LT   |   EN      Mano KU   |   
Ekspertų sąrašas

 

Darius Barasa

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Konfesionalizacijos procesai Prūsijoje XVI–XVIII a.; Rytų Prūsijos ir Prūsijos Lietuvos istorija XVI–XX a.

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: darius.barasa@gmail.com

 

Arūnas Baublys

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Evangelikų bažnyčių istorija XIX–XX a.

Tel. +370 46 398 981, el. paštas: arunas.baublys@gmail.com

 

Audronė Bliujienė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpių archeologija pietryčių Baltijos jūros regione

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: audrone.bliujiene@gmail.com

 

Linas Daugnora

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Osteologija ir archeozoologija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: daugnora@gmail.com

 

Algirdas Girininkas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Moksliniai interesai: Akmens ir bronzos amžiai; priešistorės ūkis ir visuomenės struktūra; zooarcheologija

Tel. +370 687 417 05, el. paštas: sakaliske@gmail.com

 

Vytautas Jokubauskas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: XX a. pirmosios pusės Lietuvos karybos istorija

Tel. +370 46 398 525, el. paštas: pilsotas@yahoo.com

 

Ieva Masiulienė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos geležies amžiaus, viduramžių ir naujųjų laikų archeologija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: ieva.masiuliene@gmail.com

 

Raimonda Nabažaitė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos viduramžių ir naujųjų laikų archeologija; reformacijos archeologija; koklinės keramikos studijos

Tel. +370 46 398 648, el. paštas: r.nabazaite@gmail.com

 

Silva Pocytė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė

Moksliniai interesai: Prūsijos Lietuvos kultūros istorija XIX a. pab. – XX a.; Klaipėdos krašto istorija ir konfesinis paveldas XIX–XX a.

Tel. +370 46 398 804, +370 698 530 21, el. paštas: silva.pocyte@ku.lt

 

Tomas Rimkus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Šiaurės Europos regiono apgyvendinimas pasitraukus paskutiniajam Nemuno (Weichselian) ledynui; žmonių migraciniai procesai ir kultūrų kaita Rytų Pabaltijyje paleolito ir mezolito laikotarpiais; titnaginių įrankių gamybos technologijos inovacijos ir raida, šių įrankių naudojimas; eksperimentine trasologija

Tel. 8 46 398 536, el. paštas: rimkus74@gmail.com

 

Jolanta Skurdauskienė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Žemaitijos dvarų istorija ir kultūra

Tel. 8 46 398 806, el. paštas: jolantaskurd@gmail.com

 

Indrė Žigeu

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Naujųjų laikų archeologija, miestų ir miestelių archeologija, kasdienybės istorija, stiklinių artefaktų studijos, stiklo manufaktūrų tyrimai, stalo kultūros tyrimai (archeologijos duomenimis), medicinos istorija (archeologijos duomenimis), povandeninė archeologija

Tel. 8 46 398 806, el. paštas indre.zigeu@gmail.com

 

Zigmas Vitkus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Antrojo pasaulinio karo atminimas, Holokausto atminimo politika, memorialų kultūra

Tel. 8 46 398 806, el. paštas: zigmas.vitkus@gmail.com

 

Elena Pranckėnaitė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Šlapynių archeologija; povandeninė archeologija; bronzos amžius; ežerų gyvenvietės

Tel. +370 616 359 92, el. paštas: elenapranckenaite@yahoo.com

 

Valdas Rakutis

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto profesorius

Moksliniai interesai: Lietuvos karybos ir fortifikacijų istorija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: valdas.rakutis@gmail.com

 

Vasilijus Safronovas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Atminimo kultūros, atminimo politika, kolektyvinės erdvės sampratos Lietuvoje ir buvusioje Rytų Prūsijoje; Klaipėdos miesto, Klaipėdos krašto ir buvusios Rytų Prūsijos istorija; Pirmojo pasaulinio karo socialinis ir kultūrinis poveikis

Tel. +370 46 398 638, el. paštas: safronovas@gmail.com

 

Justas Stončius

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Žydų istorija Lietuvoje XX a; sovietinis antisemitizmas Lietuvoje

Tel. +370 46 398 803, el. paštas: justston@gmail.com

 

Nijolė Strakauskaitė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė

Moksliniai interesai: Rytų Prūsijos ir Prūsijos Lietuvos kultūros istorija XIX a. pab. – XX a.; Kuršių nerijos istorija XVI–XX a.

Tel. +370 611 591 48, el. paštas: nijole.strakauskaite@gmail.com

 

Marius Ščavinskas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Baltų genčių ir Lietuvos christianizacija ir europeizacija (X a. pab. – XV a.); Kryžiaus karai Baltijos jūros rytinėje pakrantėje

Tel. +370 46 398 535, el. paštas: scavinskas.marius@gmail.com

 

Edvinas Ubis

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Lietuvos ir Prūsijos pasienio regiono miestų ir gyvenviečių archeologija

Tel. +370 674 252 06, el. paštas: edvinas.ubis@gmail.com

 

Miglė Urbonaitė-Ubė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Lietuvos pajūrio miestų ir gyvenviečių archeologija

Tel. +370 676 106 94, el. paštas: migle.ube@gmail.com

 

Vykintas Vaitkevičius

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Baltų religija ir mitologija; kompleksiniai Lietuvos regionų tyrimai; lietuvių prigimtinės kultūros reiškiniai

Tel. +370 698 275 89, el. paštas: vykintas.vaitkevicius@gmail.com

 

Vacys Vaivada

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Žemaitijos istorija; Konfesionalizacija Vakarų Lietuvoje XVI–XVII a.

Tel. +370 46 398 535, el. paštas: vacys.vaivada@gmail.com

 

Vygantas Vareikis

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Moksliniai interesai: Lietuvos šaulių sąjungos ir paramilitarizmo istorija; lietuvių ir žydų santykiai XIX–XX a.

Tel. +370 46 398 526, el. paštas: vygantas.vareikis@gmail.com

 

Ernestas Vasiliauskas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Kuršo ir Žiemgalos istorija ir archeologija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: ernestas@inbox.lv

 

Hektoras Vitkus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Antisemitizmas Lietuvoje tarpukariu; Holokaustas ir Holokausto atmintis

Tel. +370 46 398 803, el. paštas: hektoras.vitkus@gmail.com

 

Gintautas Zabiela

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Lietuvos viduramžių archeologija (XIII–XV a.); Lietuvos piliakalniai, istorinio laikotarpio įtvirtinimai; Lietuvos archeologijos istorija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: gzabiela@gmail.com

 

Vladas Žulkus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Moksliniai interesai: Povandeninė ir marinistinė archeologija; Lietuvos viduramžių miestų archeologija; vakarų baltų kultūra; baltų ir skandinavų kultūriniai ryšiai

Tel. +370 46 398 527, el. paštas: vladas.maritime@gmail.com

JŪRŲ INŽINERIJOS KATEDRA

Vygantas Bagočius

Jūrų inžinerijos katedros lektorius, technologijos mokslų daktaras

Moksliniai interesai: statybos darbų organizavimas, statybos technologinių sprendimų projektavimas, statybos procesų optimizavimas, daugiakriteriniai optimizavimo metodai statybos technologijoje.

Tel. +37062535190; el. paštas: vygantas.bagocius@gmail.com

 

Jevgenija Rutė          

Jūrų inžinerijos katedros lektorė, technologijos mokslų statybos inžinerijos mokslo daktaras

Moksliniai interesai: pastatų energinis efektyvumas, šilumos nuostoliai pastatuose, inovatyvumas pastatų projektavime.

Tel. +370 686 13987, el. paštas: jevgenija.rute@ku.lt

 

Michail Samofalov

Jūrų inžinerijos katedros profesorius, technologijos mokslų daktaras, LR aplinkos ministerijos atestuotas statybos inžinerijos ekspertas.

Moksliniai interesai: statybos konstrukcijų skaičiavimai, projektinės dokumentacijos analizė, esamų statinių tyrimai.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, El. paštas: Michail.Samofalov@ku.lt

 

Darius Narmontas

Jūrų inžinerijos katedros lektorius, technologijos mokslų daktaras

Moksliniai interesai: statybinės konstrukcijos, statybiniai elementai, statinių ir konstrukcijų modeliavimas BEM ir analizė, konstrukcijų patikimumo analizė.

Tel. +370 616 82686, el. paštas: skomas@gmail.com

 

Mindaugas Česnauskis

Jūrų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: saugi laivyba, taršos iš laivų prevencija.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: info@msa.lt

 

Sergejus Lebedevas

Jūrų inžinerijos katedros vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius, habil. dr.

Moksliniai interesai: šiluminiai varikliai, dyzelių variklių teorija ir eksploatacija, energijos panaudojimo efektyvumo didinimo technologijos transporte, transporto aplinkosauga, biodegalų ir gamtinių dujų varikliuose panaudojimo technologijos.

Tel. 8 46 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: sergejus.lebedevas@ku.lt

 

Justas Žaglinskis

Jūrų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: vidaus degimo varikliai, degalai iš atsinaujinančių energijos šaltinių, dvejopų degalų panaudojimas slėginio užsiliepsnojimo varikliuose, laivų jėgainių tvari eksploatacija.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: j.zaglinskis@gmail.com

 

Vytautas Paulauskas

Jūrų inžinerijos katedros profesorius

Moksliniai interesai: jūreivystės plėtros problemos, logistika, nestandartinių logistikos situacijų valdymas, žalioji laivyba, laivybos organizavimas uoste.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: vytautaskltc@gmail.com

 

Birutė Plačienė

Studijų programų „Jūrų uostų inžinerija“ ir „Laivybos ir uostų inžinerija“ vadovė, Jūrų uostų inžinerijos katedros docentė

Moksliniai interesai: uostų plėtra bei logistikos optimizavimo tyrimai.

Tel. 846398687, el. paštas birute.placiene@ku.lt.

 

Raimondas Barzdžiukas

Jūrų uostų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: nepertraukiamo transportavimo įrenginiai ir jų komponentai.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: logit2@inbox.lt

 

Martynas Jonkus

Jūrų uostų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: jūrų teisė ir draudimas.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: martynas.jonkus@dfds.com

 

Vasilij Djačkov

Jūros tyrimų instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, Jūrų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: laivų projektavimas, laivų hidrodinamika, CFD metodo ir alternatyvių energijos šaltinių taikymas laivų projektavime.

Tel. +37060941478, el. paštas: vasilij.djackov@ku.lt

 

Rima Mickevičienė

Jūrų inžinerijos katedros docentė, technologijos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: taikomoji skysčių ir dujų mechanika,  suvirinimo technologijos ir kokybės užtikrinimas.

Tel. (8 4) 6398681, +370 616 40435 el. paštas: rima.mickeviciene@ku.lt

 

Larisa Vasiljeva

Jūrų inžinerijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: laivų įrenginiai, laivo teorija, laivo korpuso konstrukcija, laivo statybinė mechanika, laivų vamzdynų sistemos, laivų projektavimas, statyba bei remontas, gamybinė praktika, technologinė-konstruktorinė praktika.

Tel. +370 615 38135, el.paštas: vasiljeva_larisa@mail.ru

 

Elvyra Barauskienė

Jūrų inžinerijos katedros lektorė, darbų saugos techninė ekspertė laivų mechanikos srityje (Darbų saugos eksperto kvalifikacijos Liudijimas),  Lietuvos Standartizacijos departamento (LST TK 35) Darbų sauga – ekspertė ir (LST TK 64) Ergonomika – ekspertė.

Moksliniai interesai: darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų praktinis taikymas įmonėse ir laivuose, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos funkcionavimas, profesinės rizikos analizė, tyrimas ir vertinimas, nelaimingų atsitikimų analizė ir tyrimas.

Tel. +370 686 86751, el. paštas: 7elvyra@gmail.com

 

GAMTOS MOKSLŲ KATEDRA

 

Martynas Bučas

Vyresnysis mokslo darbuotojas Jūros tyrimų institute, Gamtos ir matematikos mokslų katedros  docentas

Moksliniai interesai: povandeninių dugno buveinių (ypač panirusi augalija) kartografavimas, monitoringas, erdvinis modeliavimas ir prognozavimas, statistinių, GIS ir povandeninių tyrimų taikymas ir vystymas.

Tel. 8 46 398878, el. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt

 

Toma Dabulevičienė

Gamtos mokslų katedros lektorė, Jūros tyrimų instituto Ekologijos ir aplinkotyros doktorantė, Gamtos mokslų katedros lektorė

Moksliniai interesai: nuotoliniai tyrimų metodai, Baltijos jūros, Kuršių marių vandens temperatūros pokyčiai, priekrantės apvelingas.

Tel. (8 46) 398853, el. pastas: toma.mingelaite@gmail.com

 

Rita Nekrošienė

Gamtos mokslų katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: augalų ekologija, kraštovaizdžio ekologija, botanika. Augalų taksacija ir būklės vertinimas. Augalų poreikio aplinkos sąlygoms nustatymas. Augalų ligos ir kenkėjai.

Tel. (8 – 46) 398813, el. paštas: rita_nekrosiene@mail.ru

 

Diana Vaičiūtė

Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Gamtos mokslų  katedros docentėa

Moksliniai interesai: distanciniai tyrimų metodai; Sentinel kosminių duomenų naudojimas aplinkos tyrimuose; vandens kokybės kaita, dumblių „žydėjimas“ ir eutrofikacijos procesas klimato kaitos kontekste. Tel. (8 46) 398877, mob. (8 610) 05186, El. paštas: diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

 

INFORMATIKOS IR STATISTIKOS KATEDRA

 

Violeta Bulbenkienė

Informatikos ir statistikos katedros docentė, gamtos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: inžinerinių sistemų matematinis modeliavimas; išmanusis transportas/logistinės sistemos; mobiliosios technologijos

Tel. +370 676 25699, el. paštas: violeta.bulbenkiene@ku.lt

 

INŽINERIJOS KATEDRA

 

Jolanta Janutėnienė

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros Mechanikos inžinerijos (bakalauras) ir Gamybos inžinerija (magistras) programų vadovė, profesorė

Moksliniai interesai: mechanikos ir gamybos inžinerijos studijos, inžinerinių sistemų patikimumo vertinimas,  konstrukcinės ir kompozicinės medžiagos, jų tyrimai, MTEP projektų ekspertavimas.

Tel. (8 46)  39 89 85 , El. paštas: Jolanta.januteniene@gmail.com

Marija Kataržytė

Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: mikrobiologinė tarša, maudyklų vandens kokybė

Tel. (8 46) 398877, el. paštas: marija.katarzyte@jmtc.ku.lt,

 

Arūnas Balčiūnas

Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: jūrą teršiančios šiukšlės

Tel. 8 46 39 88 48; el. paštas: arunas.balciunas@apc.ku.lt

 

Artūras Tadžijevas

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos vadovas, mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: inžinerinių sistemų patikimumo vertinimas; konstrukcijų vertinimas; tradicinių ir kompozitinių medžiagų savybių bei jų nuvertėjimo tyrimai, veikiant ciklinėms apkrovoms, UV spinduliuotei, higroterminiam poveikiui; šiuolaikiniai defektologijos metodai vertinant uosto hidrostatinius; mašinų elementai; kompozicinių medžiagų gamybos technologijų vystymas; MTEP projektų ekspertavimas.

Tel. +370 655 38841, el. paštas: arturas.tadzijevas@ku.lt

 

Valentinas Kartašovas

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: kompiuterinis projektavimas naudojant SolidWorks programinį paketą; kompiuterinė konstrukcijų analizė; termoviziniai tyrimai; SolidWorks mokymo kursai.

Tel. +370 647 42990, el. paštas: valentinas.kartasovas@ku.lt

 

Marius Vasylius

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: rotorinių sistemų dinamika ir diagnostika; mechaninių sistemų projektavimas; pneumatinės ir hidraulinės sistemos; kompiuterizuotos (CNC) apdirbimo technologijos.

Tel. (8 46) 39 89 54 , el. paštas: marius.vasylius@apc.ku.lt

 

Pranas Mažeika

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: mašinų dinamika ir diagnostika; inžinerinių sistemų skaitinis modeliavimas (BEM); laivo virpesiai.

Tel. +370 699 73948, el. paštas: pranasmazeika@gmail.com

 

Mindaugas Kurmis

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: gamybos kokybės vizualinė patikra, vaizdų analizė, duomenų surinkimas ir apdorojimas, debesų kompiuterija ir virtualizavimas, LabVIEW.

Tel. +370 653 70031, el. paštas: mindaugas.kurmis@ku.lt

 

Žydrūnas Lukošius

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: gamybos kokybės vizualinė patikra, vaizdų analizė, duomenų surinkimas ir apdorojimas panaudojant LabVIEW, bioinžinerinių sistemų kūrimas.

Tel. +370 625 30623, el. paštas: z.lukosius@yahoo.com

 

Darius Drungilas

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: taikomasis dirbtinis intelektas; skaitmeninių vaizdų analizė; gaminių kokybės vizualinis inspektavimas; duomenų surinkimas ir apdorojimas.

Tel. +370 608 35567, el. paštas: drungilasdarius@gmail.com

BALTŲ FILOLOGIJOS KATEDRA

 

Rimantas Balsys

Baltų filologijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: etnologija, folkloristika, mitologija (ikikrikščioniškoji lietuvių ir kitų tautų religija, mitiniai vaizdiniai; lietuvių papročiai, tradicijos, tautosaka, materialinė kultūra).

Tel. +370 46 398601, el. paštas: rimantas.balsys@ku.lt

 

Dalia Pakalniškienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros profesorė

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos istorija, prūsų kalba

Tel. 8 687 78340, el. paštas: dalia.pakalniskiene@gmail.com

 

Roma Bončkutė

Humanitarinių mokslų daktarė, Baltų filologijos katedros profesorė

Moksliniai interesai: antikinė literatūra, lietuvių literatūros istorija, tekstologija

Tel. 8 46 398985, 8 650 57577, el. paštas: roma.bonckute@ku.lt, romabonckute@gmail.com

 

Albinas Drukteinis

Humanitarinių mokslų daktaras, baltų filologijos katedros profesorius

Moksliniai interesai: jūreivystės terminija, lietuvių kalbos skyrybos klausimai

Tel. 8 46 398985, 8 650 57577, el. paštas: albinas.drukteinis@ku.lt

 

Dalia Kiseliūnaitė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros profesorė

Moksliniai interesai: latvių kalba ir kultūra, kuršininkų kalba, lietuvių vardynas

Tel. 8 46 398985, 8 650 57577, el. paštas: dalia.kiseliunaite@gmail.com

 

Asta Balčiūnienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros vysresnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: viešasis kalbėjimas, aukštaičių tarmės

Tel. 8 611 41374, el. paštas: balciuniene.asta@inbox.lt

 

Vaida Drukteinytė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros docentė

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos kultūra ir tvarkyba

Tel. 8 46  398985, 8 650 57577, el. paštas: vaida.dru@gmail.com

 

Jūratė Lubienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos leksika, lietuvių tarmės, žemaičių tarmė

Tel. 8 46  398985, 8 650 57577, el. paštas: jurate.lf@gmail.com

 

Marijus Šidlauskas

Humanitarinių mokslų daktaras, baltų filologijos katedros docentas

Moksliniai interesai: lietuvių literatūros istorija, literatūros kritika, literatūros sociologija

Tel. 8 46 441525, el. paštas: emsidla@yahoo.com

 

Jūratė Grigaitienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: teatro pedagogika, vaikų ir jaunimo teatras, šiuolaikinis lietuvių teatras, lėlių teatras, socialinis teatras, mokyklinis teatras

Tel. 8 670 09833, el. paštas: j.grigaitienė@gmail.com

 

Rūta Grumadaitė-Pabarčienė

Baltų filologijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: Lietuvių etnokultūra, folkloras, lietuvių kalbos ir kultūros mokymas kaip užsieniečių integravimo priemonė

Tel. 8 46 398985, 8 650 57577, el. paštas: vixvele@gmail.com

 

Romualdas Skunčikas

Baltų filologijos katedros lektorius

Moksliniai interesai: šiuolaikinė lietuvių literatūra, vaikų literatūra, poezijos skaitymas ir interpretavimas

Tel. 8 687 40639, el. paštas: r.skuncikas@gmail.com

 

Giedrė Strakšienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: meno ir mokslo komunikacija, komunikacinės kompetencijos ugdymas, teatrinė komunikacija, teatro sociologija

Tel. 8 698 16083, el. paštas: giedre.straksiene@ku.lt

 

Dalia Jakulytė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos istorija, skaitmeninės technologijos filologijoje

Tel. 8 682 12412, el. paštas: dalija333@gmail.com, dalia.jakulyte@ku.lt

 

Lina Petrošienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: etnologija, etnomuzikologija, etninio ir kultūrinio tapatumo tyrimai, Mažosios Lietuvos ir Vakarų Lietuvos kultūra

Tel. 8 611 15841, el. paštas: laurinitta@gmail.com

 

PEDAGOGIKOS KATEDRA

 

Rasa Braslauskienė

Pedagogikos katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: pedagoginis tėvų švietimas, vaiko gerovė ir socialinė apsauga, patyriminis ugdymas (darželyje, mokykloje), socializacija ir ugdymas vaikystėje, vaikystės edukaciniai tyrimai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų universitetinis rengimas.

Tel . 8 (46) 39 89 85;  8 650 57577; el. paštas: rasa.braslauskiene@gmail.com

 

Rasa Jautakytė

Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: ankstyvasis muzikinis ugdymas, muzikinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje, muzikos terapija.

Tel. 8 61313697, el. paštas: rasa.jautakyte@gmail.com

 

Ilona Klanienė

Pedagogikos katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: socialinis ugdymas, lygios galimybės švietime, socialinė ir tarpkultūrinė įtrauktis,  savanoriška veikla bendruomenėje, pagalba rizikos grupės vaikams.

Tel. +370 64618430,  el. paštas: ijonutyte2@gmail.com

 

Julija Melnikova

Pedagogikos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja, lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: švietimo vadyba, švietimo vadybininkų kompetencijos ir jų ugdymas.

Tel. 861651715, el. paštas Julija.melnikova@ku.lt

 

Sada Ramanauskienė

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: Edukologinių tyrimų metodologija, Pedagogikos istorija, Žydų etnopedagogika, Vaikystės pedagogika, Priešmokyklinis ugdymas.

Tel. +37061542097, el. paštas: sada.ramanauskiene@gmail.com

 

Neringa Strazdienė

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: sveikatos ugdymas, sveika gyvensena ir jos kompetencijų ugdymas, ugdymo(si) aplinkos kūrimas, dailės ir technologijų mokymas, laisvalaikio pedagogika, žaidimų pedagogika.

Tel. +370 615 41595, el. paštas: n.strazdiene@gmail.com

 

Reda Vismantienė

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: kūrybiškumas ir jo ugdymas vaikystėje; meninis vaikų ugdymas; pedagogų kompetencijų kaita ir tobulinimas; ugdymo vaikystėje kokybė.

Tel. 8 46 39 89 85; 8 650 57577, el. paštas: vismantiene.r@gmail.com

 

Aušrinė Zulumskytė

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: edukologijos istorija ir teorija, brandaus amžiaus žmonių ugdymas, kultūros edukologija.

Tel. +370 67777550, el. paštas ausrinezzz@gmail.com

 

EKONOMIKOS KATEDRA

 

Vytautas Juščius

Ekonomikos katedros vedėjas, profesorius, socialinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: Verslo socialinė atsakomybė, žalioji ekonomika, žiedinė ekonomika, socialinė-etinė rinkodara, ekonomikos globalizacija.

Tel. +370 46 398677, el. paštas : ek.shmf@ku.lt

 

Deimena Kiyak

Ekonomikos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: finansinės apskaitos vedimo aspektai, mokesčiai ir apmokestinimas, kainų nustatymo metodai. Tel. +370 68220253, el. paštas: deimena.kiyak@gmail.com

 

VADYBOS KATEDRA

 

Algirdas Giedraitis

Vadybos katedros docentas, socialinių mokslų daktaras. Moksliniai interesai: organizacijų ir  žmonių išteklių valdymas, verslo analizė ir sprendimai, organizacijų vystymas.

Tel. +371001888, el. paštas: giedraitis.algirdas@gmail.com

 

Ligita Šimanskienė

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, Vadybos katedros profesorė.

Moksliniai interesai: organizacinės kultūros kūrimas, komandos kūrimas, tarpkultūriniai skirtumai, įmonių socialinė atsakomybė, darnus vadovavimas, darnus regiono vystymas.

Tel. 846398596, el.paštas: ligita.simanskiene@gmail.com

 

EUROPOS KALBŲ KATEDRA

 

Liolita Bernotienė

Europos kalbų katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: taikomoji lingvistika, anglų kalbos istorija, diskurso analizė.

Tel. (8 46)  39 89 85; 8 650 57577, el. paštas: liolita.bernotiene@ku.lt

 

Alma Imbrasienė

Europos kalbų katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: kalbos istorija, Mažosios Lietuvos vokiškoji literatūra, vertimo analizė.

Tel. (8 46)  39 89 85; 8 650 57577, el. paštas: imbrasienealma@gmail.com

 

Žaneta Čėsnienė

Europos kalbų katedros lektorė, doktorantė.

Moksliniai interesai: vertimo teorija ir praktika, teisinė kalba ir jos vertimas.

Tel. (8 46)  39 89 85; 8 650 57577, el. paštas: zaneta.cesniene@gmail.com

 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR POLITIKOS MOKSLŲ KATEDRA

 

Saulius Šiliauskas

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros docentas, socialinių mokslų daktaras (politikos mokslai).

Moksliniai interesai: demokratijos teorijos, politinės minties istorija ir 21 a. politinės realijos, demokratizacijos procesai Lietuvoje, demokratijos stabilumo ir kokybės problemos.

Tel. 861483571, el. paštas: siliauskas@gmail.com

 

Jaroslav Dvorak

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros vedėjas, docentas.

Moksliniai interesai: ES politika ir administravimas; Bendruomeninis dalyvavimas savivaldoje (e-dalyvavimas, dalyvaujamasis biudžetas), korupcija ir jos prevencija, valstybės (savivaldybės) valdomų įmonių valdysena.

Tel. (8 46) 398 675, 8 6 10 31001, El. paštas: Jaroslav.dvorak@ku.lt

 

FILOSOFIJOS IR KULTŪROLOGIJOS KATEDRA

 

Daiva Sirtautienė

Filosofijos ir Kultūrologijos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė, Komunikacijos krypties programų vadovė.

Moksliniai interesai: komunikacijos teorija, tarpasmeninė komunikacija, reklama, spaudos žurnalistika. Tel. +370 601 09939, el.paštas: vytasir@gmail.com

 

Edita Valinčienė

Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorė.

Moksliniai interesai: integruota rinkodaros komunikacija, ryšiai su visuomene, ryšiai su žiniasklaida, projektų viešinimas. Kontaktai: Tel. 867128585, el. paštas: edita@mediadia.lt

 

Petras Grecevičius

Filosofijos ir kultūrologijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras. Atestuotas architektas. Meno kūrėjas.

Moksliniai interesai: kraštovaizdžio architektūra, architektūra, urbanistika, rekreacinė architektūra, teritorijų planavimas, Tolimųjų Rytų kultūriniai kraštovaizdžiai, poveikio aplinkai vertinimas, baltų kultūra. Tel. +370 685 49924, el. paštas: petras.grecevicius@gmail.com

 

Ernesta Molotokienė

Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: naujųjų medijų etika, kūrybos filosofija.

Tel. +37061460046, el. paštas: irama@inbox.lt

 

Rosita Vaičiulė

Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: medijos ir socializacija, medijų ekologija, viešieji ryšiai.

Tel. +37061610661, el. pastas: rosita.vaiciule@gmail.com

 

PSICHOLOGIJOS KATEDRA

 

Reda Gedutienė

Psichologijos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė

Moksliniai interesai: skaitymo psichologija, disleksija, atminties psichologija, krizių psichologija

Kontaktai: 8650 57577; el. paštas: reda.gedutiene@ku.lt

 

Roma Šimulionienė

Psichologijos katedros vedėja, docentė, socialinių mokslų daktarė

Moksliniai interesai: socialinė psichologija, kalbos psichologija, tarpkultūrinė psichologija

Tel. 8 46 398628, el. paštas: roma.simulioniene@ku.lt

 

SOCIALINĖS GEOGRAFIJOS IR REGIONISTIKOS STUDIJŲ CENTRAS

 

Eduardas Spiriajevas

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro direktorius, docentas, geografijos (06P) mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: regionistika ir regioninių tyrimų metodai, Lietuvos ir Baltijos šalių pakrančių regionų socialinė ir ekonominė geografija, turizmo geografija ir turizmo plėtros procesai pasienio regionuose, miestų socialinė ir ekonominė geografija, GIS taikymas socialiniuose tyrimuose.

Tel. +370 685 48236, el. p. geostudijos@gmail.com

 

Angelija Bučienė: Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras, profesorė.

Moksliniai interesai: darnios plėtros  problemos ir sprendimai Baltijos regiono šalyse. Kraštovaizdžio geografija ir ekologija: tarpdisciplininis požiūris, metodai ir taikomieji tyrimai.  Veda pažintines lauko išvykas gamtinių ir antropogeninių procesų intensyvumui ir sąveikai aplinkoje stebėti.

Tel. (8 46) 398661, El. paštas: angelija.buciene@ku.lt

 

Irma Spiriajevienė

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro docentė, socialinių mokslų daktarė (edukologija).

Moksliniai interesai: edukacinis žmonių, esančių sudėtingoje situacijoje, įgalinimas; moksliniai kokybiniai tyrimai; sveikatos geografija; ilgaamžiškumas; gyvenimo kokybė; gyventojų suicidas; mityba pasauliniame kontekste (Tolimieji Rytai, Azija ir kt.).

Tel. 861254711, el. paštas: spiriajeviene@gmail.com

 

Romas Lazutka

Socialinio darbo katedros profesorius, socialinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: socialinės problemos, socialinė politika, socialinė gerovė, socialinis teisingumas, pajamų nelygybė ir perskirstymas, įvairių socialinių grupių socialinė apsauga, socialinės apsaugos administravimas, socialinės apsaugos reformos, pensijos, skurdas ir socialinė atskirtis.

Tel. +370 614 53248, el. paštas: lazutka@ktl.mii.lt

SLAUGOS KATEDRA

 

Marija Truš

Slaugos katedros vedėja, docentė, Sveikatos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: slaugos mokslo ir praktikos naujovės; slaugytojų įgalinimas; sveikatos mokslinių tyrimų metodologija; mokslinių tyrimų etika.

Tel. +370 68099457; el. paštas:  Marija.Trus@ku.lt

 

Indrė Brasaitė

Slaugos katedros docentė, Sveikatos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: slaugos mokslo ir praktikos naujovės, pacientų sauga, slaugos kokybė.

El. paštas: Indre.Brasaite@ku.lt

 

Aida Smagurienė

Slaugos katedros lektorė, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyriausioji slaugytoja.

Moksliniai interesai: slaugos mokslo ir praktikos naujovės; slaugos proceso gerinimo ir veiksmingumo vertinimas; slaugos kokybės rodiklių stebėsena; saugos kultūros formavimas.

Tel. +370868698893; el. paštas:  aidasmaguriene@yahoo.com

 

Lolita Rapolienė

Slaugos katedros lektorė, biomedicinos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: sveikatos priežiūra, sveikatos rizika, stresas, balneoterapija.

Tel. +37069824342; el. paštas: lolita.rapoliene@inbox.lt

 

SPORTO, REKREACIJOS IR TURIZMO KATEDRA

 

Asta Šarkauskienė

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros vedėja, profesorė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai:  Neformalus vaikų fizinis ugdymas mokykloje; įvairaus amžiaus žmonių fizinis aktyvumas.

Tel. +37068072393; el. paštas: asta.sarkauskiene@ku.lt

 

Asta Budreikaitė

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros docentė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: pradinių klasių mokinių fizinis ugdymas; vyresnio amžiaus žmonių sveikatos būklė ir savijauta; sportuojančių ir nesportuojančių žmonių vertybių tyrimai.

Tel. +37061220711; el. paštas: asta.budreikaite@gmail.com

 

Leta Dromantienė

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros profesorė, Humanitarinių mokslų daktarė, Socialinių mokslų profesorė.

Moksliniai interesai: turizmo politikos formavimas ir valdymas; dalinimosi ekonomika turizmo sektoriuje; mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimas.

Tel. +37061527549; el. paštas: leta.dromantiene@ku.lt

 

Ramūnas Povilanskas

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros profesorius, habilituotas Fizinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: pajūrio aplinkos poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei: rekreacijos ir turizmo aspektai

Tel. +370 615 71711; el. paštas: ramunas.povilanskas@gmail.com

 

Diana Šaparnienė

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros profesorė, Socialinių mokslų daktarė, Europos vietos savivaldos chartijos nepriklausoma ekspertė.

Moksliniai interesai: inovacijų lyderystė turizmo sektoriuje; sveikatos turizmas; prieinamas turizmas; Geras valdymas vietos savivaldoje; e. valdymas; e. demokratija; tarpinstitucinis bendradarbiavimas; socialinių tyrimų metodologija.

Tel. +37068246551; el. paštas: diana.saparniene@ku.lt

 

Edgaras Vaškaitis

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros lektorius, kvalifikuotas gidas ir kelionių vadovas.

Moksliniai interesai: aktyvus, nuotykinis ir ekstremalus turizmas; turistiniai žygiai; pramogų industrija; sveikatingumo turizmas; inovacijos turizme; turizmo plėtra.

Tel.: +37066232919; el. paštas: edgaras.vaskaitis@gmail.com

 

Mindaugas Brazauskas

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros lektorius, Humanitarinių mokslų daktaras, kvalifikuotas gidas.

Moksliniai interesai: istorinių laikotarpių archeologiniai tyrimai; kultūros paveldas bei jo panaudojimas; ekskursijos bei jų plėtra; pažintinis-kultūrinis turizmas.

Tel. +37061020121; el. paštas: mbrazauskas1@gmail.com

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS KATEDRA

 

Sigutė Norkienė

Visuomenės sveikatos katedros vedėja, profesorė, Biomedicinos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: širdies ir kraujagyslių susirgimų klinikiniai tyrimai.

Tel. +37068751264; el. paštas: sigute.norkiene@gmail.com

 

Vinsas Janušonis

Visuomenės sveikatos katedros profesorius, habilituotas Biomedicinos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: sveikatos vadyba; sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba; sveikatos priežiūros kokybės vadyba.

Tel. +37046396502; el. paštas: janusonis@kul.lt

 

Faustas Stepukonis

Visuomenės sveikatos katedros profesorius, Socialinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: gerontologija; sėkmingas senėjimas; gyvenimo kokybė.

Tel. +37068819772; el. paštas: faustas.stepukonis@gmail.com

 

Arnoldas Jurgutis

Visuomenės sveikatos katedros profesorius, Biomedinicos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: pirminė sveikatos priežiūra ir ligų valdymas; sveikatos politika ir programų rengimas; strateginis valdymas; moksliniai tyrimai.

Tel. +37069836674; el. paštas: arnoldjurgutis@gmail.com

 

Birutė Strukčinskienė

Visuomenės sveikatos katedros profesorė, Biomedicinos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: vaikų ir jaunimo sveikata; sužalojimų prevencija ir saugos stiprinimas; socialinė medicina; dažniausios sveikatos problemos; sveikatos mokymas ir prevencija.

Tel. +37169803097; el. paštas: birutedoctor@hotmail.com

 

Jūratė Grubliauskienė

Visuomenės sveikatos katedros docentė.

Moksliniai interesai: sveikatos mokymas, ugdymas, stiprinimas; vaiko sveikatos stiprinimas šeimoje;  sveikatos projektų rengimas ir valdymas; visuomenės sveikatos mokslas ir praktika.

Tel. +370 682 44669; el. paštas: direktore@sveikatosbiuras.lt

 

Jurgita Andruškienė

Visuomenės sveikatos katedros docentė.

Moksliniai interesai: miego sutrikimų epidemiologiniai tyrimai; nemedikamentinė miego sutrikimų korekcija; psichosocialinės darbo aplinkos tyrimai, sveikatos stiprinimas darbo aplinkoje; burnos ligų rizikos veiksnių tyrimai; gyvenimo kokybės, susijusios su burnos sveikata, tyrimai.

Tel. +37061593969; el. paštas: jurgita.andruskiene@gmail.com

 

Dalia Martišauskienė

Visuomenės sveikatos katedros docentė, Edukologijos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: edukologija; kokybės vadyba; sveikatos politika ir vadyba.

Tel. +37069916289; el. paštas: martisauskiened@gmail.com

 

Egidijus Skarbalius

Visuomenės sveikatos katedros docentas, Socialinių mokslų daktaras, Sveikatos tyrimų ir inovacijų centro mokslo darbuotojas.

Moksliniai interesai: asmens, bendruomenių, organizacijų tapatybių formavimas;  bendruomenių ir organizacijų  valdymas;  tarpasmeninė ir profesinė komunikacija; viešasis kalbėjimas; demografiniai procesai; tyrimai, analizės ir mokymai.

Tel. +370612 15055; el. paštas: e.skarbalius@gmail.com

 

Alona Rauckienė-Michaelsson

Visuomenės sveikatos katedros docentė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai:  sveikatos stiprinimas ir darbo aplinka; visuomenės rizikos grupių sveikata ir ugdymo ypatumai; aplinka ir sveikata.

Tel. +37069857791; el. paštas: alona.rauckiene@gmail.com

 

Gintautas Virketis

Visuomenės sveikatos katedros lektorius, Biomedicinos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: sveikatos vadyba; sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba; sveikatos priežiūros kokybės vadyba.

Tel. +3706396503; el. paštas: virketis@kul.lt

 

Sigitas Griškonis,

Visuomenės sveikatos katedros lektorius.

Moksliniai interesai: epidemiologija ir biostatistika.

Tel. +37046396666; el. paštas: griskonis@kul.lt

 

Ineta Pačiauskaitė

Visuomenės sveikatos katedros lektorė.

Moksliniai interesai: visuomenės sveikata; kūno įvaizdis; visuomenės sveikata.

Tel. +37067316344; el. paštas: ineta.paciauskaite@gmail.com

 

Neringa Tarvydienė

Visuomenės sveikatos katedros lektorė.

Moksliniai interesai: sveika gyvensena; sveikatos politika; programų rengimas.

Tel. +37046453754; el. paštas: neringa.tarvydiene@visuomenessveikata.lt

 

Dmitrij Aleksandrov

Visuomenės sveikatos katedros asistentas.

Moksliniai interesai: visuomenės sveikatos mokslas ir praktika; galvos smegenų navikiniai  susirgimai; galvos smegenų kraujagyslių susirgimai; žmogaus anatomija ir fiziologija; maisto sauga.

Tel. +370 61261261; el. paštas: dmitrij.aleksandrov@ku.lt

 

SOCIALINIO DARBO KATEDRA

 

Ingrida Baranauskienė

Socialinio darbo katedros vedėja, profesorė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: sveikatos priežiūros sistemos prieinamumas žmonėms, turintiems negalią; žmonių su negalia dalyvavimas darbo rinkoje; profesinė reabilitacija.

El. paštas ingrida.baranauskiene@ku.lt

 

Brigita Kreivinienė

Socialinio darbo katedros docentė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: papildomoji alternatyvioji medicina; žmonių su negalia integracija į visuomenę; neurosensomotoriniai sutrikimai; psichinė sveikata.

Tel. +37065367047; el. paštas brigita.kreiviniene@ku.lt

 

Asta Kiaunytė

Socialinio darbo katedros docentė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: supervizija (profesinių santykių konsultavimas) studijose ir profesinėje veikloje; refleksija ir dialogas profesiniuose santykiuose.

El. paštas: asta.kiaunyte@gmail.com

 

Marina Popova

Socialinio darbo katedros asistentė, Laplandijos universiteto doktorantūros studentė.

Moksliniai interesai: pabėgėlių ir migrantų integracijos proceso ekspertė.

Tel. +37060650314; el. paštas: starksida@gmail.com

 

MEDICINOS TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

 

Arvydas Martinkėnas

Medicinos technologijų katedros vedėjas, Informatikos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: medicinos technologijos diagnostikai ir gydymui; radiologijos technologo studijos, jų vystymas; biostatistinė analizė; elektronikos bioinžinerija; inovatyvių technologijų taikymas stiprinant sveikatą ir kuriant saugią aplinką; operatoriaus veiklų optimizavimas atsižvelgiant į širdies ritmo ir kitų organizmo funkcijų dinamiką.

Tel. +37069871761; el. paštas: arvydas.martinkenas@ku.lt

 

Vytenis Punys

Medicinos technologijų katedros docentas, Informatikos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: medicinos technologijos diagnostikai ir gydymui; telemedicina; e. sveikata ir kompiuterinė grafika; diagnostinių vaizdų kompiuterinis interpretavimas; radiologinių vaizdų technologijos.

Tel. +37068573595; el. paštas: vytenis.punys@yahoo.com

 

HOLISTINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS KATEDRA

 

Daiva Mockevičienė

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja, profesorė, socialinių mokslų daktarė

Moksliniai interesai: neurosensomotorikos diagnostika; kompleksinė vaikų abilitacija; neįgaliųjų savarankiškų biosocialinių įgūdžių ugdymas;  sveikatinimo projektų rengimas, moksliniai tyrimai ir švietimas.

Tel. +370 68616995; el. paštas daiva.mockeviciene@gmail.com

 

Kęstutis Jacikevičius

Gydytojas neurochirurgas, medicinos mokslų daktaras

Moksliniai interesai: neurofiziologijos klinikiniai tyrimai

Tel. +370 68235729; el. paštas kestas.jacikevicius@gmail.com

 

Brigita Zachovajevienė

Biomedicinos mokslų daktarė, kineziterapijos magistrė, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: taikomoji kineziologija

Tel. +370 69875901; el. paštas brigitakt@gmail.com

 

Aleta Chomičenkienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, mokyklinio teatro režisierė, filologijos mokslų daktarė, docentė

Moksliniai interesai: ajurveda; Reiki metodika

 

Juratė Ruškė

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė,

Moksliniai interesai: asmenų, turinčių negalią orumas: nuo medicininio iki teisėmis grįsto modelio; negalios biopsichosociologija

Tel. +370 60693960; el. paštas jvinikaityte@gmail.com

 

Eglė Radzevičienė

Kineziterapeutė, ergoterapeutė, reabilitacijos magistrė, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: kineziterapijos vandenyje individualaus pritaikymo metodai, jų efektyvumo analizavimo metodikos; fizikinių veiksnių ir netradicinių gydymo metodų kurortinėje medicinoje inovacijos; kineziterapijos galimybės įvairių vidaus ligų atvejais

Tel. +370 68491442; el. paštas eglvar@yahoo.es

 

Judita Daratienė

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė

Moksliniai interesai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, nervų ir judamojo atramos aparato ligos.

Tel. +370 67230802; el. paštas daratienej@gmail.com

 

Rima Radžiuvienė

Gydytoja neurologė, reabilitacijos gydytoja, medicinos mokslų daktarė, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė

Moksliniai interesai: nervų sistemos susirgimai, diagnozavimas, gydymas, profilaktika.

Tel. +370 68723257; el. paštas rimaradziuviene@yandex.ru