LT   |   EN      Mano KU   |   
(Lietuviškai) Mokslinės komunikacijos skyrius

Vedėja – Džeinara Kaunaitė

Herkaus Manto g. 84
K5, IV a. 404 kab.
92294 Klaipėda
tel. (8 46) 39 87 93, 39 87 92
el.paštas dzeinara.kaunaite@ku.lt

 

Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyriaus  fondą sudaro – 4.611 egz. leidinių: enciklopedijos, žodynai (terminologiniai, kalbiniai, enciklopediniai), bibliografijos leidiniai, KU dėstytojų leidinių kolekcija, elektroniniai ištekliai.

Skyriaus funkcijos:

Automatizavimo sektorius

Vyresn. inžinierius – Viktoras Grečko

Herkaus Manto g. 84,
K5, IV a.
92294 Klaipėda
tel. (8 46) 39 87 84
el. paštas viktoras.grecko@ku.lt

Sektoriaus funkcijos:

  • užtikrinti bibliotekinės programinės įrangos veikimą visuose bibliotekos padaliniuose;
  • užtikrinti bibliotekos patalpose esančios kompiuterinės ir kitos įrangos veikimą bei tinkamą jos eksploatavimą;
  • vykdyti bibliotekos kompiuterinės, programinės įrangos bei ryšių tinklo plėtrą;
  • konsultuoti bibliotekos vadovybę, kitus bibliotekos darbuotojus, iškilus PDB, ALEPH ar kitų bibliotekoje naudojamų programų bei įrangos eksploatavimo problemoms, reikalingos įrangos įsigijimo bei remonto atvejais;
  • palaikyti ryšį su KTU Informacinių technologijų diegimo centro bibliotekinės programinės įrangos skyriaus darbuotojais;
  • palaikyti ryšį su KU Informacinių technologijų centru kompiuterinio tinklo veikimo, kompiuterinės bei kitos įrangos įsigijimo, jos eksploatavimo klausimais bei kitais su bibliotekos automatizavimu susijusiais klausimais visuose bibliotekos padaliniuose;
  • organizuoti bibliotekos turimos kompiuterinės bei kitos modernios įrangos remontą;
  • organizuoti bibliotekoje vykstančių renginių (mokymų, seminarų, pristatymų ir kt.) aprūpinimą demonstracine ir kita reikalinga įranga;
  • kartu su bibliotekos vadovybe spręsti bibliotekos kompiuterinio tinklo plėtros ir optimizavimo, įsigytos įrangos paskirstymo klausimus;
  • vesti bibliotekoje turimos programinės bei techninės įrangos apskaitą, saugoti jos techninę dokumentaciją.