LT   |   EN      Mano KU   |   
Ekspertų sąrašas

 

Arūnas Baublys

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Evangelikų bažnyčių istorija XIX–XX a.

Tel. +370 46 398 981, el. paštas: arunas.baublys@gmail.com

 

Audronė Bliujienė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpių archeologija pietryčių Baltijos jūros regione

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: audrone.bliujiene@gmail.com

 

Linas Daugnora

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Osteologija ir archeozoologija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: daugnora@gmail.com

 

Vytautas Jokubauskas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: XX a. pirmosios pusės Lietuvos karybos istorija

Tel. +370 46 398 525, el. paštas: pilsotas@yahoo.com

 

Ieva Masiulienė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos geležies amžiaus, viduramžių ir naujųjų laikų archeologija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: ieva.masiuliene@gmail.com

 

Raimonda Nabažaitė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos viduramžių ir naujųjų laikų archeologija; reformacijos archeologija; koklinės keramikos studijos

Tel. +370 46 398 648, el. paštas: r.nabazaite@gmail.com

 

Silva Pocytė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė

Moksliniai interesai: Prūsijos Lietuvos kultūros istorija XIX a. pab. – XX a.; Klaipėdos krašto istorija ir konfesinis paveldas XIX–XX a.

Tel. +370 46 398 804, +370 698 530 21, el. paštas: silva.pocyte@ku.lt

 

Tomas Rimkus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Šiaurės Europos regiono apgyvendinimas pasitraukus paskutiniajam Nemuno (Weichselian) ledynui; žmonių migraciniai procesai ir kultūrų kaita Rytų Pabaltijyje paleolito ir mezolito laikotarpiais; titnaginių įrankių gamybos technologijos inovacijos ir raida, šių įrankių naudojimas; eksperimentine trasologija

Tel. 8 46 398 536, el. paštas: rimkus74@gmail.com

 

Jolanta Skurdauskienė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Žemaitijos dvarų istorija ir kultūra

Tel. 8 46 398 806, el. paštas: jolantaskurd@gmail.com

 

Zigmas Vitkus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Antrojo pasaulinio karo atminimas, Holokausto atminimo politika, memorialų kultūra

Tel. 8 46 398 806, el. paštas: zigmas.vitkus@gmail.com

 

Elena Pranckėnaitė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Šlapynių archeologija; povandeninė archeologija; bronzos amžius; ežerų gyvenvietės

Tel. +370 616 359 92, el. paštas: elenapranckenaite@yahoo.com

 

Vasilijus Safronovas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Atminimo kultūros, atminimo politika, kolektyvinės erdvės sampratos Lietuvoje ir buvusioje Rytų Prūsijoje; Klaipėdos miesto, Klaipėdos krašto ir buvusios Rytų Prūsijos istorija; Pirmojo pasaulinio karo socialinis ir kultūrinis poveikis

Tel. +370 46 398 638, el. paštas: safronovas@gmail.com

 

Justas Stončius

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Žydų istorija Lietuvoje XX a; sovietinis antisemitizmas Lietuvoje

Tel. +370 46 398 803, el. paštas: justston@gmail.com

 

Nijolė Strakauskaitė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė

Moksliniai interesai: Rytų Prūsijos ir Prūsijos Lietuvos kultūros istorija XIX a. pab. – XX a.; Kuršių nerijos istorija XVI–XX a.

Tel. +370 611 591 48, el. paštas: nijole.strakauskaite@gmail.com

 

Marius Ščavinskas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Baltų genčių ir Lietuvos christianizacija ir europeizacija (X a. pab. – XV a.); Kryžiaus karai Baltijos jūros rytinėje pakrantėje

Tel. +370 46 398 535, el. paštas: scavinskas.marius@gmail.com

 

Edvinas Ubis

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Lietuvos ir Prūsijos pasienio regiono miestų ir gyvenviečių archeologija

Tel. +370 674 252 06, el. paštas: edvinas.ubis@gmail.com

 

Miglė Urbonaitė-Ubė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Lietuvos pajūrio miestų ir gyvenviečių archeologija

Tel. +370 676 106 94, el. paštas: migle.ube@gmail.com

 

Vykintas Vaitkevičius

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Baltų religija ir mitologija; kompleksiniai Lietuvos regionų tyrimai; lietuvių prigimtinės kultūros reiškiniai

Tel. +370 698 275 89, el. paštas: vykintas.vaitkevicius@gmail.com

 

Vacys Vaivada

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Žemaitijos istorija; Konfesionalizacija Vakarų Lietuvoje XVI–XVII a.

Tel. +370 46 398 535, el. paštas: vacys.vaivada@gmail.com

 

Vygantas Vareikis

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Moksliniai interesai: Lietuvos šaulių sąjungos ir paramilitarizmo istorija; lietuvių ir žydų santykiai XIX–XX a.

Tel. +370 46 398 526, el. paštas: vygantas.vareikis@gmail.com

 

Ernestas Vasiliauskas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Kuršo ir Žiemgalos istorija ir archeologija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: ernestas@inbox.lv

 

Hektoras Vitkus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Antisemitizmas Lietuvoje tarpukariu; Holokaustas ir Holokausto atmintis

Tel. +370 46 398 803, el. paštas: hektoras.vitkus@gmail.com

 

Gintautas Zabiela

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Lietuvos viduramžių archeologija (XIII–XV a.); Lietuvos piliakalniai, istorinio laikotarpio įtvirtinimai; Lietuvos archeologijos istorija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: gzabiela@gmail.com

 

Vladas Žulkus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Moksliniai interesai: Povandeninė ir marinistinė archeologija; Lietuvos viduramžių miestų archeologija; vakarų baltų kultūra; baltų ir skandinavų kultūriniai ryšiai

Tel. +370 46 398 527, el. paštas: vladas.maritime@gmail.com

JŪRŲ INŽINERIJOS KATEDRA

Vygantas Bagočius

Jūrų inžinerijos katedros lektorius, technologijos mokslų daktaras

Moksliniai interesai: statybos darbų organizavimas, statybos technologinių sprendimų projektavimas, statybos procesų optimizavimas, daugiakriteriniai optimizavimo metodai statybos technologijoje.

Tel. +37062535190; el. paštas: vygantas.bagocius@gmail.com

 

Jevgenija Rutė          

Jūrų inžinerijos katedros lektorė, technologijos mokslų statybos inžinerijos mokslo daktaras

Moksliniai interesai: pastatų energinis efektyvumas, šilumos nuostoliai pastatuose, inovatyvumas pastatų projektavime.

Tel. +370 686 13987, el. paštas: jevgenija.rute@ku.lt

 

Darius Narmontas

Jūrų inžinerijos katedros lektorius, technologijos mokslų daktaras

Moksliniai interesai: statybinės konstrukcijos, statybiniai elementai, statinių ir konstrukcijų modeliavimas BEM ir analizė, konstrukcijų patikimumo analizė.

Tel. +370 616 82686, el. paštas: skomas@gmail.com

 

Mindaugas Česnauskis

Jūrų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: saugi laivyba, taršos iš laivų prevencija.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: info@msa.lt

 

Sergejus Lebedevas

Jūrų inžinerijos katedros vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius, habil. dr.

Moksliniai interesai: šiluminiai varikliai, dyzelių variklių teorija ir eksploatacija, energijos panaudojimo efektyvumo didinimo technologijos transporte, transporto aplinkosauga, biodegalų ir gamtinių dujų varikliuose panaudojimo technologijos.

Tel. 8 46 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: sergejus.lebedevas@ku.lt

 

Justas Žaglinskis

Jūrų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: vidaus degimo varikliai, degalai iš atsinaujinančių energijos šaltinių, dvejopų degalų panaudojimas slėginio užsiliepsnojimo varikliuose, laivų jėgainių tvari eksploatacija.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: j.zaglinskis@gmail.com

 

Vytautas Paulauskas

Jūrų inžinerijos katedros profesorius

Moksliniai interesai: jūreivystės plėtros problemos, logistika, nestandartinių logistikos situacijų valdymas, žalioji laivyba, laivybos organizavimas uoste.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: vytautaskltc@gmail.com

 

Birutė Plačienė

Studijų programų „Jūrų uostų inžinerija“ ir „Laivybos ir uostų inžinerija“ vadovė, Jūrų uostų inžinerijos katedros docentė

Moksliniai interesai: uostų plėtra bei logistikos optimizavimo tyrimai.

Tel. 846398687, el. paštas birute.placiene@ku.lt.

 

Raimondas Barzdžiukas

Jūrų uostų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: nepertraukiamo transportavimo įrenginiai ir jų komponentai.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: logit2@inbox.lt

 

Martynas Jonkus

Jūrų uostų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: jūrų teisė ir draudimas.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: martynas.jonkus@dfds.com

 

Vasilij Djačkov

Jūros tyrimų instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, Jūrų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: laivų projektavimas, laivų hidrodinamika, CFD metodo ir alternatyvių energijos šaltinių taikymas laivų projektavime.

Tel. +37060941478, el. paštas: vasilij.djackov@ku.lt

 

Rima Mickevičienė

Jūrų inžinerijos katedros docentė, technologijos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: taikomoji skysčių ir dujų mechanika,  suvirinimo technologijos ir kokybės užtikrinimas.

Tel. (8 4) 6398681, +370 616 40435 el. paštas: rima.mickeviciene@ku.lt

 

Larisa Vasiljeva

Jūrų inžinerijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: laivų įrenginiai, laivo teorija, laivo korpuso konstrukcija, laivo statybinė mechanika, laivų vamzdynų sistemos, laivų projektavimas, statyba bei remontas, gamybinė praktika, technologinė-konstruktorinė praktika.

Tel. +370 615 38135, el.paštas: vasiljeva_larisa@mail.ru

 

Elvyra Barauskienė

Jūrų inžinerijos katedros lektorė, darbų saugos techninė ekspertė laivų mechanikos srityje (Darbų saugos eksperto kvalifikacijos Liudijimas),  Lietuvos Standartizacijos departamento (LST TK 35) Darbų sauga – ekspertė ir (LST TK 64) Ergonomika – ekspertė.

Moksliniai interesai: darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų praktinis taikymas įmonėse ir laivuose, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos funkcionavimas, profesinės rizikos analizė, tyrimas ir vertinimas, nelaimingų atsitikimų analizė ir tyrimas.

Tel. +370 686 86751, el. paštas: 7elvyra@gmail.com

 

GAMTOS MOKSLŲ KATEDRA

 

Martynas Bučas

Vyresnysis mokslo darbuotojas Jūros tyrimų institute, Gamtos ir matematikos mokslų katedros  docentas

Moksliniai interesai: povandeninių dugno buveinių (ypač panirusi augalija) kartografavimas, monitoringas, erdvinis modeliavimas ir prognozavimas, statistinių, GIS ir povandeninių tyrimų taikymas ir vystymas.

Tel. 8 46 398878, el. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt

 

Toma Dabulevičienė

Gamtos mokslų katedros lektorė, Jūros tyrimų instituto Ekologijos ir aplinkotyros doktorantė, Gamtos mokslų katedros lektorė

Moksliniai interesai: nuotoliniai tyrimų metodai, Baltijos jūros, Kuršių marių vandens temperatūros pokyčiai, priekrantės apvelingas.

Tel. (8 46) 398853, el. pastas: toma.mingelaite@gmail.com

 

Rita Nekrošienė

Gamtos mokslų katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: augalų ekologija, kraštovaizdžio ekologija, botanika. Augalų taksacija ir būklės vertinimas. Augalų poreikio aplinkos sąlygoms nustatymas. Augalų ligos ir kenkėjai.

Tel. (8 – 46) 398813, el. paštas: rita_nekrosiene@mail.ru

 

Diana Vaičiūtė

Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Gamtos mokslų  katedros docentėa

Moksliniai interesai: distanciniai tyrimų metodai; Sentinel kosminių duomenų naudojimas aplinkos tyrimuose; vandens kokybės kaita, dumblių „žydėjimas“ ir eutrofikacijos procesas klimato kaitos kontekste. Tel. (8 46) 398877, mob. (8 610) 05186, El. paštas: diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

 

INFORMATIKOS IR STATISTIKOS KATEDRA

 

Violeta Bulbenkienė

Informatikos ir statistikos katedros docentė, gamtos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: inžinerinių sistemų matematinis modeliavimas; išmanusis transportas/logistinės sistemos; mobiliosios technologijos

Tel. +370 676 25699, el. paštas: violeta.bulbenkiene@ku.lt

 

INŽINERIJOS KATEDRA

 

Jolanta Janutėnienė

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros Mechanikos inžinerijos (bakalauras) ir Gamybos inžinerija (magistras) programų vadovė, profesorė

Moksliniai interesai: mechanikos ir gamybos inžinerijos studijos, inžinerinių sistemų patikimumo vertinimas,  konstrukcinės ir kompozicinės medžiagos, jų tyrimai, MTEP projektų ekspertavimas.

Tel. (8 46)  39 89 85 , El. paštas: Jolanta.januteniene@gmail.com

Marija Kataržytė

Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: mikrobiologinė tarša, maudyklų vandens kokybė

Tel. (8 46) 398877, el. paštas: marija.katarzyte@jmtc.ku.lt,

 

Arūnas Balčiūnas

Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: jūrą teršiančios šiukšlės

Tel. 8 46 39 88 48; el. paštas: arunas.balciunas@apc.ku.lt

 

Artūras Tadžijevas

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos vadovas, mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: inžinerinių sistemų patikimumo vertinimas; konstrukcijų vertinimas; tradicinių ir kompozitinių medžiagų savybių bei jų nuvertėjimo tyrimai, veikiant ciklinėms apkrovoms, UV spinduliuotei, higroterminiam poveikiui; šiuolaikiniai defektologijos metodai vertinant uosto hidrostatinius; mašinų elementai; kompozicinių medžiagų gamybos technologijų vystymas; MTEP projektų ekspertavimas.

Tel. +370 655 38841, el. paštas: arturas.tadzijevas@ku.lt

 

Valentinas Kartašovas

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: kompiuterinis projektavimas naudojant SolidWorks programinį paketą; kompiuterinė konstrukcijų analizė; termoviziniai tyrimai; SolidWorks mokymo kursai.

Tel. +370 647 42990, el. paštas: valentinas.kartasovas@ku.lt

 

Marius Vasylius

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: rotorinių sistemų dinamika ir diagnostika; mechaninių sistemų projektavimas; pneumatinės ir hidraulinės sistemos; kompiuterizuotos (CNC) apdirbimo technologijos.

Tel. (8 46) 39 89 54 , el. paštas: marius.vasylius@apc.ku.lt

 

Pranas Mažeika

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: mašinų dinamika ir diagnostika; inžinerinių sistemų skaitinis modeliavimas (BEM); laivo virpesiai.

Tel. +370 699 73948, el. paštas: pranasmazeika@gmail.com

 

Mindaugas Kurmis

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: gamybos kokybės vizualinė patikra, vaizdų analizė, duomenų surinkimas ir apdorojimas, debesų kompiuterija ir virtualizavimas, LabVIEW.

Tel. +370 653 70031, el. paštas: mindaugas.kurmis@ku.lt

 

Žydrūnas Lukošius

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: gamybos kokybės vizualinė patikra, vaizdų analizė, duomenų surinkimas ir apdorojimas panaudojant LabVIEW, bioinžinerinių sistemų kūrimas.

Tel. +370 625 30623, el. paštas: z.lukosius@yahoo.com

 

Darius Drungilas

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: taikomasis dirbtinis intelektas; skaitmeninių vaizdų analizė; gaminių kokybės vizualinis inspektavimas; duomenų surinkimas ir apdorojimas.

Tel. +370 608 35567, el. paštas: drungilasdarius@gmail.com

FILOLOGIJOS KATEDRA

 

Rimantas Balsys

Filologijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: etnologija, folkloristika, mitologija (ikikrikščioniškoji lietuvių ir kitų tautų religija, mitiniai vaizdiniai; lietuvių papročiai, tradicijos, tautosaka, materialinė kultūra).

Tel. +370 46 398601, el. paštas: rimantas.balsys@ku.lt

 

Dalia Pakalniškienė

Filologijos katedros profesorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos istorija, prūsų kalba.

Tel. +370 687 78340, el. paštas: dalia.pakalniskiene@gmail.com

 

Roma Bončkutė

Filologijos katedros profesorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: antikinė literatūra, lietuvių literatūros istorija, tekstologija.

Tel. +370 46 398524, el. paštas: roma.bonckute@ku.ltromabonckute@gmail.com

 

Albinas Drukteinis

Filologijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: jūreivystės terminija, lietuvių kalbos skyrybos klausimai.

Tel. +370 46 398524, el. paštas: albinas.drukteinis@ku.lt

 

Dalia Kiseliūnaitė

Filologijos katedros profesorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: latvių kalba ir kultūra, kuršininkų kalba, lietuvių vardynas.

Tel. +370 46 398524, el. paštas: dalia.kiseliunaite@gmail.com

 

Asta Balčiūnienė

Filologijos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: viešasis kalbėjimas, aukštaičių tarmės.

Tel. +370 611 41374, el. paštas: balciuniene.asta@inbox.lt

 

Vaida Drukteinytė

Filologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos kultūra ir tvarkyba.

Tel. +370 46  398524, el. paštas: vaida.dru@gmail.com

 

Jūratė Lubienė

Filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos leksika, lietuvių tarmės, žemaičių tarmė.

Tel. +370 46  398524, el. paštas: jurate.lf@gmail.com

 

Marijus Šidlauskas

Filologijos katedros docentas, humanitarinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: lietuvių literatūros istorija, literatūros kritika, literatūros sociologija.

Tel. +370 46 441525, el. paštas: emsidla@yahoo.com

 

Jūratė Grigaitienė

Filologijos katedros lektorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: teatro pedagogika, vaikų ir jaunimo teatras, šiuolaikinis lietuvių teatras, lėlių teatras, socialinis teatras, mokyklinis teatras.

Tel. +370 670 09833, el. paštas: j.grigaitienė@gmail.com

 

Rūta Grumadaitė-Pabarčienė

Filologijos katedros lektorė.

Moksliniai interesai: lietuvių etnokultūra, folkloras, lietuvių kalbos ir kultūros mokymas kaip užsieniečių integravimo priemonė.

Tel. +370 46 398524, el. paštas: vixvele@gmail.com

 

Giedrė Strakšienė

Filologijos katedros lektorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: meno ir mokslo komunikacija, komunikacinės kompetencijos ugdymas, teatrinė komunikacija, teatro sociologija.

Tel. +370 698 16083, el. paštas: giedre.straksiene@ku.lt

 

Dalia Jakulytė

Filologijos katedros lektorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos istorija, skaitmeninės technologijos filologijoje.

Tel. +370 682 12412, el. paštas: dalija333@gmail.comdalia.jakulyte@ku.lt

 

Lina Petrošienė

Filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: etnologija, etnomuzikologija, etninio ir kultūrinio tapatumo tyrimai, Mažosios Lietuvos ir Vakarų Lietuvos kultūra.

Tel. +370 611 15841, el. paštas: laurinitta@gmail.com

 

Alma Imbrasienė

Filologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: kalbos istorija, Mažosios Lietuvos vokiškoji literatūra, vertimo analizė.

Tel. +370 46 398524, el. paštas: imbrasienealma@gmail.com

 

Žaneta Čėsnienė

Filologijos katedros lektorė.

Moksliniai interesai: vertimo teorija ir praktika, teisinė kalba ir jos vertimas.

Tel. +370 46 398524, el. paštas: zaneta.cesniene@gmail.com

 

Raimonda Mikašauskienė

Filologijos katedros lektorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: diskurso analizė, taikomoji kalbotyra.

Tel.  +370 46 398524, el. paštas: raisaryte@gmail.com

 

PEDAGOGIKOS KATEDRA

 

Rasa Braslauskienė

Pedagogikos katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: socialinis emocinis ugdymas, pedagoginis tėvų švietimas, vaiko gerovė ir socialinė apsauga, patyriminis ugdymas (darželyje, mokykloje), vaikystės edukaciniai tyrimai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų universitetinis rengimas, šeimos edukologija.

Tel . +370 46 398631, el. paštas: rasa.braslauskiene@gmail.com

 

Rasa Jautakytė

Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: ankstyvasis muzikinis ugdymas, muzikinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje, muzikos terapija.

Tel. +370 613 13697, el. paštas: rasa.jautakyte@gmail.com

 

Ilona Klanienė

Pedagogikos katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: socialinis ugdymas, lygios galimybės švietime, socialinė ir tarpkultūrinė įtrauktis,  savanoriška veikla bendruomenėje, pagalba rizikos grupės vaikams.

Tel. +370 646 18430,  el. paštas: ijonutyte2@gmail.com

 

Julija Melnikova

Pedagogikos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja, lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: švietimo vadyba, švietimo vadybininkų kompetencijos ir jų ugdymas.

Tel. +370 616 51715, el. paštas julija.melnikova@ku.lt

 

Eglė Pranckūnienė

Pedagogikos katedros jaunesnioji mokslo darbuotoja, lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: švietimo praktikų profesinis gyvenimas, profesinė veikmė (agency), mokytojų ir mokyklų vadovų profesinis augimas, švietimo lyderystė, mokymo ir mokymosi lyderystė, naratyvinė pedagogika, naratyviniai, veiklos tyrimai.

El. paštas: egle@mtc.lt

 

Sada Ramanauskienė

Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: edukologinių tyrimų metodologija, pedagogikos istorija, žydų etnopedagogika, vaikystės pedagogika, priešmokyklinis ugdymas.

Tel. +370 615 42097, el. paštas: sada.ramanauskiene@gmail.com

 

Liudmila Rupšienė

Pedagogikos katedros profesorė ir vyriausioji mokslo darbuotoja, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: socialinių tyrimų metodologija, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai edukologijoje, diskurso analizė, mokymas ir mokymasis atlikti socialinius tyrimus, doktorantūros studijos.

Tel. +370 686 39529, el. paštas: liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

 

Neringa Strazdienė

Pedagogikos katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: sveikatos ugdymas, sveika gyvensena ir jos kompetencijų ugdymas, ugdymo(si) aplinkos kūrimas, dailės ir technologijų mokymas, laisvalaikio pedagogika, žaidimų pedagogika.

Tel. +370 615 41595, el. paštas: n.strazdiene@gmail.com

 

Reda Jacynė

Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: kūrybiškumas ir jo ugdymas vaikystėje; meninis vaikų ugdymas; pedagogų kompetencijų kaita ir tobulinimas; ugdymo vaikystėje kokybė.

Tel. +370 46 398 607, el. paštas: reda.jacyne@gmail.com

 

Aušrinė Zulumskytė

Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: edukologijos istorija ir teorija, brandaus amžiaus žmonių ugdymas, kultūros edukologija.

Tel. +370 677 77550, el. paštas: ausrinezzz@gmail.com

 

Lilia Žukauskienė

Pedagogikos katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė.

Moksliniai interesai: edukologijos teorija ir istorija, socialinis ugdymas, suaugusiųjų švietimas, komeniologija.

Tel. +370 689 02232, el. paštas: lilia.zukauskiene@gmail.com

 

EKONOMIKOS KATEDRA

 

Vytautas Juščius

Ekonomikos katedros vedėjas, profesorius, socialinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: verslo socialinė atsakomybė, žalioji ekonomika, žiedinė ekonomika, socialinė-etinė rinkodara, ekonomikos globalizacija.

Tel. +370 46 398677, el. paštas: ek.shmf@ku.lt

 

Deimena Kiyak

Ekonomikos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: finansinės apskaitos vedimo aspektai, mokesčiai ir apmokestinimas, kainų nustatymo metodai.

Tel. +370 682 20253, el. paštas: deimena.kiyak@gmail.com

 

Rasa Viederytė

Ekonomikos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: jūrinio sektoriaus klasterizacija, industrinė simbiozė, žiedinė ekonomika, dalijimosi ekonomika, pakuočių rinkodara, investicinių projektų valdymas, inovacijų kūrimo ir žinių perdavimo modeliai.

Tel. +370 600 44312, el. paštas: rasa.viederyte@ku.lt

 

Agnė Šneiderienė

Ekonomikos katedros lektorė, socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: regionų išsivystymas, įmonių socialinė atsakomybė, žalioji ekonomika, žalioji rinkodara, tarptautinė rinkodara.

El. paštas: agne.sneideriene@ku.lt

 

VADYBOS KATEDRA

 

Algirdas Giedraitis

Vadybos katedros docentas, socialinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: organizacijų ir  žmonių išteklių valdymas, verslo analizė ir sprendimai, organizacijų vystymas.

Tel. +370 610 01888, el. paštas: giedraitis.algirdas@gmail.com

 

Ligita Šimanskienė

Vadybos katedros vedėja, profesorė, socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: organizacinės kultūros kūrimas, komandos kūrimas, tarpkultūriniai skirtumai, įmonių socialinė atsakomybė, darnus vadovavimas, darnus regiono vystymas.

Tel. +370 46 398676, el. paštas: ligita.simanskiene@gmail.com

 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR POLITIKOS MOKSLŲ KATEDRA

 

Jaroslav Dvorak

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros vedėjas, profesorius, socialinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: ES politika ir administravimas; bendruomeninis dalyvavimas savivaldoje (e-dalyvavimas, dalyvaujamasis biudžetas), korupcija ir jos prevencija, valstybės (savivaldybės) valdomų įmonių valdysena.

Tel. +370 46 398 655, +370 610 31001, el. paštas: jaroslav.dvorak@ku.lt

 

Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros lektorė, politologė (praktikė).

Moksliniai interesai: vietos savivalda, regionų plėtra ir politika, miestų darni plėtra ir miestų diplomatija, gyventojų įtrauktis ir dalyvavimas, politinis raštingumas, rinkimai.

Tel. +370 652 21416, el. paštas: gabriele.burbulyte-tsiskarishvili@ku.lt

 

Valentina Burkšienė

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros docentė, socialinių mokslų (vadyba ir administravimas) daktarė.

Moksliniai interesai: darni plėtra, darnūs regionai, darnios organizacijos, regioninės plėtros projektų rengimas ir įgyvendinimas, strateginis valdymas, turizmo ir rekreacijos vadyba, viešojo sektoriaus sistema ir kokybė.

Tel. +370 46 398655, el. paštas: valentina@inkarokaimas.lt

 

Saulius Šiliauskas

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros docentas, socialinių mokslų daktaras (politikos mokslai).

Moksliniai interesai: demokratijos teorijos, politinės minties istorija ir XXI a. politinės realijos, demokratizacijos procesai Lietuvoje, demokratijos stabilumo ir kokybės problemos.

Tel. +370 614 83571, el. paštas: siliauskas@gmail.com

 

FILOSOFIJOS, MENOTYROS IR KOMUNIKACIJOS KATEDRA 

 

Petras Grecevičius

Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras. Atestuotas architektas. Meno kūrėjas.

Moksliniai interesai: kraštovaizdžio architektūra, architektūra, urbanistika, rekreacinė architektūra, teritorijų planavimas, Tolimųjų Rytų kultūriniai kraštovaizdžiai, poveikio aplinkai vertinimas, baltų kultūra.

Tel. +370 685 49924, el. paštas: petras.grecevicius@gmail.com

 

Ernesta Molotokienė

Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedros vedėja, docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: naujųjų medijų etika, kūrybos filosofija.

Tel. +370 614 60046, el. paštas: irama@inbox.lt

 

Rosita Vaičiulė

Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: medijos ir socializacija, medijų ekologija, viešieji ryšiai.

Tel. +370 616 10661, el. paštas: rosita.vaiciule@gmail.com

 

PSICHOLOGIJOS KATEDRA

 

Reda Gedutienė

Psichologijos katedros profesorė, socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: skaitymo psichologija, disleksija, atminties psichologija, krizių psichologija.

Tel. +370 46 398634, el. paštas: reda.gedutiene@ku.lt

 

Roma Šimulionienė

Psichologijos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: socialinė psichologija, kalbos psichologija, tarpkultūrinė psichologija.

Tel. +370 46 398634, el. paštas: roma.simulioniene@ku.lt

 

Jelena Drapkina

Psichologijos katedros asistentė.

Moksliniai interesai: kognityviniai procesai, emocijos ir jų raiška.

Tel. +370 46 398634, el. paštas: jelena.drapkina@ku.lt

 

SOCIALINĖS GEOGRAFIJOS IR REGIONISTIKOS STUDIJŲ CENTRAS

 

Eduardas Spiriajevas

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro direktorius, docentas, geografijos (06P) mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: regionistika ir regioninių tyrimų metodai, Lietuvos ir Baltijos šalių pakrančių regionų socialinė ir ekonominė geografija, turizmo geografija ir turizmo plėtros procesai pasienio regionuose, miestų socialinė ir ekonominė geografija, GIS taikymas socialiniuose tyrimuose.

Tel. +370 685 48236, el. paštas: geostudijos@gmail.com

 

Angelija Bučienė

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro profesorė.

Moksliniai interesai: darnios plėtros  problemos ir sprendimai Baltijos regiono šalyse. Kraštovaizdžio geografija ir ekologija: tarpdisciplininis požiūris, metodai ir taikomieji tyrimai.  Veda pažintines lauko išvykas gamtinių ir antropogeninių procesų intensyvumui ir sąveikai aplinkoje stebėti.

Tel. +370 46 398674, el. paštas: angelija.buciene@ku.lt

 

Irma Spiriajevienė

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro docentė, socialinių mokslų daktarė (edukologija).

Moksliniai interesai: edukacinis žmonių, esančių sudėtingoje situacijoje, įgalinimas; moksliniai kokybiniai tyrimai; sveikatos geografija; ilgaamžiškumas; gyvenimo kokybė; gyventojų suicidas; mityba pasauliniame kontekste (Tolimieji Rytai, Azija ir kt.).

Tel. +370 612 54711, el. paštas: spiriajeviene@gmail.com

 

JONO PAULIAUS II KRIKŠČIONIŠKŲJŲ STUDIJŲ CENTRAS

 

Arvydas Ramonas

Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, Romos Popiežiškosios teologijos akademijos narys, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas.

Moksliniai interesai: Katalikų Bažnyčios dogminė teologija, Stačiatikių Bažnyčios teologija ir dvasingumas.

Tel. +370 682 16645, +370 46 398614, el. paštas: arvydas.ramonas@outlook.com

 

Remigijus Oželis

Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro docentas, tikybos mokytojas ekspertas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys.

Moksliniai interesai: Šventojo Rašto teologija, religinis ugdymas, religinė simbolika.

Tel. +370 652 51812, el. paštas: remigijuso@gmail.com

 

Vaineta Juškienė

Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro docentė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių katalikų mokslų akademijos narė.

Moksliniai interesai: religinis ugdymas, asmens religinė raida, dvasinė sveikata.

Tel. +370 612 74761, el. paštas: vainetajusk@yahoo.com

 

Darius Petkūnas

Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, Helsinkio universiteto Teologijos fakulteto docentas.

Moksliniai interesai: Bažnyčios istorija, teologija.

Tel. +370 611 38226, el. paštas: darius.petkunas@liuteronai.lt

 

TĘSTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS

 

Ilona Zubrickienė

Tęstinių studijų centro docentė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė.

Moksliniai interesai: suaugusiųjų mokymasis ir švietimas, asmeninės karjeros valdymas, karjeros kompetencijų ugdymas, profesinės veiklos tobulinimas taikant veiklos tyrimą, suaugusiųjų profesinės kompetencijos tobulinimo tyrimai, neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas.

Tel. +370 685 16472, el. paštas: ilona.zubrickiene@ku.lt

 

Jūratė Adomaitienė

Tęstinių studijų centro docentė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė.

Moksliniai interesai: suaugusiųjų mokymasis ir švietimas, mokymosi ir profesinės veiklos tobulinimo metodai, veiklos tyrimo teorija ir praktika, profesinis kompetentingumas ir darnus vystymasis, neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas.

Tel. +370 614 31582, el. paštas: adomaitiene.jurate@gmail.com

 

Rūta Marija Andriekienė

Tęstinių studijų centro profesorė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė.

Moksliniai interesai: suaugusiųjų švietimo sistemos analizė, heterogeninių grupių valdymas ir jo strategijos, andragogikos technologijos, tęstinis profesinis mokymas, neformalios patirties ir įgūdžių vertinimas bei pripažinimas.

Tel. +370 698 38282, el. paštas: andriekienruta@gmail.com

 

Birutė Anužienė

Tęstinių studijų centro profesorė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė.

Moksliniai interesai: andragogikos technologijos, andragogikos teorijos, andragogo profesinis kompetentingumas, tęstinio profesinio mokymo ypatumai, heterogeninių grupių valdymas, suaugusiųjų švietimo socializacijos ir autonomijos santykis bei raiška.

Tel. +370 698 34278, el. paštas: b.jatkauskiene@gmail.com

 

Gitana Tolutienė

Tęstinių studijų centro docentė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė.

Moksliniai interesai: suaugusiųjų sakytinės ir rašytinės kalbos aktyvinimas, suaugusiųjų kritinio mąstymo ugdymas, suaugusiųjų mokymasis ir švietimas, andragogikos didaktika, andragogikos technologijos, suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.

Tel. +370 612 04330, el. paštas: gitana.tolutienė@gmail.com

SLAUGOS KATEDRA

 

Marija Truš

Slaugos katedros vedėja, docentė, Sveikatos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: slaugos mokslo ir praktikos naujovės; slaugytojų įgalinimas; sveikatos mokslinių tyrimų metodologija; mokslinių tyrimų etika.

Tel. +370 68099457; el. paštas:  Marija.Trus@ku.lt

 

Indrė Brasaitė

Slaugos katedros docentė, Sveikatos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: slaugos mokslo ir praktikos naujovės, pacientų sauga, slaugos kokybė.

El. paštas: Indre.Brasaite@ku.lt

 

Aida Smagurienė

Slaugos katedros lektorė, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyriausioji slaugytoja.

Moksliniai interesai: slaugos mokslo ir praktikos naujovės; slaugos proceso gerinimo ir veiksmingumo vertinimas; slaugos kokybės rodiklių stebėsena; saugos kultūros formavimas.

Tel. +370868698893; el. paštas:  aidasmaguriene@yahoo.com

 

Lolita Rapolienė

Slaugos katedros lektorė, biomedicinos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: sveikatos priežiūra, sveikatos rizika, stresas, balneoterapija.

Tel. +37069824342; el. paštas: lolita.rapoliene@inbox.lt

 

SPORTO, REKREACIJOS IR TURIZMO KATEDRA

 

Asta Šarkauskienė

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros vedėja, profesorė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai:  Neformalus vaikų fizinis ugdymas mokykloje; įvairaus amžiaus žmonių fizinis aktyvumas.

Tel. +37068072393; el. paštas: asta.sarkauskiene@ku.lt

 

Asta Budreikaitė

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros docentė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: pradinių klasių mokinių fizinis ugdymas; vyresnio amžiaus žmonių sveikatos būklė ir savijauta; sportuojančių ir nesportuojančių žmonių vertybių tyrimai.

Tel. +37061220711; el. paštas: asta.budreikaite@gmail.com

 

Ramūnas Povilanskas

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros profesorius, habilituotas Fizinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: pajūrio aplinkos poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei: rekreacijos ir turizmo aspektai

Tel. +370 615 71711; el. paštas: ramunas.povilanskas@gmail.com

 

Diana Šaparnienė

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros profesorė, Socialinių mokslų daktarė, Europos vietos savivaldos chartijos nepriklausoma ekspertė.

Moksliniai interesai: inovacijų lyderystė turizmo sektoriuje; sveikatos turizmas; prieinamas turizmas; Geras valdymas vietos savivaldoje; e. valdymas; e. demokratija; tarpinstitucinis bendradarbiavimas; socialinių tyrimų metodologija.

Tel. +37068246551; el. paštas: diana.saparniene@ku.lt

 

Edgaras Vaškaitis

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros lektorius, kvalifikuotas gidas ir kelionių vadovas.

Moksliniai interesai: aktyvus, nuotykinis ir ekstremalus turizmas; turistiniai žygiai; pramogų industrija; sveikatingumo turizmas; inovacijos turizme; turizmo plėtra.

Tel.: +37066232919; el. paštas: edgaras.vaskaitis@gmail.com

 

Mindaugas Brazauskas

Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros lektorius, Humanitarinių mokslų daktaras, kvalifikuotas gidas.

Moksliniai interesai: istorinių laikotarpių archeologiniai tyrimai; kultūros paveldas bei jo panaudojimas; ekskursijos bei jų plėtra; pažintinis-kultūrinis turizmas.

Tel. +37061020121; el. paštas: mbrazauskas1@gmail.com

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS KATEDRA

 

Sigutė Norkienė

Visuomenės sveikatos katedros vedėja, profesorė, Biomedicinos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: širdies ir kraujagyslių susirgimų klinikiniai tyrimai.

Tel. +37068751264; el. paštas: sigute.norkiene@gmail.com

 

Vinsas Janušonis

Visuomenės sveikatos katedros profesorius, habilituotas Biomedicinos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: sveikatos vadyba; sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba; sveikatos priežiūros kokybės vadyba.

Tel. +37046396502; el. paštas: janusonis@kul.lt

 

Faustas Stepukonis

Visuomenės sveikatos katedros profesorius, Socialinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: gerontologija; sėkmingas senėjimas; gyvenimo kokybė.

Tel. +37068819772; el. paštas: faustas.stepukonis@gmail.com

 

Arnoldas Jurgutis

Visuomenės sveikatos katedros profesorius, Biomedinicos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: pirminė sveikatos priežiūra ir ligų valdymas; sveikatos politika ir programų rengimas; strateginis valdymas; moksliniai tyrimai.

Tel. +37069836674; el. paštas: arnoldjurgutis@gmail.com

 

Birutė Strukčinskienė

Visuomenės sveikatos katedros profesorė, Biomedicinos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: vaikų ir jaunimo sveikata; sužalojimų prevencija ir saugos stiprinimas; socialinė medicina; dažniausios sveikatos problemos; sveikatos mokymas ir prevencija.

el. paštas: birute.strukcinskiene@ku.lt

 

Jūratė Grubliauskienė

Visuomenės sveikatos katedros docentė.

Moksliniai interesai: sveikatos mokymas, ugdymas, stiprinimas; vaiko sveikatos stiprinimas šeimoje;  sveikatos projektų rengimas ir valdymas; visuomenės sveikatos mokslas ir praktika.

Tel. +370 682 44669; el. paštas: direktore@sveikatosbiuras.lt

 

Jurgita Andruškienė

Visuomenės sveikatos katedros docentė.

Moksliniai interesai: miego sutrikimų epidemiologiniai tyrimai; nemedikamentinė miego sutrikimų korekcija; psichosocialinės darbo aplinkos tyrimai, sveikatos stiprinimas darbo aplinkoje; burnos ligų rizikos veiksnių tyrimai; gyvenimo kokybės, susijusios su burnos sveikata, tyrimai.

Tel. +37061593969; el. paštas: jurgita.andruskiene@gmail.com

 

Dalia Martišauskienė

Visuomenės sveikatos katedros docentė, Edukologijos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: edukologija; kokybės vadyba; sveikatos politika ir vadyba.

Tel. +37069916289; el. paštas: martisauskiened@gmail.com

 

Egidijus Skarbalius

Visuomenės sveikatos katedros docentas, Socialinių mokslų daktaras, Sveikatos tyrimų ir inovacijų centro mokslo darbuotojas.

Moksliniai interesai: asmens, bendruomenių, organizacijų tapatybių formavimas;  bendruomenių ir organizacijų  valdymas;  tarpasmeninė ir profesinė komunikacija; viešasis kalbėjimas; demografiniai procesai; tyrimai, analizės ir mokymai.

Tel. +370612 15055; el. paštas: e.skarbalius@gmail.com

 

Alona Rauckienė-Michaelsson

Visuomenės sveikatos katedros docentė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai:  sveikatos stiprinimas ir darbo aplinka; visuomenės rizikos grupių sveikata ir ugdymo ypatumai; aplinka ir sveikata.

Tel. +37069857791; el. paštas: alona.rauckiene@gmail.com

 

Gintautas Virketis

Visuomenės sveikatos katedros lektorius, Biomedicinos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: sveikatos vadyba; sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba; sveikatos priežiūros kokybės vadyba.

Tel. +3706396503; el. paštas: virketis@kul.lt

 

Sigitas Griškonis,

Visuomenės sveikatos katedros lektorius.

Moksliniai interesai: epidemiologija ir biostatistika.

Tel. +37046396666; el. paštas: griskonis@kul.lt

 

Ineta Pačiauskaitė

Visuomenės sveikatos katedros lektorė.

Moksliniai interesai: visuomenės sveikata; kūno įvaizdis; visuomenės sveikata.

Tel. +37067316344; el. paštas: ineta.paciauskaite@gmail.com

 

Neringa Tarvydienė

Visuomenės sveikatos katedros lektorė.

Moksliniai interesai: sveika gyvensena; sveikatos politika; programų rengimas.

Tel. +37046453754; el. paštas: neringa.tarvydiene@visuomenessveikata.lt

 

Dmitrij Aleksandrov

Visuomenės sveikatos katedros asistentas.

Moksliniai interesai: visuomenės sveikatos mokslas ir praktika; galvos smegenų navikiniai  susirgimai; galvos smegenų kraujagyslių susirgimai; žmogaus anatomija ir fiziologija; maisto sauga.

Tel. +370 61261261; el. paštas: dmitrij.aleksandrov@ku.lt

 

SOCIALINIO DARBO KATEDRA

 

Ingrida Baranauskienė

Socialinio darbo katedros vedėja, profesorė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: sveikatos priežiūros sistemos prieinamumas žmonėms, turintiems negalią; žmonių su negalia dalyvavimas darbo rinkoje; profesinė reabilitacija.

El. paštas ingrida.baranauskiene@ku.lt

 

Brigita Kreivinienė

Socialinio darbo katedros docentė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: papildomoji alternatyvioji medicina; žmonių su negalia integracija į visuomenę; neurosensomotoriniai sutrikimai; psichinė sveikata.

Tel. +37065367047; el. paštas brigita.kreiviniene@ku.lt

 

Asta Kiaunytė

Socialinio darbo katedros docentė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: supervizija (profesinių santykių konsultavimas) studijose ir profesinėje veikloje; refleksija ir dialogas profesiniuose santykiuose.

El. paštas: asta.kiaunyte@gmail.com

 

Marina Popova

Socialinio darbo katedros asistentė, Laplandijos universiteto doktorantūros studentė.

Moksliniai interesai: pabėgėlių ir migrantų integracijos proceso ekspertė.

Tel. +37060650314; el. paštas: starksida@gmail.com

 

MEDICINOS TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

 

Arvydas Martinkėnas

Medicinos technologijų katedros vedėjas, Informatikos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: medicinos technologijos diagnostikai ir gydymui; radiologijos technologo studijos, jų vystymas; biostatistinė analizė; elektronikos bioinžinerija; inovatyvių technologijų taikymas stiprinant sveikatą ir kuriant saugią aplinką; operatoriaus veiklų optimizavimas atsižvelgiant į širdies ritmo ir kitų organizmo funkcijų dinamiką.

Tel. +37069871761; el. paštas: arvydas.martinkenas@ku.lt

 

Vytenis Punys

Medicinos technologijų katedros docentas, Informatikos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: medicinos technologijos diagnostikai ir gydymui; telemedicina; e. sveikata ir kompiuterinė grafika; diagnostinių vaizdų kompiuterinis interpretavimas; radiologinių vaizdų technologijos.

Tel. +37068573595; el. paštas: vytenis.punys@yahoo.com

 

HOLISTINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS KATEDRA

 

Daiva Mockevičienė

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja, profesorė, socialinių mokslų daktarė

Moksliniai interesai: neurosensomotorikos diagnostika; kompleksinė vaikų abilitacija; neįgaliųjų savarankiškų biosocialinių įgūdžių ugdymas;  sveikatinimo projektų rengimas, moksliniai tyrimai ir švietimas.

Tel. +370 68616995; el. paštas daiva.mockeviciene@gmail.com

 

Kęstutis Jacikevičius

Gydytojas neurochirurgas, medicinos mokslų daktaras

Moksliniai interesai: neurofiziologijos klinikiniai tyrimai

Tel. +370 68235729; el. paštas kestas.jacikevicius@gmail.com

 

Brigita Zachovajevienė

Biomedicinos mokslų daktarė, kineziterapijos magistrė, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: taikomoji kineziologija

Tel. +370 69875901; el. paštas brigitakt@gmail.com

 

Aleta Chomičenkienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, mokyklinio teatro režisierė, filologijos mokslų daktarė, docentė

Moksliniai interesai: ajurveda; Reiki metodika

 

Juratė Ruškė

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė,

Moksliniai interesai: asmenų, turinčių negalią orumas: nuo medicininio iki teisėmis grįsto modelio; negalios biopsichosociologija

Tel. +370 60693960; el. paštas jvinikaityte@gmail.com

 

Eglė Radzevičienė

Kineziterapeutė, ergoterapeutė, reabilitacijos magistrė, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: kineziterapijos vandenyje individualaus pritaikymo metodai, jų efektyvumo analizavimo metodikos; fizikinių veiksnių ir netradicinių gydymo metodų kurortinėje medicinoje inovacijos; kineziterapijos galimybės įvairių vidaus ligų atvejais

Tel. +370 68491442; el. paštas eglvar@yahoo.es

 

Judita Daratienė

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė

Moksliniai interesai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, nervų ir judamojo atramos aparato ligos.

Tel. +370 67230802; el. paštas daratienej@gmail.com

 

Rima Radžiuvienė

Gydytoja neurologė, reabilitacijos gydytoja, medicinos mokslų daktarė, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė

Moksliniai interesai: nervų sistemos susirgimai, diagnozavimas, gydymas, profilaktika.

Tel. +370 68723257; el. paštas rimaradziuviene@yandex.ru