LT   |   EN      Mano KU   |   
Apie biblioteką

Klaipėdos universiteto biblioteka (KUB) savo veiklą pradėjo 1991 metais. Tai – savarankiškas Universiteto padalinys, veikiantis pagal KU Senato patvirtintus nuostatus. 6 universiteto bibliotekos vartotojų aptarnavimo padaliniai įsikūrę skirtingose miesto vietose – vieni jų yra Universiteto miestelyje, kiti  – fakultetų patalpose.

Bibliotekos misija – atsižvelgiant į numatomus pokyčius universiteto mokslo ir studijų procese, globalizacijos, Europos integracijos, informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą trunkančių studijų perspektyvoje, KU biblioteka savo misiją supranta kaip pagalbą Universiteto bendruomenei:

 • žinių kūrimo, kaupimo, sklaidos ir panaudojimo,
 • naujų informacijos ir komunikacijos technologijų įsisavinimo,
 • bei jos narių informacinės kompetencijos ugdymo srityse.

Bibliotekos vizija – siekti, kad Klaipėdos universiteto biblioteka taptų modernia akademine biblioteka, pasižyminčia:

 • aukšta aptarnavimo kultūra,
 • teikiamos informacijos įvairove,
 • modernių informacijos technologijų naudojimu,
 • puikiomis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui.

Bibliotekaos fonduose yra 155 361 pavad. (314838 egz.) leidinių, kurie įsigyjami atsižvelgiant į studijų programas ir mokslinių tyrimų kryptis. Yra prenumeruojami periodiniai leidiniai ir mokslinės informacijos duomenų bazės (24 pavad.). Biblioteka Universiteto bendruomenei, suteikia prieigą prie:

 • 17754 viso teksto žurnalų,
 • 265354 el. knygų.
 • 43809 kitų dokumentų,
 • 51 000 LSD standartų.

Bibliotekos mecenatų – išeivijos lietuvių – dėka biblioteka didžiuojasi retais Žemaitijos, Mažosios Lietuvos istoriją liudijančiais spaudiniais, sukauptais Dr.Kazio Pemkaus kolekcijoje bei Mažosios Lietuvos archyve.

2001 metais pradėjusi įsisavinti integruotą bibliotekiną sistemą ALEPH, kuria duomenų bazes: KU virtualią biblioteką, bibliotekos elektroninį katalogą, nuo 2015 m. KU mokslininkų ir tyrėjų publikacijas registruoja Lietuvos akademinėje elektroninėje sistemoje (eLABa), į šią sistemą talpina magistrų baigiamuosius darbus, disertacijas ir jų santraukas, visatekstes mokslines  publikacijas.

Biblioteka dalyvauja/dalyvavo:

KU biblioteka yra įvairių tarptautinių organizacijų, asociacijų narė: