LT   |   EN      Mano KU   |   
Sentencijos kiekvienai 2016-ųjų metų dienai

(2017-05-30) Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu eitum.  (Kinų patarlė)

(2017-05-29) Mokslas – geriausias priešnuodis entuziazmo ir prietarų nuodams.  (Adam Smith)

(2017-05-28) Norint atlikti didžius darbus, nereikia būti didžiausiu genijumi, nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais. (Šarlis Luji Monteskje)

(2017-05-27) Nuosaikumas ir darbas – štai du tikri žmogaus gydytojai: darbas didina apetitą, o nuosaikumas trukdo juo piktnaudžiauti. (Žanas Žakas Ruso)

(2017-05-26) Siela, pasinėrusi į darbą, atitrūksta nuo įgimto liūdesio, kuris kitu atveju neduotų jai ramybės. (Džakomas Leopardis)

(2017-05-23) Tas, kuris gabus, bet darbais savais giriasi, nieko nepasieks, kad ir kaip vargtų. (Mo Ti)

(2017-05-22) Kai tave piktina kieno nors blogas poelgis, pasižiūrėk į save ir pagalvok, ar tu pats panašiai nesielgi… (Marcus Aurelius)

(2017-05-21) Kartais tylėjimas yra pats geriausias atsakymas. (Dalai Lama)

(2017-05-20) Nereikia, kad tave priimtų kiti. Tu pats turi priimti save tokį, koks esi. (Thich Nhat Hanh )

(2017-05-19) Su neteisybe arba bendradarbiaujama, arba kovojama. (Albert Camus )

(2017-05-16) Nori išmokti plaukti – plauk! ( Mao Dzedongas (Mao Dzedunas)

(2017-05-15) Daugumos žmonių gyvenime trūksta suvokimo, kad jų gyvenime nieko netrūksta. (Argirdas Bauža)

(2017-05-14) Be daug ko gali apsieiti žmogus, tik ne be žmogaus. (Karl Ludwig Borne )

(2017-05-13) Seniau žmonės taip lengvabūdiškai nesišvaistydavo žodžiais, prisibijodavo, kad neliktų vieni su savo žodžiais. (Konfucijus)

(2017-05-12) Sutikęs išmintingą žmogų, stenkis jam prilygti. Pamatęs nedorą, pažvelk į savo vidų, pasižiūrėk, koks tu esi. (Konfucijus)

(2017-05-09) Neverta kalbėti su žmogumi, kuris, siekdamas teisingo kelio, gėdijasi prastų savo drabužių ir paprasto maisto. (Konfucijus)

(2017-05-08) Žmogaus protas taip linkęs kurti, kad jau daug kartų pastatęs bokštą vėl ji griovė, norėdamas pažiūrėti, kokie jo pamatai. (Imanuelis Kantas)

(2017-05-05) Mokslas yra organizuotas žinojimas. Išmintis yra organizuotas gyvenimas. (Imanuelis Kantas)

(2017-05-04) Gudrumas – labai ribotų žmonių mąstymo būdas. Jis labai skiriasi nuo proto, į kurį iš išorės panašus. (Imanuelis Kantas)

(2017-05-03) Tam, kuris ilgai mąsto apie tai, kaip daryti gera, nelieka laiko būti geram. (Rabindranatas Tagorė)

(2017-05-02) Suvokdami tiesą, mes džiaugiamės. O jei džiaugsmo nėra, vadinasi, mes tik pažinome tiesą, bet nesugebėjome jos suvokti. (Rabindranatas Tagorė)

(2017-04-26) Svajoti – labai graži vaikų savybė. Sakoma, jeigu niekada nesvajoji, tai negali už savo svajones ir kovoti, nes jų neturi, netiki tuo gražesniu pasauliu. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-25) Kiti žmonės mums yra dovana, bet mes greitai ją nusisaviname ir manome, kad jie turi mums viską padaryti, duoti, gyventi dėl mūsų. Ne tik širdžiai mieli, bet ir nemalonūs, pikti, atšiaurūs, pagiežingi duoti mums ne veltui. Be jų iš tiesų net neįmanoma mūsų kelionė dvasingumo link. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-24) Kai išeinam į gatvę, paprastai stengiamės niekur neįminti, nes ant šaligatvių būna visokių nemalonių staigmenų palikta. Tačiau su žiniomis – priešingai, patys ieškome kokios nors bjauresnės naujienos. O juk ji sutepa mus iš vidaus. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-21) Laisvė yra darna – kaip choras. Tu gali turėti labai gerą balsą, bet jeigu nenorėsi girdėti kitų žmonių ir dainuoti drauge, tavo geras balsas gali viską sugriauti. Visas choras nebeskambės. Jeigu mes einam drauge, tai reikia derintis su kitais, kad pasiektume rezultatų. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-20) Blogomis mintimis galime pakenkti. Erodas liepė išminčiams pranešti, kur ras kūdikį, ne todėl kad norėjo jį pasveikinti. Jeigu mus apima blogos mintys ir mes joms pasiduodam, užuot keitę ir sprendę, iš vidaus imame nuodyti save ir aplink save. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-10) Norėti nėra blogai, blogiau yra nenorėti. Mūsų didžiausia problema ne ta, kad norim, o ta, kad neturim tikslo, mūsų norai išsiplaiksto be krypties ir dažnai veda į niekur. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-19) Jei turi problemą, privalai svarstyti, kaip ją spręsi, galvoti, ką tam žmogui skauda, kodėl jis taip elgiasi, kaip prie jo prieiti, kaip prabilti jam suprantama kalba. Atsiriboti, pasitraukti, skirtis lengviausia. Išsiskyrėm – nebėra problemos. Bet iš tikrųjų ji pasilieka neišspręsta. Pirmas dalykas, jei norite, kad santykiai neiširtų, tai išmokite atleisti. Antras, išmokite atsiprašyti. Trečias, nepiktnaudžiaukite nei vienu, nei kitu. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-18) Dažnai rėkiame nerimaudami dėl kito žmogaus, nes norime jam padėti, ir renkamės tuos būdus, kurie mums atrodo tinkami. O mes juk esame skirtingi ir greičiai mūsų skirtingi, ir galimybės. Norėdami kitam žmogui padėti, turėtume į tai atsižvelgti, nepagreitinti tempo tiek, kad jis nebespėtų ir liautųsi sekęs iš paskos, bet ir nesulėtinti, kad nepasiduotų tinginystei ir patogumui. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-14) Mūsų gyvenime brangus perlas gali būti žmonės, kuriuos turime šalia ir dėl kurių verta viską parduoti. Negalime jų papirkti. Meilės nenupirksi. Tačiau investuodami į santykius – meilę, dėmesį, atsidavimą ir gerumą galime užauginti, subrandinti draugystę. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-13) Kad nenustelbtume vienas kito, turime pasitikėti, kitaip pradėsime skambinti kiekvienas savo melodiją arba grosime širdies. Mes galime praturtinti vieni kitus savo skirtumais, bet turime būti išmintingi, nes galime priimti žmogų demokratiškai, bet jeigu jis ateina persismelkęs totalitarizmo, tai niekaip nesusikalbėsime. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-12) Inteligentas turi naudotis galva ir nebūtinai kuoka. Turi naudotis išmintimi, pritaikyti strategiją, rasti kitų būdų išspręsti konfliktą. Konfliktų visada kils, bet jie turi būti sprendžiami dialogu, gerbiant vienam kitą ir pasitikint. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-11) Atsiprašyti sunku net kai supranti, kad padarei nesąmonę, kad suklydai. O kaip yra sunku tą padaryti, kai jautiesi teisus ir dar turi rasti bendrą kalbą, rasti kaip išspręsti nesutarimą. Angelo išmintis yra veikti. (Kunigas Algirdas Toliatas)

(2017-04-10) Mokslas – geriausias priešnuodis entuziazmo ir prietarų nuodams.(Adam Smith)

(2017-04-07) Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu eitum.(Kinų patarlė)

(2017-04-06) Kiekvienas, kuris nustoja mokytis pasensta. Nesvarbu ar jam dvidešimt ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris mokosi, išlieka jaunas. (Amerikiečių pramoninkas Henry Ford)

(2017-04-05) Hipotezės reikalingos lygiai kaip ir bandymų bei stebėjimų duomenys, kad koks nors mokslas pajudėtų iš vietos ir sparčiau plėtotųsi. (Johann Wolfgang von Goethe)

(2017-04-04) Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. (Johann Wolfgang von Goethe)

(2017-04-03) Neklausk savo tėvynės, ką ji gali padaryti dėl tavęs, paklausk savęs, ką tu gali padaryti dėl savo tėvynės. (John Fitzgerald Kennedy. 35-asis JAV Prezidentas)

(2017-03-29) Galvok apie savo dabartines gerąsias savybes,kurių kiekvienas turi; negalvok apie buvusias nesėkmes – visi jų yra patyrę. (Charles Dickens)

(2017-03-28) Jei tu nesirengi rytoj tapti geresniu nei šiandien,tai kam tau rytojus? (Rebe Nachmanas)

(2017-03-27) Reikia kalbėti garsiai, kad tave girdėtų.Reikia kalbėti tyliai, kad tavęs klausytų. (Polis Klodelis)

(2017-03-24) Klausimas ne tame, kuris iš jūsų teisus.Jūs tiesiog žiūrite į dalykus iš skirtingų pusių.(Kodo Savaki Rosi)

(2017-03-23) Reikia visai nedaug, gal tik šypsenos. Pasaulis būtų dar geresnis, jeigu kiekvienas daugiau šypsotųsi. Tad šypsokitės ir džiaukitės. (Motina Teresė)

(2017-03-22) Ką gerbiame, tam niekuomet nepataikaujame dėl to, kad pagarba vertinama, o iš meilikavimo pasišaipoma. (Publijus Siras)

(2017-03-21) Labai išmintinga išlaikyti polinkį svajoti. Svajonės suteikia pasauliui įdomumą ir prasmę. Nuoseklios ir protingos svajonės tampa dar gražesnės, kai kuria realų pasaulį pagal savo paveikslą ir panašumą. (Anatolis Fransas)

(2017-03-20) Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad jų niekada nevargina jokios protingos mintys. (Johanas Volfgantas Gėtė)

(2017-03-17) Mąstykite protingai, nes mintyse atsiskleidžiate. Mintys yra tikrovė, todėl galvokite mintimis, verčiančiomis pasaulį geresniu. (Henry H.Buckley)

(2017-03-16) Pažanga priklauso nuo pastangų ir užsispyrimo. (Johanas M. Templetonas)

(2017-03-15) Vienas iš pagrindinių švietimo tikslų turi būti langų, pro kuriuos mes žvelgiame į pasaulį, platinimas. (Aroldas Glasgow)

(2017-03-14) Darbas mus išlaisvina iš trijų didžių blogybių: nuobodulio, nedorybės ir skurdo. (Volteris)

(2017-03-13) Gerumas myli žmones daugiau, negu jie užsitarnauja. (Džozefas Jubertas)

(2017-03-10 ) Niekas negali būti dėkingas pats sau. Dėkingumas keliauja iš  vieno žmogaus kitam. (Tomas Akvinietis)

(2017-03-09) Joks vėjas nepadės, jei nežinai, kur uostas. (Michaelis de  Montagne‘as)

(2017-03-08) Viską žino ir viską supranta tik kvailiai ir šarlatanai. (Antonas Pavlovičius Čechovas)

(2017-03-07) Blogis savo galią semiasi iš neryžtingumo ir susirūpinimo, ką pagalvos kiti. (Popiežius emeritas Benediktas XVI)

(2017-03-06) Gali būti, kad šiame pasaulyje tu tik žmogus, bet kam nors tu visas pasaulis. (Gabriel Garcia Maquez)

(2017-03-03) Kad tikėtum, jog eini teisingu keliu, nebūtina įrodinėti, kad kito kelias klaidingas. (Paulo Coelho)

(2017-03-02) Jei niekada nerizikuoji – rizikuoji daugiau. (E. Jonh)

(2017-03-01) Turtingi esame tik tuo, ką duodame. O skurstame dėl to, kad atsisakome duoti. (Anne Swetchine)

(2017-02-28) Įprotis – geriausias tarnas ir blogiausias šeimininkas. (J. Jelinekas)

(2017-02-27) Žinojimo šviesa išsklaido baimės šmėklas. (Ellie Harold)

(2017-02-24) Visi turime nuostabų polinkį tapti tokie didingi, kokie patys norime būti. (Jeremy Collieras)

(2017-02-23) Tik ramiame vandenyje atsispindi neiškreiptas vaizdas. Tik ramus protas sugeba tinkamai matyti pasaulį. (Hansas Margolius)

(2017-02-22) Už svarbią tiesą, kad patirtis moko, kaip reikia gyventi, yra tik viena svarbesnė tiesa – patirtis moko, kaip nereikia gyventi. (Johnas M. Templetonas)

(2017-02-21) Progreso menas – išlaikyti tvarką pokyčiuose ir pokyčius tvarkoje. (Alfredas Northas Whiteheadas)

(2017-02-20) Laisvė yra teisė daryti viską, kas nekenkia kitiems. (Matijas Klaudijus)

(2017-02-17) Nereikia pernelyg iškilmingai pradėti jokio darbo: iškilmės dera tik darbą pabaigus. (J. V. Gėtė)

(2017-02-15) Visos gyvenimo kovos kažko išmoko – net ir tos, kurias pralaimime. (Paulo Coelho )

(2017-02-14) Tas, kuris padėjo bent vienam vieninteliam žmogui, suvokė gyvenimo prasmę. (Stefanas Cveigas)

(2017-02-13) Kartais tylėjimas yra pats geriausias atsakymas. (Dalai Lama)

(2017-02-10) Surask tokį didelį gyvenimo tikslą, kad jis paskatintų naudotis visais turimais gabumais. (Davidas O. McKay)

(2017-02-09) Sėkmė dažniausiai aplanko tuos, kurie meta iššūkį ir veikia. O nedrąsiems, nuolatos bijantiems pasekmių, ji retai atsisuka. (Jawaharlalas Nehru)

(2017-02-08) Gyvename šalia vienas kito, dėl to pirmiausia gyvenime privalome padėti kitiems. O jeigu negalime padėti žmonėms, tai bent jau neskaudinkime jų. (Dalai Lama XIV)

(2017-02-07) Gyvenime nepasieksite daug, jei nežinosite, ką trokštate pasiekti. (Johnas M. Templetonas)

(2017-02-06) Kuklumas veda stiprybės, o ne silpnumo link. Aukščiausia savigarbos forma – pripažinti klaidas ir jas ištaisyti. (Johnas J. McCloy)

(2017-02-03) Surask tokį didelį gyvenimo tikslą, kad jis paskatintų naudotis visais turimais gabumais. (Davidas O. McKay)

(2017-02-02) Turtingi esame tik tuo , ką duodame. O skurstame dėl to, kad atsisakome duoti. (Anne Swetchine)

(2017-02-01) Svarbiau žinoti, kur eini, nei skubiai ten nukeliauti. Nesupainiok veiksmų su pasiekimais. (Mabel Newcomber)

(2017-01-31) Diena be mokslo – tuščiai prateista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko. (Albertas Einšteinas)

(2017-01-30) Stiprinkite tai, kas teigiama; naikinkite tai, kas neigiama. (Johnny Merceris)

(2017-01-30) Žinojimo šviesa išsklaido baimės šmėklas. (Ellie Harold)

(2017-01-27) Tik ramiame vandenyje atsispindi neiškreiptas vaizdas. Tik ramus protas sugeba tinkamai matyti pasaulį. (Hansas Margolius)

(2017-01-26) Kad ir kokia gili būtų problema, atsikratykite sumišimo ir ženkite pirmą žingsnį sprendimo link.  (George`as F. Nordenholdas)

(2017-01-25) Privalote turėti ilgalaikius tikslus, jei nenorite nervintis dėl trumpalaikių nesėkmių. (George`as H. Berderis)

(2017-01-24) Kalbėk tinkamai arba išmintingai tylėk. (George `as Herbertas)

(2017-01-23) Kalba – sielos veidrodis. Kaip žmogus kalba, toks jis ir yra. (Publilijus Siras)

(2017-01-20) Vienas šiltas žodis sušildo tris šaltus žiemos mėnesius.  (Japonų patarlė)

(2017-01-19) Tu pats turi būti pokytis, kurį nori matyti pasaulyje. (Mahatma Gandhi)

(2017-01-18) Jei iš gyvenimo išbrauktum visas klaidas, gali likti tik parašas. (Konfucijus)

(2017-01-17) Taisykles žinok gerai, tuomet galėsi jas efektyviai laužyti. (Dalai Lama)

———————————————————————————————————————-

(12:30) Nesugebantys pakeisti savo pačių mąstymo, nesugebėtų pakeisti nieko. (Gerge Bernard Shaw)

(12:29) Rizikuokite! Rizikuokite bet kuo. Nuveikite tai, ką jums visų sunkiausia padaryti.

(12:28) Nieko nėra karčiau už kartėlio jausmą. Žmogaus pagieža jį patį nuodija labiau nei jo auką (C. Buxton)

(12:27) Patirtis – tai mokykla, kurioje žmogus sužino, koks anksčiau buvo kvailas. ( Henris Vileris Šo)

(12:23) Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai. (Seneka jaunesnysis)

(12:22) Žodis „negaliu“ nepadėjo niekam, o štai „pamėginsiu“ darė stebuklus.

(12:21) Moksle ne tiek svarbu gauti naujų faktų, kiek svarbu rasti naujų būdų mąstyti apie juos. (Seras Viljamas Bragas)

(12:20) Žmogų nuo gyvulio labiausiai skiria vaizduotė. (A. Kamiu)

(12:19) Suprasti, kas teisinga, jausti, kas gražu, norėti, kas geras, – štai protingo gyvenimo tikslas. ( A. Platenas)

(12:16) Kiekviena tavo pristatoma idėja turėtų būti suformuluota taip, kad ją lengvai suprastų bet kuris nepažįstamas žmogus, sutiktas kokteilių vakarėlyje. (Jackas Welchas)

(12:15) „…nėra tokios kliūties, kurios negalėtum peršokti, iššūkio, kurio negalėtum įveikti, baimės, kurios nepajėgtum nugalėti, kad ir kaip neįmanoma tai kartais atrodo.“ (Erin Brockovich)

(12:14) Neleiskite išblėsti šviesai, besiliejančiai iš vidaus. (Maya Angelou)

(12:13) Mintys virsta įpročiu, o įpročiai kuria gyvenimo aplinkybes.

(12:12) Kad pasisektų, jūsų sėkmės noras turi būti didesnis, negu jūsų nesėkmės baimė. (B. Costly)

(12:09) Žavėjimasis šaudymu kaip sportu priklauso nuo to, kuriame ginklo gale jūs esate. (P. G. Voudhauzas (P. G. Wodehouse)

(12:08) Svarbiausioji sėkmės formulė – žinios, kaip elgtis su žmonėmis. (T. Ruzveltas)

(12:07) Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas, ne už ilgumą, o už turinį. (Seneka)

(12:06) Didžiausią garbę pasiekia ne tas, kuris niekada nesuklumpa, bet tas, kuris suklupęs pakyla. ( Ž.Ž. Ruso)

(12:05) Nugalėti blogus įpročius galima tik šiandien, o ne rytoj. ( Konfucijus)

(12:01) Nedelsk! Laikas niekada nebus „kaip tik tinkamas“. Pradėk čia ir dabar, daryk tai tokiomis priemonėmis, kokias turi, geresnes rasi  pakeliui. (Napoleonas Hilas)

(11:30) Tik išbandymai ir kančios stiprina sielą, plečia akiratį, įžiebia garbės troškimą ir skatina siekti sėkmės.

(11:29) Daugelis žmonių blogai supranta laimę. Laimė – tai ne troškimų išsipildymas, o garbingo tikslo  siekimas.

(11:28) Džiaugsmas matyti ir suprasti yra puikiausia gamtos dovana. (A. Einšteinas)

(11:24) Išaušta tiktai tas rytas, kuriam mes patys pabundame. (H .D. Toras)

(11:23) Nelaukite, kol tunelio gale užsidegs šviesa, leiskitės į tunelį ir patys uždekite tą žiburį. (Sara Henderson)

(11:22) Jei nori iš gyvenimo gauti tai ko nori, turi pirma žinoti, ko nori. (protingas žmogus)

(11:21) Gražūs poelgiai kur kas iškalbingesni už gražius žodžius. – (S. Smailsas)

(11:17) Kantrybė yra geriausias vaistas nuo įvairiausių kančių. (Plautas)

(11:16) Jei Dievas nori įteikti Jums dovaną, jis suvynioja ją į problemą. (Vincentas Normanas Pylas)

(11:15) Polinkis lengvai įveikiamas, o virtęs įpročiu – nenugalimas. (Johanas Volfgangas Gėtė)

(11-14) Mintis yra audėja, audžianti ir vidinį charakterio rūbą, ir išorinius aplinkybių apdarus. (J. Allen)

(11-11) Visatos tikslas – sielos tobulėjimas, o svarbiausia sielos tobulėjimo sąlyga – laisvė. ( Ž. E. Renaras)

(11-10) Jei galite apie ką nors svajoti, vadinasi, galite ir padaryti. (Walt Disney)

(11-09) Nelaimingiausi žmonės tada, kai jų gyvenime nelieka vietos svajonėms (Džonas Kenedis)

(11-08) Kaip gaila, kad dauguma žmonių pasiduoda tada, kai iki sėkmės jiems būna likęs vienas žingsnis. (T. Edison)

(10-28) Užpildykite kiekvieną dieną. Atiduokite jai savo jaunystę, savo sveikatą, savo sugebėjimus, savo viltį – taip visas jūsų gyvenimas taps stebuklu, o prisiminimai bus malonūs. (Pam Brow)

(10-27) Jei jums trūksta vidinės drausmės, galbūt įpratote pirmiau mėgautis desertu, o tik paskui kabinti košę. (Maxwell, John C)

(10-26) Darbas mus išlaisvina iš trijų didžių blogybių: nuobodulio, nedorybės ir skurdo. (Volteras)

(10-25) Net neįsivaizduoju, kad didelės sėkmės lydimas žmogus galėtų neįsitraukti į tą žaidimą, kurį mes vadiname gyvenimu. (Walter Cronkite)

(10-24) Patraukite į savo pusę kvailius ir jūs būsite išrinktas į bet kurį postą. (Frenkas Deinas (Frank Dane)

(10-21) Kas yra pralaimėjimas? Viso labo mokykla,pirmas žingsnis į kažką tobulesnio. (V. Filipsas)

(10-20) Devyniasdešimt procentų sėkmės pagrįsta papraščiausiu atkaklumu (Woody Allen)

(10-19) Iš tiesų ne įprotis prie jūsų prisiriša, o jūs prie jo. (G. Huntingas)

(10-18) Lyderystė yra menas nurodyti kitiems atlikti tai, ko reikia tau, kai jie patys to nori. (Dwight Eisenhower)

(10-14) Moksle ne tiek svarbu gauti naujų faktų, kiek svarbu rasti naujų būdų mąstyti apie juos. (Seras Viljamas Bragas)

(10-13) Gyvenime reikėtų siekti dviejų dalykų: pirmas – gauti, ko nori; antras – tuo džiaugtis (Og Mandino)

(10-12) Realybė yra tai, kas nuo tavęs neatstoja netgi tada, kai tu ja nustoji tikėti. (F.K. Dickas)

(10-11 ) Atskirti turtingą nuo vargšo nesunku. Vargšai leidžia pinigus ir taupo, kas liko. Turtingieji taupo ir leidžia tai, kas atliko. (Jimas Rohnas)

(10-10) Pozityviai nusiteikęs žmogus, turintis veiksmų planą ir pasiryžęs jį įvykdyti, sutrumpiną kelią į tikslą. Netekęs drąsos žmogus dairosi atgal ir renkasi šunkelius..

(10-06) Net didžiausioje neviltyje kova yra viltis. (R. Rolanas)

(10-05) Visuomet ateina momentas, kai turite veikti, neatsižvelgdami į baimes, ir šokti į nežinomybę. (Helene Lerner-Rpbbin)

(10-04) „Kūrybingų žmonių beveik nereikia skatinti – veržlumas neleidžia jiems nuobodžiauti. Ko nors pasiekę, jie nenurimsta. Gyvena tarsi ant briaunos, o tai kaip tik ir yra nuolatinės sėkmės laidas.“ Donald J. Trump.

(10-03) „Aš negaliu pakeisti vėjo krypties, tačiau galiu pakreipti bures, kad visada pasiekčiau savo tikslą“. (Jimmy Deanas)

(09-29) Gali apsimesti esąs protingas, bet negali apsimesti esąs sąmoningas. (Sacha Guitry)

(09-28) Priimk save tokį koks esi ir mėgaukis tuo. (Mitch Albom)

(09-27) Kad gimtų tiesa, reikia dviejų žmonių: vienas tiesą pasako, kitas tą tiesą išgirsta. (H. D. Thoreau)

(09-26) Pesimistas – tai žmogus, galimybes paverčiantis problemomis. Optimistas problemas priima kaip galimybes.

(09-14) Prisivilioti sėkmę – reiškia išnaudoti galimybės. (George S. Clason)

(09-13) Daugelis nevykėlių yra žmonės, per visą gyvenimą taip ir nesuvokę, kaip arti sėkmės jie buvo, kai nuleido rankas (Thomas A. Edison)

(08-26) Sėkmės padeda drąsiesiems. (Publijus Terencijus)

(08-25) Savo sėkmę užsiauginau kasdien sunkiai dirbdamas savuosius darbus. (Johnny Carson)

(08-24) Patikimiausi dalykai, vedantys į sėkmę, yra atkaklumas ir darbas. (Marija R. Reibo)

(08-23) Tai į ką sutelki mintis, tave veikia labiau nei kas kitas. (Paul McKenna)

(08-22) Patikimiausi dalykai, vedantys į sėkmę, yra atkaklumas ir darbas (Marija R. Reibo)

(08-21) Sėkmingas rezultatas niekada neatsirasdavo dėl dvejojimo. (Don Greene)

(08-20) Viskas mūsų rankose, todėl jų negalima nuleisti. (Coco Chanel)

(08-19) Nėra tirono, baisesnio už įprotį, ir žmogus, kol nesipriešina jo paliepimams, negali būti laisvas. (Kristianas Nestelas Bouvis)

(08-18) Tikėk tais, kurie ieško tiesos. Netikėk tais, kurie rado. (Andrė Židas)

(08-17) Verčiau būsiu ryškiausias meteoras negu amžina, bet susnūdusi planeta. (Džekas Londonas)

(08-16) Jei aš dirbu 14 valandų per dieną, septynias dienas per savaite, man būtinai pradeda sektis. (C. Hameris)

(08-15) Dažniausiai pykstame todėl, kad bijome pasakyti, kaip mums liūdna ir kaip skauda. (Tom Gates)

(08-14) Mane išmokė, kad procesai nevyksta greitai ir lengvai. (Marija Sklodovska-Kiuri)

(08-13) Tie, kurie rašė apie šlovės tuštumą, vis dėlto nori išgarsėti tuo, kad taip gerai apie tai parašė. (Blezas Paskalis)

(08-12) Jei žiūri teisinga kryptimi, visa, ką tau reikia padaryti, – tai ta kryptimi ir eiti. (Budistų patarlė)

(08-11) Tas, kuris kiekvieną rytą susiplanuoja dienos darbus, ir laikosi savo plano, turi savo rankose giją, kuri išves jį iš labai įtempto gyvenimo labirinto. (Viktoras Hugo)

(08-10) Aš supratau, kad kuo daugiau dirbu, tuo labiau man sekasi. (Tomas Džefersonas)

(08-09) Tam, kad ką nors išrastum, reikia geros vaizduotės ir daugybės nereikalingų daiktų. (Tomas Edisonas)

(08-08) Protas gali rojų paversti pragaru arba pragarą – rojumi. (J. Milton)

(08-07) Visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma. Vienas to nežinojo, ir padarė atradimą. (Albertas Einšteinas)

(08-06) Atkaklumas – nepalenkiamas savo ketinimų įgyvendinimas. (Imanuelis Kantas)

(08-05) Nebijokite tarp jūsų svajonių ir tikrovės atsivėrusios prarajos. Jei galite svajoti, tai galite ir įgyvendinti. (Belva Davis)

(08-04) Išsilavinimas yra sugebėjimas išklausyti neprarandant savitvardos ir pasitikėjimo savimi. (Robertas Frostas)

(08-03) Kokią kryptį bepasirinktum, visada atsiras tas, kuris pasakys, jog esi neteisus. Visada iškyla sunkumų, kurie vilioja tave patikėti, jog tavo kritikas yra teisus. Veiksmų plano sudarymas ir jo laikymasis iki pabaigos reikalauja…. drąsos. (Ralfas Voldas Emersonas)

(08-02) Galų gale, žmonės pasiekia tik tiek, kiek buvo užsibrėžę. (Henris Deividas Toras)

(08-01) Kas nebuvo pradėta šiandien, tas niekada nebus baigta rytoj. (Johanas Volfgangas Gėtė)

(07-31) Pinigų stygius yra visokeriopo blogio priežastis. (George’as Bernardas Shaw)

(07-30) Taikykitės aukštai – lengva pergalė mažai ko verta. (Edmundas Hilaris)

(07-29) Pyktis yra vėjas, kuris užpučia proto šviesą. (Robertas Greenas Ingersollas)

(07-28) Liaukitės spėlioję, kas jūsų laukia rytoj, ir mėgaukitės šiandienos dovanomis. (Horacijus)

(07-27) Vienintelė laimė gyvenime – nuolatinis veržimasis į priekį. (Emilis Zola)

(07-26) Juokis – ir pasaulis juoksis drauge su tavim, knark – ir miegosi vienas. (Anthony Burgess)

(07-25) Su kiekvienais metais vis labiau įsitikinu, kad protingiau ir teisingiau dėmesį sutelkti ties grožiu ir gėriu, stengiantis atsiriboti nuo blogio ir melo. (Vinstonas Čerčilis)

(07-24) Kai džiaugiatės, pažvelkite gilyn į savo širdį ir įsitikinsit, kad tai, kas jus liūdino, dabar teikia jums džiaugsmą. (Kahlil Gibran)

(07-23) Likimas nėra atsitiktinis. Mes jį pasirenkame. Jo reikia nelaukti, bet – siekti. (William Jennings Bryan)

(07-22) Jei jaučiatės užguitas ir esate nepatenkintas savo dabartiniu gyvenimu, vis vien pasistenkite rasti jame šviesiąją pusę, o savyje jėgų. Tai jau pusė sėkmės. Mumyse slypinčios žmogiškosios galimybės didelės ir gali nugalėti kasdienybės kliūtis. (Dalai Lama XIV)

(07-21) Silpnas žmogus atleisti nesugeba. Atlaidumas yra stipriųjų privilegija. (Mahatma Gandhi)

(07-20) Moterims, kurios siekia lygių teisių su vyrais, trūksta ambicijų. (T. Leary)

(07-19) Kai žmogus gyvena be entuziazmo, raukšlėjasi jo siela. (D. Macarthur)

(07-18) Beprotybėje yra vilties, vidutinybėje – jokios. (Ralph Waldo Emerson)

(07-17) Du geros savijautos principai: 1) nesijaudink dėl menkniekio; 2) viskas yra menkniekis.

(07-16) Išlieka ne stipriausios ir net ne protingiausios rūšys, o tos, kurios geriausiai prisitaiko prie pokyčių. (Čarlzas Darvinas)

(07-15) … problemos gimdo kantrybę, kantrybė gimdo atkaklumą, atkaklumas formuoja charakterį, charakteris suteikia viltį, o viltis suteikia jėgų – o jėgos ir yra tai, ko jums reikia, kad pasiektumėte savo tikslų. Tikslų iškėlimas suteikia mums motyvacijos, o ši išlaisvina tą jėgą, kurios jums reikia savo tikslams pasiekti. (Ziglaras, Zigas)

(07-14) Kiekvienas kenčia, kai dirba tik sau. Dirbdamas kitų labui, žmogus dalijasi su jais ir savo džiaugsmu. (J. V. Gėtė)

(07-13) Sėkmingas žmogus aiškiai mato savo tikslą ir tvirtai jo siekia. Tai ir yra pasišventimas. (Cecil Blount DeMille)

(07-12) Žmogus, kuris niekuomet neklysta – visuomet vykdo įsakymus tų, kurie linkę klysti. (Daisy Bates)

(07-11) Tik tada, kai yra pakankamai tamsu, galima matyti žvaigždes. (Charles Austin Beard)

(07-10) Klysta kiekvienas, klaidos neišsižada tik beprotis. (Markas Tulijus Ciceronas)

(07-09) Pyktis yra tarsi rūgštis, kuri padaro daugiau žalos indui, kuriame laikoma, negu ja apipiltam daiktui ar žmogui. (Mahatma Gandis ‘8 iprotis S. R.Covey’ psl. 166)

(07-08) Gyvenimą galima suprasti tik žvelgiant atgal, o gyventi reikia į priekį. (Siorenas Kierkegoras)

(07-07) Kantrybė yra pagrindinis raktas į sėkmę. (Bilas Geitsas)

(07-06) Viską galima pasiekti mažais žingsneliais. Tačiau kartais reikia drąsos atlikti šuolį – juk neperšoksi duobės dviem mažais žingsneliais. (Deividas Loidas Džordžas)

(07-05) Mes visi mirsime. Tikslas nėra gyventi amžinai, tikslas yra sukurti kažką, kas bus amžina. (Chuck Palahniuk)

(07-04) Nesileiskite valdomi problemų. Tegu jus valdo svajonės. (R. W. Emerson)

(07-03) Visi žmonės eina tais pačiais gyvenimo keliais, bet ne visi vienodai įmina pėdas. (Viktoras Hugo)

(07-02) Daugiausia nukenčiame dėl to, jog norėdami pasisekimo nenorime tinkamai pasiruošti ir atsisakyti nuo trukdytojų. (Marden, Orison Swett)

(07-01) Aš esu idealistas. Nežinau, kur einu, bet einu savu keliu. (Karlas Sandbergas)

(06-30) Žmogaus protas panašus į tuščią kambarį, kurį galite užstatyti tokiais baldais, kokie jums patinka. (A. Conan Doyle)

(06-29) Neleiskite niekam jūsų išgąsdinti… Netgi jei visai netekote jėgų, nebijokite. Tęskite, ką pradėję, su liūto drąsa, tačiau tuo pat metu su gėlės žiedo švelnumu. (Swami Vivekananda)

(06-28) Pasaulis – tai veidrodis, atspindintis kiekvieno žmogaus veidą. Susiraukite – ir jis pažvelgs į jus susiraukęs, juokitės – ir jis bus jūsų linksmas kompanionas. (W. M. Thackeray)

(06-27) Niekas, gimęs skraidyti, nebus patenkintas, šliaužiodamas. (Helen Keller)

(06-26) Sėkmė nė vieno žmogaus neužkėlė taip aukštai, kad netrūktų draugo todėl, kad nieko nestinga. (Seneca, Lucius Annaeus)

(06-25) Man sėkmė – tai gyventi pagal savo tiesą ir sutarti su pačiu savimi. (Robin Sharma)

(06-24) Apie mus pasakoja ne tik mūsų darbai, bet ir planai, tikslai bei ketinimai.

(06-23) Jeigu gilė abejotų savo galimybėmis taip, kaip daro dauguma žmonių, žemėje išnyktų ąžuolai. (Kinų patarlė)

(06-22) Jei nori turėti daugiau nei dabar turi, patapk daugiau nei dabar esi. (Jim Rohn)

(06-21) Jeigu norite gyventi geriau, turite lenktyniauti su savimi. Nesvarbu, ką apie jus kalba kiti. Svarbu, ką jūs sakote sau. Svarbu, kad sau patinkate. Būkite tikri. Tai laimės paslaptis.

(06-20) Nubuskite su šypsena ir vykitės gyvenimą… Gyvenkite jį, džiaukitės juo, ragaukite, uoskite, jauskite. (Joe Knapp)

(06-19) Reikšminga kiekviena mūsų gyvenimo diena. Mūsų dienos – gyvenimo miniatiūra. Kaip nugyvenate dieną, tai nugyvenate visą gyvenimą. Ši diena, dabartis, iš tikro yra viskas, ką turime. Ir ką nuveiksime šiandien, lems mūsų rytojų.

(06-18) Pakantumas kitų netobulumui yra didi vertybė. (H.Vinkleris)

(06-17) Svarbiausias dalykas bendravime – išgirsti dalykus, kurie nebuvo pasakyti. (Peteris Drukeris)

(06-16) Kai mes galų gale ko nors išmokstame, būnam jau per seni tai pritaikyti – taip viskas ir tęsiasi banga po bangos, karta po kartos. (Erichas Marija Remarkas)

(06-15) Pralaimėjimas stipriems teikia tvirtybės. (A. de Sent Egziuperi)

(06-14) Norėdami nuveikti šiame pasaulyje ką nors naudinga, turime ne stovėti drebėdami ir galvodami apie šaltį ir pavojus, tačiau leistis pirmyn ir grumtis kiek galėdami geriau. (Sydney Smith)

(06-13) Jokie pinigai nebūna taip gerai panaudoti, kaip tie, kuriuos mums nusuko: už juos įsigyjame išminties. (Artūras Šopenhaueris)

(06-12) Proto kančia baisesnė už kūno kančią. (Publijus Siras)

(06-11) Nuo segtuko dūrių sunkiau apsiginti, negu nuo kalavijo smūgių. (Karl Ludwig Börne)

(06-10) Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės, tik ateitis – mūsų tikslas. (Blezas Paskalis)

(06-09) Mano gyvenimas buvo pilnas siaubingiausių nelaimių, dauguma kurių manęs niekada neištiko. (Michelis De Montaigne)

(06-08) Vizija tampa tikra tik tada, kai pažvelgi į savo širdį. Kas žiūri į išorę, tas tik svajoja, o kas pažvelgia vidun, prabunda. (Karlas Gustavas Jungas)

(06-07) Daug stebuklų yra pasaulyje, tik ne visiems jie prieinami; vieniems dėl to, kad jų negirdi ir nemato, kitiems dėl to, kad jų nesupranta. (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)

(06-06) Nuolatinis tobulėjimas yra nesibaigianti kelionė. (Lloyd Dobens)

(06-05) Socialistai mano, kad gauti pelną – nuodėmė. Aš manau, kad nuodėmė gauti nuostolius. (Vinstonas Čerčilis)

(06-04) Nesekite pramintais takais. Geriau eikite ten, kur nėra tako, ir palikite savo pėdsakus. (Nežinomas autorius)

(06-03) Niekas pasaulyje negali pakeisti užsispyrimo.

(06-02) Įpročiu virtęs linksmumas įgalina kiekvieną nepasisekimą pakeisti laimėjimu. (Marden, Orison Swett)

(06-01) Gyvenimas yra kaip tigras. Galite arba gulėti ir leisti jam prispausti letena jums galvą, arba galite sėsti jam ant nugaros ir joti. (Indų patarlė)

(05-31) Geriausias lyderis yra tas, kurio aplinkiniai net nepastebi. Kai darbas yra atliktas, tikslas pasiektas, pavaldiniams atrodo, kad jie viską nuveikė patys. (Lao Dzė)

(05-30) Gyvenime aš visada atakuoju, nenuilsdama išsunkiu iš jo visus malonumus, išieškau visus atsakymus, pasiimu netgi visus skausmus. Aš išplėšiu gyvenimą, sumedžioju jį. (Marita Golden)

(05-29) Kiekvieną mintį, kiekvieną faktą, atėjusį jums į galvą, paverskite pelnu. Priverskite jį dirbti jūsų naudai. Dalykus matykite ne tokius, kokie jie yra, bet tokius, kokie jie galėtų būti. Ne tik svajokite, bet ir imkitės kurti! (Robert Collier)

(05-28) Sprendimo priėmimo metu geriausia, ką galite padaryti, – tai padaryti teisingą dalyką. Blogiausia, ką galite padaryti – tai nieko. (Teodoras Ruzveltas)

(05-27) Juk kiekvienas stiprus žmogus neišvengiamai pasiekia tai, ko verčia ieškoti tikras jo esybės potraukis. (Hermanas Hesė)

(05-26) Neklausinėk, ko reikia pasauliui. Išsiaiškink, kas tave įkvepia, o tada eik ir veik. Nes įkvėptų žmonių – štai ko pasauliui trūksta. (Hovardas Martinas)

(05-25) Jei nori vietos po saule, turi susitaikyti su vienu kitu nudegimu. (Abigailas Van Burenas)

(05-24) Žmonės buvo sukurti tam, kad juos mylėtų, o daiktai buvo sukurti tam, kad jais naudotųsi. Šiandien pasaulyje tiek chaoso yra dėl to, kad mes naudojamės žmonėmis, o mylime daiktus. (Dalai Lama)

(05-23) Tas, kuris tiki, yra stiprus; tas, kuris abejoja – silpnas. Atsakingiems veiksmams reikia tvirtų įsitikinimų. (Louisa May Alcott)

(05-22) Daugelis žmonių pervertina tai, ką jie gali pasiekti per metus, tačiau nuvertina, ką gali padaryti per dešimt. (Tony Robbins)

(05-21) Vienintelė nesėkmė, kurios žmogus turi bijoti – tai ryžto praradimas, kai siekiame užsibrėžto tikslo. (G. Eliot)

(05-20) Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia. (F. de Larošfuko )

(05-19) Meilė be sąlygų – ta dirva, kurioje išauga pačios gražiausios gėlės.

(05-18) Kai jus įkvepia koks nors didelis tikslas, koks nors nepaprastas sumanymas, jūsų mintys sutrauko visus pančius. Jūsų protas peržengia ribas, jūsų sąmonė išsiplečia visomis kryptimis ir jūs atsiduriate naujame, didingame ir nuostabiame pasaulyje. Atgyja snaudžiančios galios, gebėjimai ir talentai, ir jūs sužinote esą kur kas didesni, nei kada nors svajojote būti. Linkime Jums visiems patirti šį nuostabų jausmą. Tik tikėjimas mus atveda į rytojų. Tad su tikėjimu ir keliaukite savo gyvenimo taku. (Patandžalis ~200 m. pr. Kr.)

(05-17) Gudrumas – labai ribotų žmonių mąstymo būdas. Jis labai skiriasi nuo proto, į kurį iš išorės panašus. (Imanuelis Kantas)

(05-16) Sėkmė – tai daryti, ką nori, kada nori, kur nori, su kuo nori ir kiek nori. (Tony Robbins)

(05-15) Apie ateitį reikia galvoti, bet nereikia dėl jos kankintis. (Nikolajus Gogolis)

(05-14) Nepakanka stengtis iš visų jėgų. Tu turi žinoti, ką daryti, ir tik tada stengtis. (W. Edwards Deming)

(05-13) Žinoti tai, ką žino visi, vadinasi, nieko nežinoti. Žinojimas prasideda nuo to, ko žmonės nežino. (R. de Gurmonas)

(05-12) Visiškas neišmanymas – ne didžiausias blogis; kaupti menkai įsisąmonintas žinias – kur kas blogiau. (Platonas)

(05-11) Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai. (Sokratas)

(05-10) Net visai mažas geras poelgis yra kaip į vandenį įmestas akmenukas – jis sukelia ratilus ir gerumo ima rastis daugiau. (S. Adams)

(05-09) Sėkmė – tai pasirengimo ir palankios galimybės susitikimas. (Bryan Tracy)

(05-08) Paprastai viltis – blogas vedlys, nors geras pakeleivis. (Dž. S. Halifaksas)

(05-07) Didžiausia klaida, kokią galime padaryti gyvenime – tai manyti, jog dirbame kažkam kitam, o ne sau. (Brian Tracy)

(05-06) Tu esi žmogus ir gyveni tik kartą, todėl nustok rūpintis ir ramia sąžine suvalgyk tą pyragaitį. (Emma Stone)

(05-05) „Aš niekada nebėgau tūkstančio mylių. Neįveikčiau tokios distancijos. Aš tūkstantį kartų bėgau vieną mylią.“ (Stu Mitllemenas ilgų nuotolių bėgimo rekordininkas)

(05-04) Visi didelės sėkmės lydimi žmonės yra dideli svajotojai – jie susikuria tikslą ir nuolat jį turėdami prieš akis juda link jo. (B. Tracy)

(05-03) Jūs turite galių, apie kurias net nesapnavote. Galite nuveikti tai, apie ką net negalvojote. Nėra jokių ribų tam, ko galite tikėtis, išskyrus tas ribas, kurias nubrėžia jūsų mintys. Negalvokite, jog negalite. Galvokite, kad galite. (Darwin P. Kingsley)

(05-02) Svarbiausia laiko planavimo pamoka, kurią man teko išmokti – neužsiiminėk smulkme, nevaryk sau streso dėl darbų, kurių reikia kažkam kitam. Daryk tai, kas tikrai prasminga, daug ką keičia ir duoda svarų kaupiamąjį efektą. (Aurimas Guoga)

(05-01) Žmogus, norintis vadovauti orkestrui, privalo atsukti miniai nugarą. (J. Cookas)

(04-30) Racionalus žmogus pats adaptuojasi prie savo aplinkos. Neracionalus gi atkakliai bando pačią aplinką pritaikyti prie savęs. Kaip tik todėl visas progresas ir priklauso nuo neracionaliųjų. (Džordžas Bernardas Šo)

(04-29) Aš dar nesutikau katino, kurį jaudintų, ką apie jį šneka pelės. (J. Bulatovičius)

(04-28) Jei paklausite, kur slypi mano sėkmės priežastis, atsakysiu tik tiek. Galbūt man ir trūko gabumų, tačiau aš vadovavausi paprastu, bet galingu principu – siekiau daryti tai, kas dera daryti žmogui, siekiau būti teisingu žmogumi. (Kazuo Inamori)

(04-27) Žmogus, kuris tvirtai ko nors siekia, priverčia likimą nusileisti. (Michailas Lermontovas)

(04-26) Galvok apie savo dabartines gerąsias savybes, kurių kiekvienas turi; negalvok apie savo buvusias nesėkmes – visi jų yra patyrę. (Čarlzas Dikensas)

(04-25) Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai. (Seneka jaunesnysis)

(04-24) Didžiausią garbę pasiekia ne tas, kuris niekada nesuklumpa, bet tas, kuris suklupęs pakyla. (Ž. Ž. Ruso)

(04-23) Labiausiai nesuvokiama pasaulyje yra tai, kad tas pasaulis yra suvokiamas. (Albertas Einšteinas)

(04-22) Patys geriausi mūsų darbai yra tie, kuriuos dirbame gera valia ir su įgimtu polinkiu (Š. Monteskjė)

(04-21) Po kiekvieno blogo sprendimo priimkite gerą. (Ziglaras, Zigas)

(04-20) Kuo daugiau darote, tuo daugiau galite padaryti. (Lucille Ball)

(04-19) Sugebėjimas gerai kalbėti liudija apie įprotį sutelkti dėmesį… kalbėdami mes pirmiausia tobuliname mąstymą. (V. De Bonstetten)

(04-18) Kai pirkimą ir pardavimą reguliuoja įstatymai, pirmiausia nuperkami ir yra įstatymų leidėjai. (P. J. O’Rourke)

(04-17) Šlovės troškimas – pati didžiausia tuštybė. (Dž. Santjana)

(04-16) Išmintas takas neveda į naujas ganyklas. (Indira Gandhi)

(04-15) Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien utopija, rytoj – kūnas ir kraujas. (Viktoras Hugo)

(04-14) Ten, kur yra milžiniškas noras, negali būti didžiulių sunkumų. (N. Makiavelis)

(04-13) Tas, kuris rūpinasi aukščiausiu tikslu, neturi taikstytis su nuvalkiotais požiūriais. (Kung Sun Jangas)

(04-12) Žmonės yra dviejų rūšių. Vieni pasiduoda sunkumams ir eina pasroviui, kiti supyksta ir ima priešintis savo vargams. (Robertas Kijosakis)

(04-11) Nebijok didelių išlaidų, bijok mažų pajamų. (Nežinomas autorius)

(04-10) Laisvo žmogaus istorijos niekada nelėmė atsitiktinumas; ją lėmė jo paties pasirinkimas. (Dvaitas D. Eizenhaueris)

(04-09) Kad būtumėte gyvenime sėkmingi, turite išmokti siekti vieno pagrindinio ilgalaikio savo tikslo ir žongliruoti dar dviem, trim trumpalaikiais arba vidutinės trukmės siekiais vienu metu. (Ziglaras, Zigas)

(04-08) Moksle ne tiek svarbu gauti naujų faktų, kiek svarbu rasti naujų būdų mąstyti apie juos. (Seras Viljamas Bragas)

(04-07) Kai susitelkiate į savo ketinimą, protas ir kūnas orientuojasi jo kryptimi. Čia tik psichologijos dėsnis. Daugiau gaunate to, į ką atkreipiate dėmesį. (Vitale, Joe)

(04-06) Pora mėnesių darbo laboratorijoje gali sutaupyti porą valandų darbo bibliotekoje. (Discovery laida)

(04-05) Besirenkantis kelio pradžią kartu pasirenka ir lemtį, į kurią šis kelias veda. (H. E. Fosdikas)

(04-04) Niekuomet nelauk atsidėkojant ir iš nieko nelauk pagalbos. Atmink, kad kuo mažiau tikiesi kitų pagalbos, tuo pats daraisi galingesnis, tvirtesnis. (Paulauskas, Stasys)

(04-03) Karčiausios ašaros yra pralietos dėl nepasakytų žodžių ir neužbaigtų darbų. (Harriet Beecher Stowe)

(04-02) Vizija be veiksmo yra tik svajonė, veiksmas be vizijos – košmaras. (Japonų patarlė)

(04-01) Kai visada sakome tiesą, mums nereikia atsiminti savo žodžių. (M. Twain)

(03-31) Narsa didina didvyriškumą, dvejojimą skatina baimė. (Publilijus Siras)

(03-30) Vengdami problemų niekada nebūsite tas, kuris jas įveikė. (Ričardas Bachas)

(03-29) Mes įveikiame ne kalną, bet patys save. (Edmundas Hilaris)

(03-28) Užkopus į didžiulį kalną, atrandi dar daugiau kalnų, į kuriuos galėtum įkopti. (Nelsonas Mandela)

(03-27) Elkitės švelniai su atžagariais žmonėmis – jiems to labai reikia. (Motina Teresė)

(03-26) Penkerių ar šešerių metų vaiką lengva išmokyti optimizmo. Tėvai turi pasakoti jiems, kas gero buvo jų pačių praeityje – ir vaikai pradės mokytis telkti dėmesį į teigiamus dalykus. (J. Segal)

(03-25) Subjektyvųjį protą visiškai valdo objektyvusis protas. Su visišku atsidavimu šis darbuojasi tol, kol pasiekia galutinį rezultatą, kad ir ką jame būtų įtvirtinęs subjektyvusis protas. (Thomas Troward)

(03-24) Sėkmės kelią sudaro daugybė nesėkmės atkarpų… Iki galo nueina tie, kurie nepraranda entuziazmo. (Winston Churchill)

(03-23) Jokia jėga nėra tokia stipri, kad ilgai atlaikytų baimės svorį. (Ciceronas)

(03-22) Mūsų šiandien yra kertiniai akmenys, iš kurių statome savo ateitį. Jeigu tie akmenys yra menki, tai mūsų gyvenimo rūmai taip pat bus menki. (Marden, Orison Swett)

(03-21) Sėkmė būna dviejų tipų – pradinė ir galutinė. (Winston Churchill)

(03-20) Įsitikinimai – tai langas, pro kurį žvelgiame į pasaulį. (Paul McKenna)

(03-19) Kad uždegtum, visų pirma pats turi degti tuo jausmu. Kad pravirkdytum, visų pirma ašaros turi tekėti pačiam. Kad įtikintum, visų pirma pats turi tikėti. (Vinstonas Čerčilis)

(03-18) Sėkmė nepakeičia vyrų. Ji juos demaskuoja. (Suzanne Necker)

(03-17) Baimė yra sąlyginė reakcija, tai nebrandus įprotis, kuris gali tuojau pat nuslopinti tavo energiją… jei nesisaugosi.

(03-16) Turėti skolų, vadinasi, šį tą jau turėti. (Onorė de Balzakas)

(03-15) Bijodami pabandyti, daug ką pražiopsome. (M. Dž. Hjulendas)

(03-14) Jei kas nors tau duoda milijoną dolerių, geriau tapk milijonieriumi, nes kitaip su tais pinigais nemokėsi elgtis. (Jimas Rohnas)

(03-13) Šypsokis, ir pasaulis šypsosis kartu; verk, bet verksi vienas („Tikėk sėkme ir būk turtingas“ 82 psl.)

(03-12) Kantrybė yra geriausias vaistas nuo įvairiausių kančių. (Plautas)

(03-11) Jei manai, kad gali – tu gali. Bet jei manai, kad negali – tu irgi esi teisus. (Mary Kay Ash)

(03-10) Kai susiduria srovė ir uola, visada nugali srovė – ne jėga, o atkaklumu. (Autorius nežinomas)

(03-09) Tikroji gyvenimo pilnatvė – ne pasitenkinimo ramybė, o tikslo siekimo procesas, jo įtvirtinimo akimirka. (Ch. Ortega I Gasetas)

(03-08) Tegu jūsų kojos remiasi į žemę, o akys į žvaigždes. (T. Roosevelt)

(03-07) Valdykite savo protą, užuot leidę, kad jis jus valdytų. (Dzenbudistų posakis)

(03-06) Mums reikia išsirinkti kokį nors dorą žmogų ir visada turėti prieš akis, kad gyventume taip, tarsi jis mus stebėtų, ir viską darytume taip, tarsi jis matytų. Šitaip, mielasis Liucijau, moko Epikūras. Duoda mums sargą ir vadovą… (Seneca, Lucius Annaeus)

(03-05) Jei darysite, ką visą laiką darydavote, gausite tai, ką visą laiką gaudavote. (Tony Robbins)

(03-04) Būkime realistai, padarykime tai, kas neįmanoma. (She Guevara)

(03-03) Dieve, suteik man ramybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti. (A. A. W. S)

(03-02) „Aš daugiau pasimokiau iš savo nesėkmių nei iš laimėjimų“ (Richardas Bransonas)

(03-01) Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino, kam. (Mencijus)

(02-29) Pasaulis yra apvalus, todėl vieta, kuri mums atrodo kaip galas, gali būti pradžia. (I. B. Priest)

(02-28) Buvimas nugalėtu – tik laikina būsena, pasidavimas padaro ją ilgalaike. (Marilyn vos Savant)

(02-27) Tas, kuris pasiekė ką nors didingo, buvo vienas iš tų, išdrįsusių patikėti, jog kažkas jo viduje yra pranašesnis už susiklosčiusias aplinkybes. (Bruce Barton)

(02-26) Vaizduotė, vien tik vaizduotė leidžia mums matyti pasaulį kaip visumą. Vien jos dėka suprantame tiek realius, tiek idealius mūsų santykius. (O. Vaildas)

(02-25) Veidmainiauti – nesunkus amatas, kiekvienas niekšas tai sugeba, bet kalbėti atvirai, nuoširdžiai gali ir drįsta tik garbingos širdys. (Š. Petefis)

(02-24) Vienintelis būdas atrasti galimybių ribas yra peržengti jas. (Artūras Čarlzas Klarkas)

(02-23) Kad ir ko panorėtum šiame gyvenime, kiti to taip pat norės. Tvirtai tikėk savimi, kad galėtum priimti idėją, jog turi lygias teises į tai. (Diane Sawyer)

(02-22) Žmogus retai kada būna geresnis už savo žodžius. (Vokiečių patarlė)

(02-21) Atskirti turtingą nuo vargšo nesunku. Vargšai leidžia pinigus ir taupo, kas liko. Turtingieji taupo ir leidžia tai, kas atliko. (Jim Rohn)

(02-20) Kiekviena problema yra lyg barjeras jojime su kliūtimis, – jeigu prijojus problemą jūsų širdis ją peršoka, žirgas seks iš paskos. (Lawrence Bixby iš „Comeback from a Brain Operation“)

(02-19) Nesvarbu, kiek turtingas, koks žymus ar įtakingas esate. Kai mirsite, jūsų laidotuvių eisenos dydis labai priklausys nuo tos dienos oro sąlygų. (Maiklas Pričardas)

(02-18) Sąmojus nieko neįrodo. (Voltaire)

(02-17) Pagyrūnų, kaip ir paauksuotų ginklų, vidus neatitinka išorės. (Pitagoras)

(02-16) Tuščiagarbiškumas yra ne kas kita, kaip bandymas tapti garsenybe anksčiau, negu to nusipelnome. (A. Smitas)

(02-15) Teigiamas požiūris atveria duris galimybei. (J. M. Templeton)

(02-14) Keturmetis mažylis per dieną nusijuokia 300 kartų, suaugęs – viso labo 15 kartų.

(02-13) Jeigu ko nors norite iš gyvenimo, turite eiti ir pasiimti. (Renee Scroggins)

(02-12) Supilk centus iš savo piniginės į savo smegenis ir tavo smegeninė į tavo piniginę ims pilti dolerius. (Bendžaminas Franklinas)

(02-11) Jokios studijos ar žinios nepadarys žmogaus lyderiu, jei jis neturi tam reikalingų savybių. (Archibaldas Wavellis)

(02-10) o norint suprasti ir pateisinti, reikia charakterio ir savikontrolės.

(02-09) Mes neturime įprasti laukti įkvėpimo, kad imtumėmės veiksmų. Veiksmai visada pažadina įkvėpimą. Įkvėpimas retai pažadina veiksmus. (Frankas Tiboltas)

(02-08) Nenusimink dėl nesėkmės, nes vienas pralaimėjimas dažnai esti laidas dešimčiai laimėjimų. (Salomėja Nėris)

(02-07) Žmogus, kuris abejoja savimi, prilygsta žmogui, įstojusiam į savo priešų gretas ir pakėlusiam prieš save savo ginklą. (A. Dumas)

(02-06) To, kas mums atrodo neįmanoma, galbūt paprasčiausiai nesistengėte padaryti. (S. H. Nasras)

(02-05) Net jeigu jūs ir išmoktumėte labai taisyklingos anglų kalbos, su kuo jūs kalbėtumėte? (Clarence Darrow)

(02-04) Kad atliktumėte bet kokią užduotį, jūs turite jai iš anksto pasiruošti ir sudaryti planą, po to jūs visiškai teisėtai galite tikėtis, jog tai įvyks. Tikėjimasis – tai vienas iš svarbiausių sėkmės veiksnių bet kokioje veikloje. (Ziglaras, Zigas)

(02-03) Neapykanta pasaulį užtemdo, meilė nušviečia. (M. L. King)

(02-02) Žmonės, kuriems sekasi, svajoja apie aukštumas ir drąsiai rizikuoja, kad jų vizijos virstų tikrove. Jie žiūri baimei tiesiai į akis, įsitraukia į žaidimą ir gyvena plačiai. Kad ir kaip bijotų, jie vis tiek prasilaužia pro baimės duris. Verčiau vieną dieną pabūti liūtu, nei visą gyvenimą avimi.

(02-01) Neklausk, ką tau duos gyvenimas, pagalvok, ką tu jam gali duoti. (V. Frankl)

(01-31) Žmonės visada kaltina aplinkybes, kad jos ne tokios, o kitokios. Aš netikiu aplinkybėmis. Žmonės, kurie šiame pasaulyje ko nors pasiekia, yra tie, kurie atsikėlę iš ryto, ieško jiems reikalingų sąlygų, o jei neranda sukuria patys. (Bernardas Šo)

(01-30) Žmonės, kurie mėgsta tai, ką nuolat daro, daro tai gerai. (Joe Gibbs)

(01-29) Prieš pradėdamas darbą atsimink, kad visus laukiančius sunkumus numatyti yra beveik neįmanoma. Aiškiai numatyti gali tik savo tikslą. Mintyse nusipiešk jo viziją ir laikykis jos, kad ir kas benutiktų. (Kathleen Norris)

(01-28) Aš esu gyvenimo menininkas, o mano kūrinys yra pats gyvenimas. (Suzuki)

(01-27) Jei jums nepatiko koks nors žmogus, iškart pažvelkite į save. (Konfucijus)

(01-26) Kiekvieno žmogaus gyvenimas bus kupinas nuolatinio bei netikėto paskatinimo, jei jis kiekvieną dieną pasieks tiek, kiek jam leidžia galimybės. (Booker T. Washington)

(01-25) Žmogus nuo gyvulio skiriasi tuo, kad gali laisvai apsispręsti daryti bloga ar gera, gali pasirinkti žingsniuoti gėrio keliu ar šlitiniuoti apleistu nuodėmės šunkeliu. (M. L. King)

(01-24) Kol nepasiduodi, esi stipresnis už likimą. – Erichas Marija Remarkas

(01-23) Domėkis savo gyvenimu, nes esi vienintelis, kuris gali iš jo šį tą padaryti. (Ilse Pannek)

(01-22) Neprarasti kantrybės tada, kai viskas atrodo beviltiška, ir yra kantrybė.

(01-21) Randame ko ieškome: gėrį arba blogį, problemas arba sprendimus. (J. M. Templeton)

(01-20) Niekam neatsitinka nieko tokio, ko jis negalėtų ištverti. (Markas Aurelijus)

(01-19) …jūs galite turėti gyvenime viską, ką tik norite, jei tik padėsite kitiems žmonėms gauti tai, ko nori jie. (Ziglaras, Zigas)

(01-18) Kuo žmogus doresnis, tuo labiau jis tiki kitų žmonių dorumu. (Ciceronas)

(01-17) Daugelis nevykėlių yra žmonės, per visą gyvenimą taip ir nesuvokę, kaip arti sėkmės jie buvo, kai nuleido rankas. (Thomas A. Edison)

(01-16) Sakoma, kad didžiausias žmogaus priešas – tai baimė. Baimės palydovai yra nesėkmės, ligos ir blogi tarpusavio santykiai. Milijonai žmonių bijo praeities, ateities, senatvės, psichinių ligų ir mirties. Tačiau juk baimę jūs patys sugalvojate. Tai reiškia, jog bijote savo minčių! (J. Murphy)

(01-15) Svarbu nestovėti vietoje. Gyvenimas – tai įvykiai, o ne žodžiai. Svarbu judėti. (Alfred Adler)

(01-14) Pradėkite darydami tai, kas būtina, tada tai, kas įmanoma, o paskui pastebėsite, kad atliekate tai, ką manėte esant neįgyvendinama. (Šv. Pranciškus Asyžietis)

(01-13) Prarastas laikas negrįžta. (Benjamin Franklin)

(01-12) Žvejai žino, kad jūra yra kupina pavojų ir audros yra baisios, tačiau dėl to jie niekada nepasilieka krante. (Vincent Van Gogh)

(01-11) Supraskite, ko iš tiesų norite. Tuomet liausitės vaikęsi drugelius ir imsite kasti auksą. (William Moulton Marston)

(01-10) Vis dėlto jei tikime, būtinai mums atsivers durys, ko gero, net ir tos, apie kurias net nesvajojome, bet mums pačios tinkamiausios. (Spencer Johnson)

(01-09) Daugybė žmonių kūnu ir protu gyvena labai ribotoje savo galimybių erdvėje. Tačiau kiekvieno viduje yra tokia gyvybės talpykla, kokios mes net negalime įsivaizduoti. (William James)

(01-08) Gyventi nesiekiant meistriškumo, vadinasi negerbti tų neįkainojamų gebėjimų ir talentų, kurie tau duoti… (Sharma, Robin)

(01-07) Pagrindas, ant kurio statoma kiekviena nuolatinė sėkmė, yra žmogaus charakteris – įskaitant ir kompanijos, institucijos ar vyriausybės sėkmę. Kolektyviai individai sudaro visuomenę, ir kiekvienos visuomenės sėkmė yra tik jos individų charakterių atspindys. (Ziglaras, Zigas)

(01-06) Žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad krautų turtus, rinktų delnų plojimus, ieškotų garbės. Visa tai yra nepastovūs, beverčiai nykūs blizgučiai. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas – tai mūsų sielos tobulumas. (M. Pečkauskaitė)

(01-05) Naujos idėjos turi tris etapus: – Tai neįmanoma. – Tikriausiai tai galima padaryti, bet neverta. – Aš visą laiką žinojau, kad tai gera idėja!      (Artūras Klarkas)

(01-04) Nėra tokio pirmadienio, kuris neužleistų vietos antradieniui. (Antonas Čechovas)

(01-03) Priimk save tokį, koks esi ir mėgaukis tuo. (Mitch Albom)

(01-02) Gerai tvarkomas laikas yra gerai sutvarkyto proto požymis. (Isaac Pitman)

(01-01) Jeigu siekdamas tikslo pakeliui pradėsi stabčioti ir mėtyti akmenis į kiekvieną lojantį šunį, tai tikslo niekad nepasieksi. (F. Dostojevskis)

Mūsų fakulteto administracija nuo Gamtos mokslų katedros Kalėdų proga gavo dovaną – 366 sentencijų rinkinį visiems 2016 metams – kiekvienai dienai.

Tad kasdien ir jūs su mumis jas perskaitykite.

Kalendorius

<< Lap 2020 >>
PATKPŠS
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Artėjantys renginiai

Studijos Mokslas Paslaugos Kursai