LT   |   EN      Mano KU   |   

Asmenys, baigę informatikos ar informatikos inžinerijos krypties aukštojo mokslo kolegines studijas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas siūlo papildomas studijas magistro laipsniui siekti.
Šios studijos skirtos asmenims, kurie yra įgiję koleginį išsilavinimą. Studijos apima studijų krypties pagrindinius dalykus, kad studentas įgytų pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Asmeniui, baigusiam papildomąsias studijas, išduodama  akademinė pažyma, suteikianti teisę bendra tvarka  dalyvauti konkurse dėl valstybės finansuojamos/nefinansuojamos vietos į atitinkamą magistrantūros studijų programą. Stojamasis balas skaičiuojamas iš akademinės pažymos (svertinis koeficientas 0,6) ir kolegijos diplomo priedėlio pažymių vidurkių (svertinis koeficientas 0,4).

Studijų trukmė ir forma – iki 1 m, NL (nuolatinės studijos);
Vieno kredito kaina – 30 eur;
Magistrantūros studijų galimybės ir trukmė:

Techninių informacinių sistemų inžinerija