LT   |   EN      Mano KU   |   
Text size
Paslaugos
 • Informacinės paslaugos:
  • žodžiu, telefonu ir nuotoliniu būdu teikiame informaciją apie visas KU bibliotekos paslaugas;
  • konsultuojame informacijos paieškos klausimais:
  • konsultuojame informacijos paieškos duomenų bazėse, atviros prieigos ir kt. ištekliuose  klausimais;
  • konsultuojame dokumentų bibliografinio aprašo, literatūros sąrašų sudarymo klausimais;
  • tiksliname dokumentų bibliografinius duomenis KU ir užsienio bibliotekų kataloguose, bibliografiniuose leidiniuose;
  • sudarome literatūros sąrašus knygų parodoms, kurias rengia kiti KU padaliniai;
  • vartotojų grupes supažindiname:
   • su KU bibliotekos informacine struktūra;
   • teikiamomis paslaugomis;
   • informacijos paieška bibliotekų kataloguose, licencijuojamose duomenų bazėse ir atviros prieigos ištekliuose;
   • citavimo ir literatūros sąrašų sudarymo taisyklėmis.