LT   |   EN      Mano KU   |   
Įsibėgėjo Sumaniųjų praktikų projektas

Šių metų spalio 29 dieną savo Sumaniąją praktiką užbaigė pirmoji studentų grupė, kurią sudarė penki Klaipėdos universiteto studentai: Greta Stasytytė (Vadyba, IV kursas), Evaldas Kunickas (Informatika, II kursas), Guoda Bružaitė (Biologija, III kursas), Julius Kochas (Suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerija, II kursas) ir Albert Gricuk (Informatika, II kursas).  Studentų grupė gavo vienos didžiausių polietilentereftalato (PET) granulių gamintojos Europoje NEO GROUP suformuotą praktikos užduotį „Vidinės ir išorinės nuomonės apie įmonę tyrimas“. Prie šios užduoties studentų komanda, padedant praktikos vadovui, Inžinerijos katedros doc. dr. Valentinui Kartašovui ir įmonės atstovei, Personalo ir komunikacijos direktorei Rūtai Žilienei, dirbo 2 mėnesius: kūrė apklausos anketas, atliko apklausas, sistemino rezultatus, atliko jų statistinę analizę ir galiausiai juos bei išvadas pristatė įmonės generaliniam direktoriui bei kitiems bendrovės darbuotojams.

Studentai džiaugiasi turėję galimybę praktiką atlikti tokioje didelėje įmonėje bei nauju praktikos modeliu, kai praktika atliekama ne po vieną, o tarpdisciplininėje studentų grupėje. Studentai po praktikos teigė, kad dirbdami komandoje jie ne tik dirbo prie konkrečios užduoties, kas taip pat, jų nuomone, buvo labai šaunu, bet ir mokėsi vieni iš kitų, įgavo patirties bendrauti su kitų specialybių atstovais, sprendžiant tam tikras įmones problemas, įgijo įgūdžių dirbti komandoje, planuoti laiką, pasiskirstyti darbus.

Primename, kad 2017 metų pabaigoje startavo projektas „Patirties partneriai LT“. Projektas vyksta trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Projekto vykdytojas – Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK), projekto partneriai – Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas bei Klaipėdos universitetas.

Pagrindinis projekto uždavinys – organizuoti sumaniąsias studentų praktikas, skatinant praktikos mentorių (Įmonės) ir praktikos vadovų (Dėstytojų) bendradarbiavimą. Sumaniųjų praktikų metu studentai gauna tam tikrą įmonės suformuotą užduotį (case). Atrenkamos mąstymo ir kūrybiškumo reikalaujančios užduotys, kurių tikslas – sukurti arba pagerinti produktą/procesą (priklausomai nuo įmonių pageidavimų) ir ties kuriomis galėtų dirbti tarpdisciplininės, iš 5-7 studentų suformuotos komandos. Užduotys reikalaus profesinių žinių, vadybos bei naujų idėjų generavimo įgūdžių. Taip bus siekiama ugdyti studentų gebėjimus rinkti informaciją, analizuoti, kritiškai vertinti, išgryninti problemą, atskirti tikslinę grupę, analizuoti rezultatus, gebėjimą iškelti tikslus ir inovatyviai spręsti problemą bei gebėti dirbti komandoje. Taip pat svarbu paminėti, kad šių praktikų tikslas yra ne tik pagilinti studentų profesines žinias, bet jiems suteikti progą įgyti naujų gebėjimų, kurių studijų metu jie galbūt negauna, bet yra labai svarbūs, norint sėkmingai įsilieti į darbo rinką.

Visus norinčius įsilieti į projektą, tiek studentus, kurie norėtų atlikti privalomąją arba savanorišką praktiką, tiek įmones, kurios norėtų prisidėti prie praktikų ir pateikti užduotis, prašome kreiptis į fakulteto plėtros koordinatorę Liną Janušienę, tel. 846 398 680 arba el. paštu: lina.janusiene@ku.lt.

Kol kas džiaugiamės pirmąja studentų komanda, įveikusią sumaniąją praktiką, o įmonei NEO GROUP dėkojame už nuoširdų bendravimą, pagalbą studentams, praktikos vietą ir skirtą užduotį!