Biblioteka » Reti spaudiniai ir kolekcijos
  • prof. Leono Mulevičiaus,
  • prof. Stasio Janušonio,
  • dr. Rimanto Jaso,
  • prof. Vytauto Kazakevičiaus,
  • dr. Algirdo Martyno Budreckio kolekcijos,
  • Latvijos archeologo dr. Vladislovo Urtano knygų rinkinys,
  • buvusios LR atstovybės Prancūzijoje knygų rinkinys,
  • Čikagos lietuvininkų evangelikų liuteronų parapijos „Tėviškė“ archyvas ir spaudinių rinkinys.

Pedagogo, kultūros istoriko, poeto ir vertėjo Vlado Nausėdo kolekcija, kurią sudaro įvairių sričių mokslo ir mokomoji literatūra,  periodiniai leidiniai (1621 egz.).

Kita informacija apie KUB retus spaudinius ir rankraščius:

Informacija atnaujinta: Saturday April 8th, 2017