LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakultete startuoja naujas tarptautinis projektas biodujų tematika

Š.m. lapkričio 25-27 dienomis Klaipėdos universiteto Jūros tecnologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros profesorė Audronė Žukauskaitė ir Klaipėdos universiteto projektų vadovė docentė Rasa Viederytė dalyvavo Švedijoje, Kristianstade vykusiame pirminiame tarptautinio projekto partnerių susitikime. Susitikimo tikslas buvo suburti visą tarptautinę projekto „Baltic Sea Biogas Alliance (BASE)“ komandą, apsikeisti patirtimis bei įžvalgomis biodujų tematikoje ir numatyti galimas strategines plėtros iniciatyvas.

Susitikimui buvo parinkta itin darbinga ir kūrybiškai įrengta aplinka KRINOVA inkubatoriuje ir mokslo parke. Jame reziduojantys Švedijos Skane regionui aktualūs verslai buvo trumpai pristatyti ir argumentuoti (žemės ūkio produkcijos kūrimas, perdirbimas, maisto pramonė ir kt.), papasakotas ir KRINOVA inkubatoriaus bei mokslo parko verslo modelis.

Klaipėdos universiteto atstovės R. Viederytė ir A.Žukauskaitė ne tik pristatė Klaipėdos universiteto biodujų ir susijusiose tematikose įgyvendintų projektų patirtis, Klaipėdos veikiančią biodujų gamyklą ir SGD terminalą, pakomentavo mokslininkų ir tyrėjų kompetencijas ir aktyvų įsitraukimą į šios tematikos mokslinius ir taikomuosius tyrimus, vizualiai pademonstravo turimą technologinę įrangą biodujų tyrimams, bet ir aktyviai įsitraukė bei inicijavo diskusijas dėl poreikio teisingai pasirinkti aktualias ir dar neištyrinėtas tematikas biodujų srityje.

Projekto komanda buvo pakviesta ir techniniam vizitui į Kristianstado dujų perdirbimo įmonę, kurioje buvo pristatyti pagrindiniai technologinai procesai, žaliavų logistinis ciklas, darbo sąlygos ir pagrindiniai rezultatai bei jų pritaikomumas. Projekto partneriai domėjosi ne vien biodujų perdirbimo technologijomis, bet ir skleidžiamų kvapų poveikiu aplinkai, klausinėjo apie įmonės planuojamas plėtros kryptis ir iššūkius, su kuriais susiduria biodujų gamyboje, surinkime ir perskirstyme. Buvo aptarti ir komunalinių atliekų bei maisto atliekų, kaip žaliavos perdirbimui, papildomo rūšiavimo ypatumai ir technologiniai iššūkiai.

Tarptautinis projektas BASE finansuojamas iš Švedijos instituto fondo, projektas turės būti užbaigtas iki 2020 m. birželio 30 d. Šio projekto įgvendinimo metu siekiama sustiprinti projekto partnerių tinklaveiką, apsikeisti gerąja patirtimi, kompetencijomis, išgryninti kompetencijas ir pagrindines plėtros gaires biodujų tematikoje, išgryninti klasterio kūrimo poreikį bei pasiruošti teikti projektinę paraišką šių numatytų plėtros gairių įgyvendinimui. Projekto pagrindinis partneris – KRINOVA inkubatorius ir mokslo parkas (Švedija).

Kitas projekto partnerių susitikimas vyks Klaipėdoje, 2020 m. balandžio 1-2 dienomis. Jį organizuos Klaipėdos universiteto atstovai.