LT   |   EN      Mano KU   |   
Žurnalas „Mens Libera“

Klaipėdos universiteto žurnalas „Mens Libera“ yra ankstesnio universiteto laikraščio „Klaipėdos universitetas“ tęsinys. Pastarasis gyvavo du dešimtmečius, nuo 1994 metų kovo mėnesio išspausdinta kone du šimtai jo numerių, 500 arba 1000 egzempliorių tiražu.

Laikraštyje buvo įamžinami svarbiausi Klaipėdos universiteto įvykiai, aprašomi nusipelnę universiteto mokslininkai, studentai, garsinami mokslo ir meno pasiekimai. Laikraštis buvo leidžiamas vieną kartą per mėnesį nuo rugsėjo iki birželio mėnesio.
Laikraščio redaktoriai: Romualdas Skunčikas, Edita Valinčienė, Rasa Ramonaitė. Laikraščio archyvą rasite čia.

Būdami socialiai atsakingi, stengiamės įsitraukti į visuomenės gyvenimą, išlikti patraukliais ir aktualiais. Tai buvo viena iš svarbiausių priežasčių keistis ir tobulėti. Šio žurnalo tikslas – kartu su mūsų studentais, absolventais, dėstytojais ir mokslininkais gvildenti sunkaus darbo, įdomių studijų, nekasdienių atradimų, šiuolaikinio meno ir socialinių aktualijų temas. Visgi universiteto patrauklumas atsiskleidžia ne tik per išpuoselėtą infrastruktūrą ar studijų programų gausą, bet per asmenybes, dirbančias šioje įstaigoje. Jų čia tikrai netrūksta ir mes pasistengsime jus su jais supažindinti.

Daugiau informacijos apie žurnalą „Mens Libera“ skaitykite čia.