LT   |   EN      Mano KU   |   
Apie biblioteką

Klaipėdos universiteto biblioteka (KUB) savo veiklą pradėjo 1991 metais. Tai – savarankiškas Universiteto padalinys, veikiantis pagal KU Senato patvirtintus nuostatus. Devyni universiteto bibliotekos vartotojų aptarnavimo padaliniai išsidėstę skirtingose miesto vietose.

Bibliotekos misija – atsižvelgiant į numatomus pokyčius universiteto mokslo ir studijų procese, globalizacijos, Europos integracijos, informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą trunkančių studijų perspektyvoje, KU biblioteka savo misiją supranta kaip pagalbą Universiteto bendruomenei:

  • žinių kūrimo, kaupimo, sklaidos ir panaudojimo,
  • naujų informacijos ir komunikacijos technologijų įsisavinimo,
  • bei jos narių informacinės kompetencijos ugdymo srityse.

Bibliotekos vizija – siekti, kad Klaipėdos universiteto biblioteka taptų modernia akademine biblioteka, pasižyminčia:

  • aukšta aptarnavimo kultūra,
  • teikiamos informacijos įvairove,
  • modernių informacijos technologijų naudojimu,
  • puikiomis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui.

Bibliotekos mecenatų – išeivijos lietuvių – dėka biblioteka gali didžiuotis retais Žemaitijos, Mažosios Lietuvos istoriją liudijančiais spaudiniais, sukauptais Dr.Kazio Pemkaus kolekcijoje bei Mažosios Lietuvos archyve.

Tai sparčiai modernėjanti biblioteka. 2001 metais pradėjusi įsisavinti integruotą bibliotekiną sistemą ALEPH, kuria duomenų bazes: KU virtualią biblioteką, bibliotekos elektroninį katalogą, nuo 2015 m. KU mokslininkų ir tyrėjų publikacijas registruoja Lietuvos akademinėje elektroninėje sistemoje (eLABa), į šią sistemą talpina magistrų baigiamuosius darbus, disertacijas ir jų santraukas, visatekstes mokslines  publikacijas.

Biblioteka prenumeruoja apie 50 periodinių leidinių ir mokslinės informacijos duomenų bazes (26 pavad.).

Biblioteka dalyvauja/dalyvavo:

KU biblioteka yra įvairių tarptautinių organizacijų, asociacijų narė: