LT   |   EN      Mano KU   |   
Citavimas

Bibliografinis literatūros sąrašas – tai būtina studijų ir mokslo darbų dalis. Literatūroa sąrašas tai rašto darbe, mokslo publikacijoje panaudotų (cituotų, perfrazuotų ar paminėtų) dokumentų bibliografiniai aprašai.

Pasaulyje yra daug įvairių bibliografijos sąrašų sudarymo standartų, apibūdinančių bibliografinių nuorodų elementus bei nurodančių jų pateikimo tvarką. Dažniausiai pasirenkamas tas citavimo stilius, kurį daugiausia naudoja tos pačios mokslo srities mokslininkai visame pasaulyje.

Mokslininkams, planuojantiems skelbti straipsnius tarptautiniuose leidiniuose, rekomenduojama iš anksto pasidomėti, kokios bibliografinių nuorodų sistemos reikalauja pasirinkto žurnalo redakcija ar konkretus leidėjas.

Literatūros sąrašo sudarymo taisyklės:

  • Kiekvienas iš analizuotų, cituotų šaltinių turi būti aprašytas remiantis bibliografinio aprašo standartais, nurodant pagrindinius bibliografinio aprašo elementus.
  • Literatūros sąrašas turi būti sudaromas pasirenkant vieną citavimo stilių.
  • Visoms nuorodoms tekste turi būti taikomas vienas pasirinktas bibliografinių nuorodų metodas.
  • Visi tekste nagrinėti, analizuoti ir apibendrinti šaltiniai turi būti nurodyti tekste ir literatūros sąraše.
  • Bibliografiniai įrašai pateikiami autorių pavardžių, o jeigu autoriai nenurodyti, antraščių abėcėlės tvarka:
    • pirmiausia pateikiami bibliografiniai aprašai lotyniškąja abėcėle,
    • po to – kirilica ir kitomis abėcėlėmis.
  • To paties autoriaus darbai literatūros sąraše yra pateikiami chronologine tvarka.
  • Bibliografiniai aprašai literatūros sąraše gali būti numeruojami arba nenumeruojami (tai priklauso nuo pasirinkto citavimo stiliaus).

Lietuvoje rekomenduojama vadovautis šiais bibliografinių nuorodų sudarymo stiliais:

  • LST ISO 690:2010 – Lietuvoje patvirtintas bibliografinio aprašo standartas (pavyzdžiai).
  • APA (angl. American Psychological Association) renkasi socialinių mokslų atstovai (pavyzdžiai).
  • IEEE (angl. Institute of Electrical and Electronics Engineers) – naudojamas publikuojant elektronikos ir inžinerijos mokslų srities mokslinius straipsnius (pavyzdžiai).
  • Chicago (Chicago Manual of Style) – universalus citavimo stilius.
  • MLA (angl. Modern Language Association) – renkasi humanitarinių mokslų atstovai (pavyzdžiai).
  • Vankuverio – renkasi medicinos, biomedicinos, fizikos mokslų atstovai (pavyzdžiai).

Parengta pagal:
Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas: mokomoji medžiaga [interaktyvus]. Vilnius, 2019.
Prieiga per internetą <https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37>.