LT   |   EN      Mano KU   |   
JTGMF – Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje

Vasario 27–kovo 3 dienomis Kauno Maironio universitetinė gimnazija organizavo renginį „Studijų savaitė 2017“, kuriame studijų programas pristatė net 10  aukštųjų mokyklų, tarp kurių šiemet buvo ir Klaipėdos universitetas. Gimnazijoje kiekvieną dieną vyko vis kitų studijų sričių – biomedicinos, socialinių, fizinių, technologijų, humanitarinių mokslų, menų – programų pristatymai.

Kadangi, kovo 1 d. buvo paskelbta „Technologijų diena“, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, gavęs mokyklos kvietimą prisidėti prie renginio, vizito metu pristatė 9 inžinerines studijų programas. Į susitikimą su Kauno miesto moksleiviais vyko Jūrų inžinerijos ir Inžinerijos katedrų dėstytojai bei studentai. Renginio metu JTGMF atstovai ne tik pristatė studijų programas, bet ir diskutavo su moksleiviais, dalijo patarimus kaip pasirinkti specialybę, dalinosi savo patirtimi, kvietė atvykti į Klaipėdą.

Projektas, kuriame pirmą kartą dalyvavo ir Klaipėdos universitetas, šiemet sutraukė net 3000 moksleivių iš įvairių Kauno miesto mokyklų.

 

JTGMF dėkoja renginio organizatoriams – Kauno Maironio universitetinei gimnazijai, už galimybę dalyvauti renginyje!

Tikimės, kad buvome naudingi ir įdomūs.

 

JTGMF administracija