Sektoriaus funkcijos – formuoja, saugo, tvarko ir tiria KUB retų spaudinių ir rankraščių fondą, aptarnauja skaitytojus, organizuoja e.paveldo sklaidą.

Retų spaudinių sektorių sudaro:

2016 m. sausio 1 d. Retų spaudinių sektoriaus fonde buvo 29.729 pavad. ir 72.114 egz. sutvarkytų leidinių.

Vyresn. bibliotekininkė – Danutė Steponavičiūtė

K. Donelaičio a.3
92144 Klaipėda
tel. (8 46) 39 87 95
el. paštas emilija.steponaviciute@ku.lt

Informacija atnaujinta: Wednesday September 7th, 2016