdomas Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto bibliotekoje.

 

 

Evangeliškosios teologijos centro (toliau – ETC) biblioteka įkurta 1993 m. Joje sukaupta apie 20.000 egz. (saugomų vienetų) teologinės literatūros vokiečių, anglų, lietuvių, skandinavų kalbomis. Biblioteka išsiskiria savo specifika. Tai vienintelė biblioteka Lietuvoje, komplektuojanti Evangeliškosios teologijos krypties mokslinę ir mokomąją literatūrą.

2011 m. sausio 1 d. duomenimis  yra sutvarkyta ir elektroniniame kataloge atsispindi 20.876 egz. (15.070 pavad.):

 • leidiniai lietuvių kalba – 3.039 egz.;
 • užsienio kalbomis – 17.837 egz.

Bibliotekos fondą sudaro 5 pagrindinių teologijos krypčių literatūra: Senasis Testamentas, Naujasis Testamentas, praktinė teologija, sistematinė teologija ir Bažnyčios istorija. Šis bibliotekos fondas formuojamas iš ETC ir Ev. teologijos katedros darbuotojų iniciatyva nupirktų knygų. Bibliotekoje yra prof. Niederštraserio kolekcija.

Didelį indėlį komplektuojant biblioteką įnešė: Prof. P. G. Aring, U. Becker, U. Schonborn, išeivijos lietuvių liuteronų vyskupas H. Dumpys, Amerikos lietuvių protestantų aljanso atstovas M. Tautrimas, reformatų kunigas senjoras E. Gerulis, išeivijos reformatų bažnyčios sinodo kolegija, Lipės krašto bažnyčia. Bibliotekos fondą sistemingai papildo nauja literatūra Martin Luthers Bund (M. Liuterio sąjunga) ir VELKD (Susivienijusi vokiečių Ev. liuteronų bažnyčia).

Yra komplektuojami šie periodiniai leidiniai:

 • lietuvių kalba:
  • Liuteronų balsas
  • Logos
 • užsienio kalbomis:
  • Beihefte zur  Ökumenischen Rundschau
  • Church History
  • Heimatgruss
  • Interpretation
  • Kerygma und Dogma Luther
  • Lutherische Kirche in der Welt
  • Selk info
  • Theologische Literaturzeitung
  • Zeitzeichen

Skaitykloje yra 12 darbo vietų, viena iš jų yra kompiuterizuota, skirta informacijos paieškai elektroniniame kataloge bei duomenų bazėse.  Iš esančių  skaitykloje 12 darbo vietų, 6 yra tinkamos darbui grupėse ar individualiam darbui.


Kviečiame aplankyti virtualią parodą!