LT   |   EN      Mano KU   |   
Papildomos studijos

Asmenims, baigusiems aukštojo mokslo kolegines studijas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas siūlo papildomas studijas magistro laipsniui siekti. Šios studijos skirtos asmenims, kurie yra įgiję koleginį išsilavinimą. Studijos apima studijų krypties pagrindinius dalykus, kad studentas įgytų pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Asmeniui, baigusiam papildomąsias studijas, išduodama  akademinė pažyma, suteikianti teisę bendra tvarka  dalyvauti konkurse dėl valstybės finansuojamos/nefinansuojamos vietos į atitinkamą magistrantūros studijų programą. Stojamasis balas skaičiuojamas iš akademinės pažymos (svertinis koeficientas 0,6) ir kolegijos diplomo priedėlio pažymių vidurkių (svertinis koeficientas 0,4).

Studijų programa Kokio pasirengimo asmenys priimami Studijų trukmė ir forma Vieno kredito kaina,
Eur
Magistrantūros studijų galimybės
(sąrašas gali būti tikslinamas)
Magistrantūros studijų trukmė (metais)
Biologija Priimami asmenys, baigę biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas. Iki 1 m, NL  20 Ichtiologija ir žuvininkystė 2
Informatika Priimami asmenys, baigę informatikos ar informatikos inžinerijos krypties aukštojo mokslo kolegines studijas. Iki 1 m, NL 20 Geoinformatika

Techninių informacinių sistemų inžinerija

 

2
2
Integruota inžinerija Priimami asmenys, baigę technologijos, fizinių, biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas. Iki 1 m, I  22 Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos

Jūros aplinkos inžinerija

Naftos technologiniai procesai

1,5
Gamybos inžinerija

Laivybos ir uostų inžinerija

Laivyno techninės eksploatacijos valdymas

Laivų projektavimas ir statyba

Uosto statiniai

Techninių informacinių sistemų inžinerija

2

NL – nuolatinės studijos
I – ištęstinės studijos.