LT   |   EN      Mano KU   |   
Informacinis renginys „Info diena – Kvietimai teikti projektines paraiškas“

Š.m. vasario 9 d. Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto prodekanė Rasa Viederytė mūsų fakultete vedė informacinį renginį apie šiuo metu paskelbtus ir artimiausiu metu planuojamus skelbti kvietimus teikti paraiškas bei kvietimus į informacinius renginius „Info diena – Kvietimai teikti projektines paraiškas“.  Renginio metu buvo pristatyti LMT, MITA, ERASMUS, Baltijos-Amerikos laisvės fondo, Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos, Baltijos jūros regiono programos, LR Ūkio ministerijos, NMA ir kitų agentūrų bei fondų paskelbti kvietimai teikti paraiškas, buvo paviešintos projektinės iniciatyvos, į kurias JTGMF ir SMF mokslininkai, dėstytojai bei studentai galėtų įsijungti ir aktyviai dalyvauti, buvo taip pat pristatytos organizuojamos savanorystės iniciatyvos ir jų reikšmė.

Renginio metu kalbėta apie galimas projektų tematikas, galimybę prisijungti prie jau įgyvendinamų projektų, teikti ir registruotis ieškant projekto partnerių. Pranešimo metu buvo paviešintos VšĮ „Versli Lietuva“ projektų iniciatyvos ir skelbiami renginiai, kuriuose kviečiama registruotis ir dalyvauti, pakviesta viešinti VšĮ „Inovacijų biuro“ galimybes studentams – prisijungti prie šiuo metu įgyvendinamų trijų tarptautinių projektų.

Susitikimo metu buvo atkreiptas dėmesys į H2020 programos projektų galimybes, dalyviai buvo pakviesti registruotis pagal savo kompetencijų sritis tapti išoriniais programos paraiškų vertinimo ekspertais.

Pranešimo metu buvo paviešinti kvietimai dalyvauti įvairių programų tarptautiniuose renginiuose, ieškoti projekto partnerių, jungtis į projektus, siūlyti savo idėjas ir kurti konsorciumus, mokytis ir kelti savo kvalifikaciją.

  1. Viederytė atkreipė dėmesį, jog galimybių jungtis į projektines iniciatyvas, inicijuoti savo idėjas bei gauti finansavimą vykti į tematinius renginius – gausybė. Tiesiog svarbu gauti šią informaciją laiku, kad iš anksto galima būtų susiplanuoti ir dalyvauti. Tam ir buvo skirtas šis renginys, siekiant atkreipti dėmesį į įvairių programų bei fondų kvietimus teikti paraiškas ir galbūt kiekvienam dalyviui gauti naudingos informacijos pagal jo vykdomą mokslinę ar kitą profesinę sritį.

Po renginio mokslininkai dar nemažai diskutavo apie paviešintas galimybes ir aktualumą dalyvauti projektuose kartu, atstovaujant tiek JTGMF, tiek SMF fakultetams. Žinoma, priklausomai nuo programos ir projekto idėjos – pakviesti jungtis ir kitų fakultetų atstovus.