LT   |   EN      Mano KU   |   
Inžinerijos katedros studentai dalyvavo studentų mokslinėje konferencijoje „Chemija ir cheminė technologija 2019“

Gegužės 17 d. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete vyko Studentų mokslinė konferencija „Chemija ir cheminė technologija 2019“. Šioje konferencijoje dalyvavo Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studentai. Už geriausią pranešimą „Alternatyvių degalų gamybos, atliekant naudotų padangų pirolizę, tyrimas“ sekcijoje Polimerų chemija ir technologijos diplomas skirtas chemijos inžinerijos III kurso studentui Rokui Rapolavičiui (vadovas lekt. dokt. Žilvinas Kryževičius).

Konferencijoje taip pat dalyvavo ir pranešimus skaitė:

  1. Simona Kriaučiūnaitė, IV kurso Chemijos inžinerijos studijų programos studentė (pranešimas „Aliejaus panaudojimas biotepamosios medžiagos gamybai, vadovė lekt. Viktorija Jakubauskaitė);
  2. Ghanshyam Thekkemadhathil Premnath, I kurso Naftos ir dujų technologinių procesų studijų programos studentas (pranešimas „Comparative Study on Hardness of Structural Steels by Hardening with Nitrogen and Carbon to Enhance Corrosion Inhibition Properties“, vadovas doc. dr. Johen Uebe);
  3. Gintarė Jurčytė, IV kurso Chemijos inžinerijos studijų programos studentė (pranešimas „Biodyzelino gamyba ir savybių tyrimas, vadovė lekt. Rasa Majauskienė);
  4. Ali Ugurcan Karasu, I kurso Naftos ir dujų technologinių procesų studijų programos studentas (pranešimas „Optimizing Production of the Cellulose-Based Aerogel for Application on Oil Spill Cleaning“, vadovė doc. dr. Tatjana Paulauskienė);
  5. Monika Nikolajevė, I kurso Naftos ir dujų technologinių procesų studijų programos studentė (pranešimas „Alternatyvūs jūrų transporto degalai: kompleksinių metanolio-biodyzelino-dyzelino mišinių tyrimas“, vadovė doc. dr. Tatjana Paulauskienė);
  6. Artūras Torkelis, III kurso Chemijos inžinerijos studijų programos studentas (pranešimas „Biodegalų gamyba panaudojant makrodumblius“, vadovė prof. dr. Audronė Žukauskaitė);
  7. Irmantas Daunoravičius, III kurso Chemijos inžinerijos studijų programos studentas (pranešimas „Aktyvintos anglies gamyba iš medžio pjuvenų ir jos savybių tyrimas“, vadovas lekt. Žilvinas Kryževičius);
  8. Rasa Tūtoraitytė, IV kurso Chemijos inžinerijos studijų programos studentė (pranešimas „Poliesterio kompozitų savybių tyrimas“, vadovė lekt. Viktorija Jakubauskaitė);

Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos institutas, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetas, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas.