Biblioteka » Apie biblioteką

Klaipėdos universiteto biblioteka (KUB) savo veiklą pradėjo 1991 metais. Tai – savarankiškas Universiteto padalinys, veikiantis pagal KU Senato patvirtintus nuostatus. Devyni universiteto bibliotekos vartotojų aptarnavimo padaliniai išsidėstę skirtingose miesto vietose.

Bibliotekos misija – atsižvelgiant į numatomus pokyčius universiteto mokslo ir studijų procese, globalizacijos, Europos integracijos, informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą trunkančių studijų perspektyvoje, KU biblioteka savo misiją supranta kaip pagalbą Universiteto bendruomenei:

Bibliotekos vizija – siekti, kad Klaipėdos universiteto biblioteka taptų modernia akademine biblioteka, pasižyminčia:

Bibliotekos mecenatų – išeivijos lietuvių – dėka biblioteka gali didžiuotis retais Žemaitijos, Mažosios Lietuvos istoriją liudijančiais spaudiniais, sukauptais Dr.Kazio Pemkaus kolekcijoje bei Mažosios Lietuvos archyve.

Tai sparčiai modernėjanti biblioteka. 2001 metais pradėjusi įsisavinti integruotą bibliotekiną sistemą ALEPH, kuria duomenų bazes: bibliotekos elektroninį katalogą, KU mokslo publikacijų bazę (PDB), KU viso teksto mokslo žurnalų bei Publikacijos apie KU bazes, nuo 2015 m. KU mokslininkų ir tyrėjų publikacijas registruoja Lietuvos akademinėje elektroninėje sistemoje (eLABa), į šią sistemą talpina magistrų baigiamuosius darbus, disertacijas ir jų santraukas.

Biblioteka prenumeruoja apie 70 periodinių leidinių, mokslinės informacijos duomenų bazes (28 pavad.).

Pagrindiniai duomenys (2017 m. sausio 1 d.)

Fondas 453.735 egz. (171.323 pavad.)
Fondo išduotis 106.043 egz.
Fondų papildymas per 2016 m. 6.584 egz.
Užregistruota vartotojų 4.175
Užregistruota lankytojų 66.859
Skaityklų skaičius 14
Vietų skaityklose skaičius 278
Iš jų, kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams skaičius 46
Etatai 30,5

Biblioteka dalyvauja/dalyvavo:

KU biblioteka yra įvairių tarptautinių organizacijų, asociacijų narė:

Informacija atnaujinta: Monday October 23rd, 2017