LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijų programa Mokymosi forma
ir trukmė
Suteikiama kvalifikacija Kokio pasirengimo asmenys priimami
Nuolatinės studijos
Gamybos inžinerija 2 Inžinerijos mokslų magistras  

Priimami asmenys, turintys: technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį; kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos 1,5 Inžinerijos mokslų magistras  

Priimami asmenys, turintys: technologijos, gamtos, medicinos ir sveikatos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį; kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Naftos ir dujų technologiniai procesai 1.5 Inžinerijos mokslų magistras  

Priimami asmenys, turintys: technologijos, gamtos, medicinos ir sveikatos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį; kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Jūrų hidrologija 2 Fizinių mokslų magistras  

Priimami asmenys, turintys: gamtos, medicinos ir sveikatos, humanitarinių, socialinių ar technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Laivybos ir uostų inžinerija

Specializacijos: Jūrų uostų valdymas, laivyno techninės eksploatacijos valdymas, laivų projektavimas ir statyba.

2 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
Uosto statiniai 2 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
Techninių informacinių sistemų inžinerija
2 Informatikos mokslų magistras  

Priimami asmenys, turintys: technologijos ir fizinių mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.