LT   |   EN      Mano KU   |   
Apie biblioteką

Klaipėdos universiteto biblioteka (KUB) savo veiklą pradėjo 1991 metais. Tai – savarankiškas Universiteto padalinys, veikiantis pagal KU Senato patvirtintus nuostatus. Devyni universiteto bibliotekos vartotojų aptarnavimo padaliniai išsidėstę skirtingose miesto vietose.

Bibliotekos misija – atsižvelgiant į numatomus pokyčius universiteto mokslo ir studijų procese, globalizacijos, Europos integracijos, informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą trunkančių studijų perspektyvoje, KU biblioteka savo misiją supranta kaip pagalbą Universiteto bendruomenei:

  • žinių kūrimo, kaupimo, sklaidos ir panaudojimo,
  • naujų informacijos ir komunikacijos technologijų įsisavinimo,
  • bei jos narių informacinės kompetencijos ugdymo srityse.

Bibliotekos vizija – siekti, kad Klaipėdos universiteto biblioteka taptų modernia akademine biblioteka, pasižyminčia:

  • aukšta aptarnavimo kultūra,
  • teikiamos informacijos įvairove,
  • modernių informacijos technologijų naudojimu,
  • puikiomis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui.

Bibliotekos mecenatų – išeivijos lietuvių – dėka biblioteka gali didžiuotis retais Žemaitijos, Mažosios Lietuvos istoriją liudijančiais spaudiniais, sukauptais Dr.Kazio Pemkaus kolekcijoje bei Mažosios Lietuvos archyve.

Tai sparčiai modernėjanti biblioteka. 2001 metais pradėjusi įsisavinti integruotą bibliotekiną sistemą ALEPH, kuria duomenų bazes: bibliotekos elektroninį katalogą, KU viso teksto mokslo žurnalų bei Publikacijos apie KU bazes, nuo 2015 m. KU mokslininkų ir tyrėjų publikacijas registruoja Lietuvos akademinėje elektroninėje sistemoje (eLABa), į šią sistemą talpina magistrų baigiamuosius darbus, disertacijas ir jų santraukas.

Biblioteka prenumeruoja apie 50 periodinių leidinių ir mokslinės informacijos duomenų bazes (27 pavad.).

Pagrindiniai duomenys (2019 m. sausio 1 d.)

Fondas 340.627 egz. (157.736 pavad.)
Fondo išduotis 87.503 egz.
Fondų papildymas per 2018 m. 6.444 egz.
Užregistruota vartotojų 3.309
Užregistruota lankytojų 38.480
Skaityklų skaičius 12
Vietų skaityklose skaičius 224
Iš jų, kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams skaičius 45
Etatai 26,5

Biblioteka dalyvauja/dalyvavo:

KU biblioteka yra įvairių tarptautinių organizacijų, asociacijų narė: