LT   |   EN      Mano KU   |   
Ekspertų sąrašas

 

Darius Barasa

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Konfesionalizacijos procesai Prūsijoje XVI–XVIII a.; Rytų Prūsijos ir Prūsijos Lietuvos istorija XVI–XX a.

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: darius.barasa@gmail.com

 

Arūnas Baublys

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Evangelikų bažnyčių istorija XIX–XX a.

Tel. +370 46 398 981, el. paštas: arunas.baublys@gmail.com

 

Audronė Bliujienė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpių archeologija pietryčių Baltijos jūros regione

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: audrone.bliujiene@gmail.com

 

Linas Daugnora

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Osteologija ir archeozoologija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: daugnora@gmail.com

 

Algirdas Girininkas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Moksliniai interesai: Akmens ir bronzos amžiai; priešistorės ūkis ir visuomenės struktūra; zooarcheologija

Tel. +370 687 417 05, el. paštas: sakaliske@gmail.com

 

Vytautas Jokubauskas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: XX a. pirmosios pusės Lietuvos karybos istorija

Tel. +370 46 398 525, el. paštas: pilsotas@yahoo.com

 

Ieva Masiulienė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos geležies amžiaus, viduramžių ir naujųjų laikų archeologija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: ieva.masiuliene@gmail.com

 

Raimonda Nabažaitė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos viduramžių ir naujųjų laikų archeologija; reformacijos archeologija; koklinės keramikos studijos

Tel. +370 46 398 648, el. paštas: r.nabazaite@gmail.com

 

Silva Pocytė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė

Moksliniai interesai: Prūsijos Lietuvos kultūros istorija XIX a. pab. – XX a.; Klaipėdos krašto istorija ir konfesinis paveldas XIX–XX a.

Tel. +370 46 398 804, +370 698 530 21, el. paštas: silva.pocyte@ku.lt

 

Elena Pranckėnaitė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Šlapynių archeologija; povandeninė archeologija; bronzos amžius; ežerų gyvenvietės

Tel. +370 616 359 92, el. paštas: elenapranckenaite@yahoo.com

 

Valdas Rakutis

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto profesorius

Moksliniai interesai: Lietuvos karybos ir fortifikacijų istorija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: valdas.rakutis@gmail.com

 

Vasilijus Safronovas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Atminimo kultūros, atminimo politika, kolektyvinės erdvės sampratos Lietuvoje ir buvusioje Rytų Prūsijoje; Klaipėdos miesto, Klaipėdos krašto ir buvusios Rytų Prūsijos istorija; Pirmojo pasaulinio karo socialinis ir kultūrinis poveikis

Tel. +370 46 398 638, el. paštas: safronovas@gmail.com

 

Gvidas Slah

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Akmens amžius; trasologija; eksperimentinė archeologija bei rekonstrukcija; gamybos technologijos iki XV a.

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: qwidar@gmail.com

 

Justas Stončius

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Žydų istorija Lietuvoje XX a; sovietinis antisemitizmas Lietuvoje

Tel. +370 46 398 803, el. paštas: justston@gmail.com

 

Nijolė Strakauskaitė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė

Moksliniai interesai: Rytų Prūsijos ir Prūsijos Lietuvos kultūros istorija XIX a. pab. – XX a.; Kuršių nerijos istorija XVI–XX a.

Tel. +370 611 591 48, el. paštas: nijole.strakauskaite@gmail.com

 

Marius Ščavinskas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Baltų genčių ir Lietuvos christianizacija ir europeizacija (X a. pab. – XV a.); Kryžiaus karai Baltijos jūros rytinėje pakrantėje

Tel. +370 46 398 535, el. paštas: scavinskas.marius@gmail.com

 

Edvinas Ubis

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Lietuvos ir Prūsijos pasienio regiono miestų ir gyvenviečių archeologija

Tel. +370 674 252 06, el. paštas: edvinas.ubis@gmail.com

 

Miglė Urbonaitė-Ubė

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: Lietuvos pajūrio miestų ir gyvenviečių archeologija

Tel. +370 676 106 94, el. paštas: migle.ube@gmail.com

 

Vykintas Vaitkevičius

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Baltų religija ir mitologija; kompleksiniai Lietuvos regionų tyrimai; lietuvių prigimtinės kultūros reiškiniai

Tel. +370 698 275 89, el. paštas: vykintas.vaitkevicius@gmail.com

 

Vacys Vaivada

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Žemaitijos istorija; Konfesionalizacija Vakarų Lietuvoje XVI–XVII a.

Tel. +370 46 398 535, el. paštas: vacys.vaivada@gmail.com

 

Vygantas Vareikis

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Moksliniai interesai: Lietuvos šaulių sąjungos ir paramilitarizmo istorija; lietuvių ir žydų santykiai XIX–XX a.

Tel. +370 46 398 526, el. paštas: vygantas.vareikis@gmail.com

 

Ernestas Vasiliauskas

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: Kuršo ir Žiemgalos istorija ir archeologija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: ernestas@inbox.lv

 

Hektoras Vitkus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Antisemitizmas Lietuvoje tarpukariu; Holokaustas ir Holokausto atmintis

Tel. +370 46 398 803, el. paštas: hektoras.vitkus@gmail.com

 

Gintautas Zabiela

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: Lietuvos viduramžių archeologija (XIII–XV a.); Lietuvos piliakalniai, istorinio laikotarpio įtvirtinimai; Lietuvos archeologijos istorija

Tel. +370 46 398 806, el. paštas: gzabiela@gmail.com

 

Vladas Žulkus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius

Moksliniai interesai: Povandeninė ir marinistinė archeologija; Lietuvos viduramžių miestų archeologija; vakarų baltų kultūra; baltų ir skandinavų kultūriniai ryšiai

Tel. +370 46 398 527, el. paštas: vladas.maritime@gmail.com

JŪRŲ INŽINERIJOS KATEDRA

Vygantas Bagočius

Jūrų inžinerijos katedros lektorius, technologijos mokslų daktaras

Moksliniai interesai: statybos darbų organizavimas, statybos technologinių sprendimų projektavimas, statybos procesų optimizavimas, daugiakriteriniai optimizavimo metodai statybos technologijoje.

Tel. +37062535190; el. paštas: vygantas.bagocius@gmail.com

 

Jevgenija Rutė          

Jūrų inžinerijos katedros lektorė, technologijos mokslų statybos inžinerijos mokslo daktaras

Moksliniai interesai: pastatų energinis efektyvumas, šilumos nuostoliai pastatuose, inovatyvumas pastatų projektavime.

Tel. +370 686 13987, el. paštas: jevgenija.rute@ku.lt

 

Michail Samofalov

Jūrų inžinerijos katedros profesorius, technologijos mokslų daktaras, LR aplinkos ministerijos atestuotas statybos inžinerijos ekspertas.

Moksliniai interesai: statybos konstrukcijų skaičiavimai, projektinės dokumentacijos analizė, esamų statinių tyrimai.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, El. paštas: Michail.Samofalov@ku.lt

 

Darius Narmontas

Jūrų inžinerijos katedros lektorius, technologijos mokslų daktaras

Moksliniai interesai: statybinės konstrukcijos, statybiniai elementai, statinių ir konstrukcijų modeliavimas BEM ir analizė, konstrukcijų patikimumo analizė.

Tel. +370 616 82686, el. paštas: skomas@gmail.com

 

Mindaugas Česnauskis

Jūrų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: saugi laivyba, taršos iš laivų prevencija.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: info@msa.lt

 

Vygintas Daukšys

Jūrų inžinerijos katedros asistentas

Moksliniai interesai: vidaus degimo varikliai ir jų darbo efektyvumo didinimas, išmetamųjų deginių mažinimo ir valymo technologijos, alternatyvių degalų panaudojimas vidaus degimo varikliuose – dviejų degalų (gamtinių dujų ir dyzelino) mišiniais dirbančių variklių energetinių ir ekologinių rodiklių gerinimas, termodinamika ir šiluminiai varikliai, kogeneracijos procesas.

Tel. 8 643 59320, el. paštas: vygintasdauksys@gmail.com

 

Sergejus Lebedevas

Jūrų inžinerijos katedros vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius, habil. dr.

Moksliniai interesai: šiluminiai varikliai, dyzelių variklių teorija ir eksploatacija, energijos panaudojimo efektyvumo didinimo technologijos transporte, transporto aplinkosauga, biodegalų ir gamtinių dujų varikliuose panaudojimo technologijos.

Tel. 8 46 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: sergejus.lebedevas@ku.lt

 

Justas Žaglinskis

Jūrų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: vidaus degimo varikliai, degalai iš atsinaujinančių energijos šaltinių, dvejopų degalų panaudojimas slėginio užsiliepsnojimo varikliuose, laivų jėgainių tvari eksploatacija.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: j.zaglinskis@gmail.com

 

Vytautas Paulauskas

Jūrų inžinerijos katedros profesorius

Moksliniai interesai: jūreivystės plėtros problemos, logistika, nestandartinių logistikos situacijų valdymas, žalioji laivyba, laivybos organizavimas uoste.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: vytautaskltc@gmail.com

 

Birutė Plačienė

Studijų programų „Jūrų uostų inžinerija“ ir „Laivybos ir uostų inžinerija“ vadovė, Jūrų uostų inžinerijos katedros docentė

Moksliniai interesai: uostų plėtra bei logistikos optimizavimo tyrimai.

Tel. 846398687, el. paštas birute.placiene@ku.lt.

 

Raimondas Barzdžiukas

Jūrų uostų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: nepertraukiamo transportavimo įrenginiai ir jų komponentai.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: logit2@inbox.lt

 

Martynas Jonkus

Jūrų uostų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: jūrų teisė ir draudimas.

Tel. (8 46) 39 89 85 arba 8 650 57577, el. paštas: martynas.jonkus@dfds.com

 

Vasilij Djačkov

Jūros tyrimų instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, Jūrų inžinerijos katedros docentas

Moksliniai interesai: laivų projektavimas, laivų hidrodinamika, CFD metodo ir alternatyvių energijos šaltinių taikymas laivų projektavime.

Tel. +37060941478, el. paštas: vasilij.djackov@ku.lt

 

Rima Mickevičienė

Jūrų inžinerijos katedros docentė, technologijos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: taikomoji skysčių ir dujų mechanika,  suvirinimo technologijos ir kokybės užtikrinimas.

Tel. (8 4) 6398681, +370 616 40435 el. paštas: rima.mickeviciene@ku.lt

 

Larisa Vasiljeva

Jūrų inžinerijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: laivų įrenginiai, laivo teorija, laivo korpuso konstrukcija, laivo statybinė mechanika, laivų vamzdynų sistemos, laivų projektavimas, statyba bei remontas, gamybinė praktika, technologinė-konstruktorinė praktika.

Tel. +370 615 38135, el.paštas: vasiljeva_larisa@mail.ru

 

Elvyra Barauskienė

Jūrų inžinerijos katedros lektorė, darbų saugos techninė ekspertė laivų mechanikos srityje (Darbų saugos eksperto kvalifikacijos Liudijimas),  Lietuvos Standartizacijos departamento (LST TK 35) Darbų sauga – ekspertė ir (LST TK 64) Ergonomika – ekspertė.

Moksliniai interesai: darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų praktinis taikymas įmonėse ir laivuose, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos funkcionavimas, profesinės rizikos analizė, tyrimas ir vertinimas, nelaimingų atsitikimų analizė ir tyrimas.

Tel. +370 686 86751, el. paštas: 7elvyra@gmail.com

 

Ieva Ronkaitytė

Jūrų inžinerijos katedros asistentė.

Moksliniai interesai: SGD plėtros Baltijos jūros regione technologijos.

Tel. +370 6799 4528, el. paštas: ieva.ronkaityte@gmail.com

 

GAMTOS MOKSLŲ KATEDRA

 

Martynas Bučas

Vyresnysis mokslo darbuotojas Jūros tyrimų institute, Gamtos ir matematikos mokslų katedros  docentas

Moksliniai interesai: povandeninių dugno buveinių (ypač panirusi augalija) kartografavimas, monitoringas, erdvinis modeliavimas ir prognozavimas, statistinių, GIS ir povandeninių tyrimų taikymas ir vystymas.

Tel. 8 46 398878, el. paštas: martynas.bucas@jmtc.ku.lt

 

Toma Dabulevičienė

Gamtos mokslų katedros lektorė, Jūros tyrimų instituto Ekologijos ir aplinkotyros doktorantė, Gamtos mokslų katedros lektorė

Moksliniai interesai: nuotoliniai tyrimų metodai, Baltijos jūros, Kuršių marių vandens temperatūros pokyčiai, priekrantės apvelingas.

Tel. (8 46) 398853, el. pastas: toma.mingelaite@gmail.com

 

Rita Nekrošienė

Gamtos mokslų katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: augalų ekologija, kraštovaizdžio ekologija, botanika. Augalų taksacija ir būklės vertinimas. Augalų poreikio aplinkos sąlygoms nustatymas. Augalų ligos ir kenkėjai.

Tel. (8 – 46) 398813, el. paštas: rita_nekrosiene@mail.ru

 

Diana Vaičiūtė

Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Gamtos mokslų  katedros docentėa

Moksliniai interesai: distanciniai tyrimų metodai; Sentinel kosminių duomenų naudojimas aplinkos tyrimuose; vandens kokybės kaita, dumblių „žydėjimas“ ir eutrofikacijos procesas klimato kaitos kontekste. Tel. (8 46) 398877, mob. (8 610) 05186, El. paštas: diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

 

INFORMATIKOS IR STATISTIKOS KATEDRA

 

Violeta Bulbenkienė

Informatikos ir statistikos katedros docentė, gamtos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: inžinerinių sistemų matematinis modeliavimas; išmanusis transportas/logistinės sistemos; mobiliosios technologijos

Tel. +370 676 25699, el. paštas: violeta.bulbenkiene@ku.lt

 

INŽINERIJOS KATEDRA

 

Jolanta Janutėnienė

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros Mechanikos inžinerijos (bakalauras) ir Gamybos inžinerija (magistras) programų vadovė, profesorė

Moksliniai interesai: mechanikos ir gamybos inžinerijos studijos, inžinerinių sistemų patikimumo vertinimas,  konstrukcinės ir kompozicinės medžiagos, jų tyrimai, MTEP projektų ekspertavimas.

Tel. (8 46)  39 89 85 , El. paštas: Jolanta.januteniene@gmail.com

Marija Kataržytė

Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: mikrobiologinė tarša, maudyklų vandens kokybė

Tel. (8 46) 398877, el. paštas: marija.katarzyte@jmtc.ku.lt,

 

Arūnas Balčiūnas

Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai: jūrą teršiančios šiukšlės

Tel. 8 46 39 88 48; el. paštas: arunas.balciunas@apc.ku.lt

 

Artūras Tadžijevas

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos vadovas, mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: inžinerinių sistemų patikimumo vertinimas; konstrukcijų vertinimas; tradicinių ir kompozitinių medžiagų savybių bei jų nuvertėjimo tyrimai, veikiant ciklinėms apkrovoms, UV spinduliuotei, higroterminiam poveikiui; šiuolaikiniai defektologijos metodai vertinant uosto hidrostatinius; mašinų elementai; kompozicinių medžiagų gamybos technologijų vystymas; MTEP projektų ekspertavimas.

Tel. +370 655 38841, el. paštas: arturas.tadzijevas@ku.lt

 

Valentinas Kartašovas

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: kompiuterinis projektavimas naudojant SolidWorks programinį paketą; kompiuterinė konstrukcijų analizė; termoviziniai tyrimai; SolidWorks mokymo kursai.

Tel. +370 647 42990, el. paštas: valentinas.kartasovas@ku.lt

 

Marius Vasylius

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: rotorinių sistemų dinamika ir diagnostika; mechaninių sistemų projektavimas; pneumatinės ir hidraulinės sistemos; kompiuterizuotos (CNC) apdirbimo technologijos.

Tel. (8 46) 39 89 54 , el. paštas: marius.vasylius@apc.ku.lt

 

Pranas Mažeika

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: mašinų dinamika ir diagnostika; inžinerinių sistemų skaitinis modeliavimas (BEM); laivo virpesiai.

Tel. +370 699 73948, el. paštas: pranasmazeika@gmail.com

 

Mindaugas Kurmis

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: gamybos kokybės vizualinė patikra, vaizdų analizė, duomenų surinkimas ir apdorojimas, debesų kompiuterija ir virtualizavimas, LabVIEW.

Tel. +370 653 70031, el. paštas: mindaugas.kurmis@ku.lt

 

Žydrūnas Lukošius

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: gamybos kokybės vizualinė patikra, vaizdų analizė, duomenų surinkimas ir apdorojimas panaudojant LabVIEW, bioinžinerinių sistemų kūrimas.

Tel. +370 625 30623, el. paštas: z.lukosius@yahoo.com

 

Darius Drungilas

Jūros tyrimų institutas, Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas

Moksliniai interesai: taikomasis dirbtinis intelektas; skaitmeninių vaizdų analizė; gaminių kokybės vizualinis inspektavimas; duomenų surinkimas ir apdorojimas.

Tel. +370 608 35567, el. paštas: drungilasdarius@gmail.com

BALTŲ FILOLOGIJOS KATEDRA

 

Rimantas Balsys

Baltų filologijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: etnologija, folkloristika, mitologija (ikikrikščioniškoji lietuvių ir kitų tautų religija, mitiniai vaizdiniai; lietuvių papročiai, tradicijos, tautosaka, materialinė kultūra).

Tel. +370 46 398601, el. paštas: rimantas.balsys@ku.lt

 

Dalia Pakalniškienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros profesorė

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos istorija, prūsų kalba

Tel. 8 687 78340, el. paštas: dalia.pakalniskiene@gmail.com

 

Roma Bončkutė

Humanitarinių mokslų daktarė, Baltų filologijos katedros profesorė

Moksliniai interesai: antikinė literatūra, lietuvių literatūros istorija, tekstologija

Tel. 8 46 398985, 8 650 57577, el. paštas: roma.bonckute@ku.lt, romabonckute@gmail.com

 

Albinas Drukteinis

Humanitarinių mokslų daktaras, baltų filologijos katedros profesorius

Moksliniai interesai: jūreivystės terminija, lietuvių kalbos skyrybos klausimai

Tel. 8 46 398985, 8 650 57577, el. paštas: albinas.drukteinis@ku.lt

 

Dalia Kiseliūnaitė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros profesorė

Moksliniai interesai: latvių kalba ir kultūra, kuršininkų kalba, lietuvių vardynas

Tel. 8 46 398985, 8 650 57577, el. paštas: dalia.kiseliunaite@gmail.com

 

Asta Balčiūnienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros vysresnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: viešasis kalbėjimas, aukštaičių tarmės

Tel. 8 611 41374, el. paštas: balciuniene.asta@inbox.lt

 

Vaida Drukteinytė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros docentė

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos kultūra ir tvarkyba

Tel. 8 46  398985, 8 650 57577, el. paštas: vaida.dru@gmail.com

 

Jūratė Lubienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos leksika, lietuvių tarmės, žemaičių tarmė

Tel. 8 46  398985, 8 650 57577, el. paštas: jurate.lf@gmail.com

 

Marijus Šidlauskas

Humanitarinių mokslų daktaras, baltų filologijos katedros docentas

Moksliniai interesai: lietuvių literatūros istorija, literatūros kritika, literatūros sociologija

Tel. 8 46 441525, el. paštas: emsidla@yahoo.com

 

Jūratė Grigaitienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: teatro pedagogika, vaikų ir jaunimo teatras, šiuolaikinis lietuvių teatras, lėlių teatras, socialinis teatras, mokyklinis teatras

Tel. 8 670 09833, el. paštas: j.grigaitienė@gmail.com

 

Rūta Grumadaitė-Pabarčienė

Baltų filologijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: Lietuvių etnokultūra, folkloras, lietuvių kalbos ir kultūros mokymas kaip užsieniečių integravimo priemonė

Tel. 8 46 398985, 8 650 57577, el. paštas: vixvele@gmail.com

 

Romualdas Skunčikas

Baltų filologijos katedros lektorius

Moksliniai interesai: šiuolaikinė lietuvių literatūra, vaikų literatūra, poezijos skaitymas ir interpretavimas

Tel. 8 687 40639, el. paštas: r.skuncikas@gmail.com

 

Giedrė Strakšienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: meno ir mokslo komunikacija, komunikacinės kompetencijos ugdymas, teatrinė komunikacija, teatro sociologija

Tel. 8 698 16083, el. paštas: giedre.straksiene@ku.lt

 

Dalia Jakulytė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros lektorė

Moksliniai interesai: lietuvių kalbos istorija, skaitmeninės technologijos filologijoje

Tel. 8 682 12412, el. paštas: dalija333@gmail.com, dalia.jakulyte@ku.lt

 

Lina Petrošienė

Humanitarinių mokslų daktarė, baltų filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: etnologija, etnomuzikologija, etninio ir kultūrinio tapatumo tyrimai, Mažosios Lietuvos ir Vakarų Lietuvos kultūra

Tel. 8 611 15841, el. paštas: laurinitta@gmail.com

 

PEDAGOGIKOS KATEDRA

 

Rasa Braslauskienė

Pedagogikos katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: pedagoginis tėvų švietimas, vaiko gerovė ir socialinė apsauga, patyriminis ugdymas (darželyje, mokykloje), socializacija ir ugdymas vaikystėje, vaikystės edukaciniai tyrimai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų universitetinis rengimas.

Tel . 8 (46) 39 89 85;  8 650 57577; el. paštas: rasa.braslauskiene@gmail.com

 

Rasa Jautakytė

Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: ankstyvasis muzikinis ugdymas, muzikinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje, muzikos terapija.

Tel. 8 61313697, el. paštas: rasa.jautakyte@gmail.com

 

Ilona Klanienė

Pedagogikos katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: socialinis ugdymas, lygios galimybės švietime, socialinė ir tarpkultūrinė įtrauktis,  savanoriška veikla bendruomenėje, pagalba rizikos grupės vaikams.

Tel. +370 64618430,  el. paštas: ijonutyte2@gmail.com

 

Julija Melnikova

Pedagogikos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja, lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: švietimo vadyba, švietimo vadybininkų kompetencijos ir jų ugdymas.

Tel. 861651715, el. paštas Julija.melnikova@ku.lt

 

Sada Ramanauskienė

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: Edukologinių tyrimų metodologija, Pedagogikos istorija, Žydų etnopedagogika, Vaikystės pedagogika, Priešmokyklinis ugdymas.

Tel. +37061542097, el. paštas: sada.ramanauskiene@gmail.com

 

Neringa Strazdienė

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: sveikatos ugdymas, sveika gyvensena ir jos kompetencijų ugdymas, ugdymo(si) aplinkos kūrimas, dailės ir technologijų mokymas, laisvalaikio pedagogika, žaidimų pedagogika.

Tel. +370 615 41595, el. paštas: n.strazdiene@gmail.com

 

Reda Vismantienė

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: kūrybiškumas ir jo ugdymas vaikystėje; meninis vaikų ugdymas; pedagogų kompetencijų kaita ir tobulinimas; ugdymo vaikystėje kokybė.

Tel. 8 46 39 89 85; 8 650 57577, el. paštas: vismantiene.r@gmail.com

 

Aušrinė Zulumskytė

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė

Moksliniai interesai: edukologijos istorija ir teorija, brandaus amžiaus žmonių ugdymas, kultūros edukologija.

Tel. +370 67777550, el. paštas ausrinezzz@gmail.com

 

EKONOMIKOS KATEDRA

 

Vytautas Juščius

Ekonomikos katedros vedėjas, profesorius, socialinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: Verslo socialinė atsakomybė, žalioji ekonomika, žiedinė ekonomika, socialinė-etinė rinkodara, ekonomikos globalizacija.

Tel. +370 46 398677, el. paštas : ek.shmf@ku.lt

 

Deimena Kiyak

Ekonomikos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: finansinės apskaitos vedimo aspektai, mokesčiai ir apmokestinimas, kainų nustatymo metodai. Tel. +370 68220253, el. paštas: deimena.kiyak@gmail.com

 

VADYBOS KATEDRA

 

Algirdas Giedraitis

Vadybos katedros docentas, socialinių mokslų daktaras. Moksliniai interesai: organizacijų ir  žmonių išteklių valdymas, verslo analizė ir sprendimai, organizacijų vystymas.

Tel. +371001888, el. paštas: giedraitis.algirdas@gmail.com

 

Ligita Šimanskienė

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, Vadybos katedros profesorė.

Moksliniai interesai: organizacinės kultūros kūrimas, komandos kūrimas, tarpkultūriniai skirtumai, įmonių socialinė atsakomybė, darnus vadovavimas, darnus regiono vystymas.

Tel. 846398596, el.paštas: ligita.simanskiene@gmail.com

 

EUROPOS KALBŲ KATEDRA

 

Liolita Bernotienė

Europos kalbų katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: taikomoji lingvistika, anglų kalbos istorija, diskurso analizė.

Tel. (8 46)  39 89 85; 8 650 57577, el. paštas: liolita.bernotiene@ku.lt

 

Alma Imbrasienė

Europos kalbų katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: kalbos istorija, Mažosios Lietuvos vokiškoji literatūra, vertimo analizė.

Tel. (8 46)  39 89 85; 8 650 57577, el. paštas: imbrasienealma@gmail.com

 

Žaneta Čėsnienė

Europos kalbų katedros lektorė, doktorantė.

Moksliniai interesai: vertimo teorija ir praktika, teisinė kalba ir jos vertimas.

Tel. (8 46)  39 89 85; 8 650 57577, el. paštas: zaneta.cesniene@gmail.com

 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR POLITIKOS MOKSLŲ KATEDRA

 

Saulius Šiliauskas

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros docentas, socialinių mokslų daktaras (politikos mokslai).

Moksliniai interesai: demokratijos teorijos, politinės minties istorija ir 21 a. politinės realijos, demokratizacijos procesai Lietuvoje, demokratijos stabilumo ir kokybės problemos.

Tel. 861483571, el. paštas: siliauskas@gmail.com

 

Jaroslav Dvorak

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros vedėjas, docentas.

Moksliniai interesai: ES politika ir administravimas; Bendruomeninis dalyvavimas savivaldoje (e-dalyvavimas, dalyvaujamasis biudžetas), korupcija ir jos prevencija, valstybės (savivaldybės) valdomų įmonių valdysena.

Tel. (8 46) 398 675, 8 6 10 31001, El. paštas: Jaroslav.dvorak@ku.lt

 

FILOSOFIJOS IR KULTŪROLOGIJOS KATEDRA

 

Daiva Sirtautienė

Filosofijos ir Kultūrologijos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė, Komunikacijos krypties programų vadovė.

Moksliniai interesai: komunikacijos teorija, tarpasmeninė komunikacija, reklama, spaudos žurnalistika. Tel. +370 601 09939, el.paštas: vytasir@gmail.com

 

Edita Valinčienė

Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorė.

Moksliniai interesai: integruota rinkodaros komunikacija, ryšiai su visuomene, ryšiai su žiniasklaida, projektų viešinimas. Kontaktai: Tel. 867128585, el. paštas: edita@mediadia.lt

 

Petras Grecevičius

Filosofijos ir kultūrologijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras. Atestuotas architektas. Meno kūrėjas.

Moksliniai interesai: kraštovaizdžio architektūra, architektūra, urbanistika, rekreacinė architektūra, teritorijų planavimas, Tolimųjų Rytų kultūriniai kraštovaizdžiai, poveikio aplinkai vertinimas, baltų kultūra. Tel. +370 685 49924, el. paštas: petras.grecevicius@gmail.com

 

Ernesta Molotokienė

Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: naujųjų medijų etika, kūrybos filosofija.

Tel. +37061460046, el. paštas: irama@inbox.lt

 

Rosita Vaičiulė

Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: medijos ir socializacija, medijų ekologija, viešieji ryšiai.

Tel. +37061610661, el. pastas: rosita.vaiciule@gmail.com

 

PSICHOLOGIJOS KATEDRA

 

Reda Gedutienė

Psichologijos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė

Moksliniai interesai: skaitymo psichologija, disleksija, atminties psichologija, krizių psichologija

Kontaktai: 8650 57577; el. paštas: reda.gedutiene@ku.lt

 

Roma Šimulionienė

Psichologijos katedros vedėja, docentė, socialinių mokslų daktarė

Moksliniai interesai: socialinė psichologija, kalbos psichologija, tarpkultūrinė psichologija

Tel. 8 46 398628, el. paštas: roma.simulioniene@ku.lt

 

SOCIALINĖS GEOGRAFIJOS IR REGIONISTIKOS STUDIJŲ CENTRAS

 

Eduardas Spiriajevas

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro direktorius, docentas, geografijos (06P) mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: regionistika ir regioninių tyrimų metodai, Lietuvos ir Baltijos šalių pakrančių regionų socialinė ir ekonominė geografija, turizmo geografija ir turizmo plėtros procesai pasienio regionuose, miestų socialinė ir ekonominė geografija, GIS taikymas socialiniuose tyrimuose.

Tel. +370 685 48236, el. p. geostudijos@gmail.com

 

Angelija Bučienė: Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras, profesorė.

Moksliniai interesai: darnios plėtros  problemos ir sprendimai Baltijos regiono šalyse. Kraštovaizdžio geografija ir ekologija: tarpdisciplininis požiūris, metodai ir taikomieji tyrimai.  Veda pažintines lauko išvykas gamtinių ir antropogeninių procesų intensyvumui ir sąveikai aplinkoje stebėti.

Tel. (8 46) 398661, El. paštas: angelija.buciene@ku.lt

 

Irma Spiriajevienė

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro docentė, socialinių mokslų daktarė (edukologija).

Moksliniai interesai: edukacinis žmonių, esančių sudėtingoje situacijoje, įgalinimas; moksliniai kokybiniai tyrimai; sveikatos geografija; ilgaamžiškumas; gyvenimo kokybė; gyventojų suicidas; mityba pasauliniame kontekste (Tolimieji Rytai, Azija ir kt.).

Tel. 861254711, el. paštas: spiriajeviene@gmail.com

 

Romas Lazutka

Socialinio darbo katedros profesorius, socialinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: socialinės problemos, socialinė politika, socialinė gerovė, socialinis teisingumas, pajamų nelygybė ir perskirstymas, įvairių socialinių grupių socialinė apsauga, socialinės apsaugos administravimas, socialinės apsaugos reformos, pensijos, skurdas ir socialinė atskirtis.

Tel. +370 614 53248, el. paštas: lazutka@ktl.mii.lt

SLAUGOS KATEDRA

 

Lolita Rapolienė

Slaugos katedros lektorė, biomedicinos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: sveikatos priežiūra, sveikatos rizika, stresas, balneoterapija.

Tel. +37069824342; el. paštas: lolita.rapoliene@inbox.lt

 

Andželika Zavackienė

Slaugos katedros lektorė, RKL direktoriaus pavaduotoja (slaugai)

Moksliniai interesai: slaugos mokslas ir praktika, sveikatos priežiūros vadyba,     slaugos proceso valdymas: slaugos proceso planavimas, palaikymas, vykdymas, veiklos tikrinimas ir vertinimas, slaugos proceso gerinimo ir veiksmingumo vertinimas; slaugos kokybės rodiklių stebėsena: pacientų sauga, saugos kultūros formavimas.

Tel. +37068516805; el. paštas: andzelika.zavackiene@kal.lt

 

Marija Truš

Slaugos katedros lektorė, slaugos programos doktorantė

Moksliniai interesai: slaugos mokslo ir praktikos naujovės, slaugytojų įgalinimas, sveikatos mokslinių tyrimų metodologija, mokslinių tyrimų etika

Tel. +370 68897093; el. paštas: marijatrush@gmail.com

 

Aelita Skarbalienė

Slaugos katedros docentė

Moksliniai interesai: asmeninės lyderystės ugdymas, emocinio intelekto ugdymas, tarpasmeninis komunikavimas

Tel. +370 620 54090; el. paštas: aelita.skarbaliene@gmail.com

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS KATEDRA

 

Jūratė Grubliauskienė

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros lektorė, doktorantė

Moksliniai interesai: sveikatos mokymas, ugdymas, stiprinimas; vaiko sveikatos stiprinimas šeimoje;  sveikatos projektų rengimas ir valdymas; visuomenės sveikatos mokslas ir praktika.

Tel. +370 682 44669; el. paštas: direktore@sveikatosbiuras.lt

 

Jurgita Andruškienė

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros docentė

Moksliniai interesai: miego sutrikimų epidemiologiniai tyrimai, nemedikamentinė miego sutrikimų korekcija, psichosocialinės darbo aplinkos tyrimai, sveikatos stiprinimas darbo aplinkoje, burnos ligų rizikos veiksnių tyrimai, gyvenimo kokybės, susijusios su burnos sveikata, tyrimai.

Tel. +37061593969; el. paštas: jurgita.andruskiene@gmail.com

 

Sigutė Norkienė

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros vedėja, docentė, Biomedicinos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: širdies ir kraujagyslių susirgimų klinikiniai tyrimai

Tel. +37068751264; el. paštas: sigute.norkiene@gmail.com

 

Dalia Martišauskienė

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros docentė, daktarė

Moksliniai interesai: edukologija, kokybės vadyba, Sveikatos politika ir vadyba.

Tel. +37069916289; el. paštas: martisauskiened@gmail.com

 

Birutė Jatkauskienė

Andragogikos ir Visuomenės sveikatos katedros profesorė, Socialinių mokslų daktarė

Moksliniai interesai: suaugusiųjų švietimas, andragogikos ir kompetencijų   technologijų diegimas praktikoje, heterogeniškumo valdymas suaugusių besimokančiųjų grupėje, jų turimų socialinių reprezentacijų analizė, andragogikos didaktika, tęstinis profesinis mokymasis, dėstytojų edukacinių kompetencijų tobulinimas, aukštojo mokslo didaktikos problemos, suaugusiųjų švietimo veikėjų profesionalizacija.

Tel. +370 69834278 El. paštas: b.jatkauskienė@gmail.com

 

Egidijus Skarbalius

Visuomenės sveikatos katedros lektorius, Socialinių mokslų daktaras, Sveikatos tyrimų ir inovacijų centro mokslo darbuotojas.

Moksliniai interesai: asmens, bendruomenių, organizacijų tapatybių formavimas;  bendruomenių ir organizacijų  valdymas;  tarpasmeninė ir profesinė komunikacija, viešas kalbėjimas; demografiniai procesai. Tyrimai, analizes ir mokymai.

Tel. +370612 15055, el. paštas:  e.skarbalius@gmail.com

 

Dalia Jurgaitienė

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros docentė, Biomedicinos mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: infekcinių ligų epidemiologija ir profilaktika, naujų infekcinių ligų atsiradimas, jų atpažinimas ir profilaktika. ŽIV/AIDS susirgimo epidemiologija, patogenezė,  diagnostika, profilaktika. Visuomenės rizikos grupių susirgti ŽIV/AIDS  švietimas ir mokymas, apklausos. Mokinių žalingi įpročiai, jų paplitimo tyrimai, mokinių ir kitų jaunimo grupių  švietimas.

Tel. +370  650  57577; el. paštas: dalia.jurgaitiene@gmail.com

 

Faustas Stepukonis

Visuomenės sveikatos katedros docentas, Socialinių mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: gerontologija, sėkmingas senėjimas, gyvenimo kokybė.

Tel. +37068819772. El. paštas: faustas.stepukonis@gmail.com

 

Dmitrij Aleksandrov

Sveikatos mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos katedros asistentas.

Moksliniai interesai: visuomenės sveikatos mokslas ir praktika; galvos smegenų navikiniai  susirgimai; galvos smegenų kraujagyslių susirgimai; žmogaus anatomija ir fiziologija; maisto sauga.

Tel. +370 61261261; el. paštas: dmitrij.aleksandrov@ku.lt

 

Arnoldas Jurgutis

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros profesorius, Biomedinicos mokslų daktaras.

Moksliniai interesai: pirminė sveikatos priežiūra ir ligų valdymas, sveikatos politika ir programų rengimas, strateginis valdymas, moksliniai tyrimai.

Tel. +37069836674; el. paštas: arnoldjurgutis@gmail.com

 

Birutė Strukčinskienė

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros profesorė, Biomedicinos mokslų daktarė

Moksliniai interesai: vaikų ir jaunimo sveikata, sužalojimų prevencija ir saugos stiprinimas, socialinė medicina, dažniausios sveikatos problemos, sveikatos mokymas ir prevencija.

Tel. +37169803097; el. paštas: birutedoctor@hotmail.com

 

Vinsas Janušonis,

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros profesorius, habilituotas Biomedicinos mokslų daktaras

Moksliniai interesai: sveikatos vadyba, sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba, sveikatos priežiūros kokybės vadyba.

Tel. +37046396502; el. paštas: janusonis@kul.lt

 

Gintautas Virketis,

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros lektorius, Biomedicinos mokslų daktaras

Moksliniai interesai: sveikatos vadyba, sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba, sveikatos priežiūros kokybės vadyba.

Tel. +3706396503; el. paštas: virketis@kul.lt

 

Sigitas Griškonis,

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros lektorius

Moksliniai interesai: epidemiologija ir biostatistika

Tel. +37046396666; el. paštas: griskonis@kul.lt

 

Dalija Stasiuvienė,

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros lektorė

Moksliniai interesai: visuomenės sveikatos priežiūra, užkrečiamosios ligos, gyventojų sveikatos vertinimas ir valdymas.

Tel. +37046485089; el. paštas: daliutest@gmail.com

 

Ineta Pačiauskaitė

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros asistentė

Moksliniai interesai: visuomenės sveikata, kūno įvaizdis ir visuomenės sveikata.

Tel. +37067316344. El. paštas: ineta.paciauskaite@gmail.com

 

Neringa Tarvydienė

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros lektorė

Moksliniai interesai: sveika gyvensena, sveikatos politika ir programų rengimas.

Tel. +37046453754. El. paštas: neringa.tarvydiene@gmail.com

 

Alona Rauckienė-Michaelsson

Sveikatos mokslų fakulteto, Visuomenės sveikatos katedros docentė, Socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai:  sveikatos stiprinimas ir darbo aplinka, visuomenės rizikos grupių sveikata ir ugdymo ypatumai, aplinka ir sveikata

Tel. +37069857791. El. paštas: alona.rauckiene@gmail.com

 

REKREACIJOS IR TURIZMO KATEDRA

 

Ramūnas Povilanskas

Rekreacijos ir turizmo katedros profesorius
Moksliniai interesai: pajūrio aplinkos poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei: rekreacijos ir turizmo aspektai  Tel. +370 615 71711, El. paštas: ramunas.povilanskas@gmail.com

 

Diana Šaparnienė

Rekreacijos ir turizmo katedros profesorė, Europos vietos savivaldos chartijos nepriklausoma ekspertė

Moksliniai interesai: organizacijų valdymas, Inovacijų lyderystė turizmo sektoriuje, Geras valdymas vietos savivaldoje, E. valdymas ir e. demokratija, Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, Socialinių tyrimų metodologija.

Tel. +370 682 46551. El. paštas: diana.saparniene@gmail.com

 

Edgaras Vaškaitis

Rekreacijos ir turizmo katedros lektorius, kvalifikuotas gidas ir kelionių vadovas

Moksliniai interesai: aktyvus, nuotykinis ir ekstremalus turizmas, turistiniai žygiai, pramogų industrija, sveikatingumo turizmas, inovacijos turizme, turizmo plėtra. Tel.: +37066232919, el. paštas: edgaras.vaskaitis@gmail.com

 

Leta Dromantienė

Rekreacijos ir turizmo katedros profesorė

Moksliniai interesai: turizmo politikos formavimas ir valdymas. Dalinimosi ekonomika turizmo.

Tel. +37061527549, el. paštas: leta.dromantiene@ku.lt

 

Mindaugas Brazauskas

Rekreacijos ir turizmo katedros lektorius, kvalifikuotas gidas.

Moksliniai interesai: Istorinių laikotarpių archeologiniai tyrimai, kultūros paveldas bei jo panaudojimas, ekskursijos bei jų plėtra, pažintinis-kultūrinis turizmas.

Tel. +37061020121, el. paštas: mbrazauskas1@gmail.com

 

KŪNO KULTŪROS KATEDRA

 

Asta Šarkauskienė

Klaipėdos universiteto Kūno kultūros katedros vedėja, profesorė, socialinių mokslų daktarė

Moksliniai interesai: Neformalusis vaikų fizinis ugdymas mokykloje; įvairių amžiaus žmonių fizinis aktyvumas

Tel. 8-68072393, el. paštas: asta.sarkauskiene@ku.lt.

 

Asta Budreikaitė

Kūno kultūros katedros docentė, socialinių mokslų daktarė.

Moksliniai interesai: pradinių klasių mokinių kūno kultūros mokymas su praktika,  jaunųjų sportininkų vertybių tyrimai.

Tel. 861220711; el. paštas: asta.budreikaite@gmail.com

 

Rolandas Jančiauskas

Lektorius, socialinių mokslų – edukologijos daktaras

Moksliniai interesai: jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų fizinis ugdymas humanistinės pedagogikos kontekste

Tel. +370 68786830; el. paštas: rolandas.janciauskas@ku.lt

 

Vytė Kontautienė

Socialinių mokslų daktarė

Moksliniai interesai: Psichologiniai fizinio ugdymo aspektai

Tel. 861115166. El. paštas: vyte. kontautiene1@gmail.com

 

Sigita Derkintienė

Kūno kultūros katedros lektorė, daktarė

Moksliniai interesai: vaikų, paauglių ir suaugusių kūno vaizdo tyrimai. Sportuojančių ir nesportuojančių žmonių kūno sudėjimo tyrimai.