LT   |   EN      Mano KU   |   

 

Studijų programa Mokymosi forma
ir trukmė
Suteikiama kvalifikacija Kokio pasirengimo asmenys priimami
Nuolatinės studijos
Gamybos inžinerija 2 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį; kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
Geoinformatika 2 Fizinių mokslų magistras Priimami asmenys, turintys informatikos, matematikos, informatikos inžinerijos, fizikos, statistikos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, gamtinės ir socialinės geografijos, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, komunikacijos ir informacijos bakalauro arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
Jūros aplinkos inžinerija 1.5 Gyvybės mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
Jūrų hidrologija 2 Fizinių mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ar technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą.

Laivybos ir uostų inžinerija

Specializacijos: Jūrų uostų valdymas, laivyno techninės eksploatacijos valdymas, laivų projektavimas ir statyba.
Specializacija pasirenkama stojimo metu.

2 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
Naftos ir dujų technologiniai procesai 1,5 Inžinerijos mokslų magistras

Priimami asmenys, turintys: technologijos, fizinių ar biomedicinos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Uosto statiniai 2 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
Techninių informacinių sistemų inžinerija
2 Informatikos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: technologijos ir fizinių mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.