2011 m. kovo 2 d. atidarytas Išeivijos kultūros ir meno archyvas.
Pirmoji kolekcija – fagotininko, dirigento, muzikologo Vytauto Strolios. Archyve saugoma ir jo tėvo, muziko Juozo Strolios bei brolio muziko Fausto Strolios archyvinė medžiaga.

2011 m. archyvas papildytas Mykolo Biržiškos anūko Vytauto Barausko bibliotekai perduotais Petro Joniko laiškais Vaclovui Biržiškai (63 vienetai).
2012 m. pradžioje į archyvą atkeliavo kompozitoriaus, Klaipėdos m. Garbės piliečio, Nacionalinės premijos laureato Jeronimo Kačinsko archyvas.

IKMA atidarymasFoto: KUB archyvas

K. Donelaičio a.3
II a.

92144 Klaipėda
tel. (8 46) 39 87 95
el. paštas emilija.steponaviciute@ku.lt

Informacija atnaujinta: Wednesday September 7th, 2016