Biblioteka » Informacijos ištekliai

Informacijos ištekliai

Per prenumeruojamas duomenų bazes KU bendruomenė turi prieigą prie  24.893 viso teksto žurnalų  ir 143 tūkst. el. knygų.

KU prenumeruojamų duomenų bazių sąrašai:


Daugumą duomenų bazių KU prenumeruoja per Lietuvos mokslinių bibliotekų asociaciją (LMBA) ir jos vykdomą projektą eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai.

Svarbi informacija dėl prenumeruojamų  duomenų bazių

Informuojame, kad per Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) įgyvendinamą Europos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas” užprenumeruotų duomenų bazių licencinės sutartys baigėsi 2015 m. liepos 18 – rugsėjo 20 dienomis.

Š. m. rugsėjo 20 d. Centrinės projektų valdymo agentūros ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos buvo pasirašyta sutartis dėl projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ įgyvendinimo.

Per šį projektą bus tęsiama duomenų bazių prenumerata. LMBA pradeda viešuosius pirkimus dėl licencinių sutarčių atnaujinimo. Šis procesas gali užtrukti, todėl galimi laikini prieigos trikdžiai. Primename, kad nepratęsus prenumeratos, kai kurie leidėjai jau yra nutraukę prieigą prie licencijuojamo turinio. Su leidėjais, kurie neuždarė prieigos, derinamas prieigos pratęsimo laikas.

Nuolat atnaujinama informacija apie prieigos prie duomenų bazių būklę pateikiama adresu http://www.lmba.lt/db/14916.

  Vartotojų dėmesiui!

Informacija iš KU bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių gali būti kopijuojama (perkeliama į kompiuterį, spausdinama) tik asmeninėms mokslo, studijų reikmėms ir tik nedideliais kiekiais. Griežtai draudžiama tokią informaciją perduoti tretiesiems asmenims, talpinti į intranetą ar naudoti komerciniais tikslais.

Atviros prieigos siekis – užtikrinti nemokamą prieigą prie mokslinės literatūros: straipsnių, konferencijų pranešimų, daktaro disertacijų ir tezių, kitos publikuotos ir nepublikuotos medžiagos. Atviros prieigos vystymasis suteikia galimybę skleisti tyrimų rezultatus, užtikrinant jų matomumą pasaulyje bei suteikiant akademinės bendruomenės nariams geresnę prieigą prie pasaulinių mokslinių išteklių.

Mokslinių publikacijų atvira prieiga yra užtikrinama per atviros prieigos žurnalus ir atviros prieigos archyvus bei talpyklas. Plačiau…

Atvirosios prieigos žurnalai, knygos

Atvirosios prieigos talpyklos

Laisvai prieinamos Lietuvos duomenų bazės:

Kitos laisvai prieinamos duomenų bazės:

 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Educationline
 • Europeana – Europos virtuali biblioteka, kuriama 27 Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių bibliotekų ir kultūros įstaigų. Pateikiamos visatekstės knygos, žemėlapiai, fotografijos, archyviniai dokumentai ir kt.
 • Eurostat – oficialūs Europos Sąjungos ir euro zonos statistiniai rodikliai bei duomenų palyginimai. Statistinė informacija apie Europos Sąjungos regionus
 • Math-Net.Ru – pristatomas matematikos vystimąsis Rusijoje. Portale talpinami matematikos žurnalai, kurių pilni tekstai prieinami internete, žurnalams taikomas 3 metų embargas
 • OAIster – knygų, žurnalų, informacinių leidinių, vaizdo, audio, video šaltinių archyvas
 • PubMed / Medline – JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos rengiama bibliografinė duomenų bazė medicinos tematika. Pateikiamos nuorodos į visateksčius straipsnius.
 • RePEc (Research Papers in Economics)
 • SafetyLit  (SafetyLit) –  traumų prevencijos bibliografinė duomenų bazė
 • Užsienio šalių nacionalinės bibliografijos

Išsamesnė informacija paieškos klausimais teikiama
KU Centrinėje bibliotekoje:
Interneto skaitykloje (K. Donelaičio a. 3, I a., 163 kab.), tel. (46) 39 87 79,
Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyriuje (III a. 359 kab.), tel.: (46) 39 87 93, 39 87 92,
el. paštu elektronine.informacija.biblioteka@ku.lt

Nuotolinė prieiga:

1. prisijunkite:  http://ezproxy.biblioteka.ku.lt

2. laukelyje „Vartotojas“:

 • studentai turi įvesti Vartotojo ID (tai yra KU akademinės informacijos sistemoje pateiktas penkiaženklis vartotojo numeris);
 • KU darbuotojai, dėstytojai, mokslininkai prie sistemos prisijungia įrašydami savo tabelio numerį;

3. laukelyje „Slaptažodis“ –  įrašomi keturi paskutiniai asmens kodo skaičiai.

Elektroninė knyga: Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais: mokomoji knyga [interaktyvus]. Vilnius, 2014. Prieiga per internetą <http://www.lmba.lt /node/14473>. ISBN 978-609 -95149-2-5

Logo-RefWorksBibliografinės el. informacijos tvarkymo įrankis. Visiems, renkantiems bibliografinę informaciją tam tikra tema, jis padės „nepamesti“ rastų svarbių straipsnių, naudotis rasta informacija rengiant mokslinius darbus, keistis informacija su kolegomis, greitai pasiekti reikiamą dokumentą internete ir parengti bibliografinį sąrašą. Įrankiu galima naudotis jį prenumeruojančiose bibliotekose, o susikūrus individualius slaptažodžius, ir už bibliotekos ribų.
Prisijungimo adresas: http://www.refworks.com
Atmintinė vartotojui (liet. k.).

Informacija atnaujinta: Saturday April 8th, 2017