LT   |   EN      Mano KU   |   
Atsakingi ir kontaktiniai asmenys

Plėtros Strategijos įgyvendinimą užtikrina Rektorius

Rektorius
Prof. dr. Artūras Razbadauskas

Klaipėdos universiteto miestelis
Rektoratas, 202 kabinetas

El. paštas rektorius@ku.lt
Tel. (8 46)  39 89 00
Faks. (8 46)  39 89 02

Strategijos įgyvendinimo komiteto pirmininkė

Rektoriaus patarėja
doc. dr. Rita Vaičekauskaitė

Klaipėdos universiteto miestelis
Rektoratas, 209 kabinetas

El. paštas rita.vaicekauskaite@ku.lt
Tel. (8 60)  98 15 87

Atviro Forumo koordinatorė

Lekt. dr. Rosita Vaičiulė

Klaipėdos universiteto miestelis

El. paštas rosita.vaiciule@gmail.com
Tel. (8 61) 61 06 61