Valstybinis kodas Studijų programa Mokymosi forma
ir trukmė
Suteikiama kvalifikacija Kokio pasirengimo asmenys priimami
NL I
6211DX014 Ekologija ir aplinkotyra1 2 Gyvybės mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
6211CX018 Geoinformatika2 2 Fizinių mokslų magistras Priimami asmenys, turintys informatikos, matematikos, informatikos inžinerijos, fizikos, statistikos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, gamtinės ir socialinės geografijos, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, komunikacijos ir informacijos bakalauro arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
6211DX015 Ichtiologija ir žuvininkystė 2 Gyvybės mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas
6211EX065 Jūros aplinkos inžinerija 1,5 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą;
6211CX019 Jūrų hidrologija 1,5 Fizinių mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ar technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą..
6211EX066 Laivybos ir uostų inžinerija 2 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
6211EX068 Laivų projektavimas ir statyba 2 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
6211EX069 Naftos technologiniai procesai 1,5 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: technologijos, fizinių ar biomedicinos mokslų srities bakalauro laipsnį;

kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

6211EX063 Gamybos inžinerija 2 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: technologijos, fizinių ar biomedicinos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
6211EX064 Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos 1,5 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: technologijos ir fizinių mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
6211BX020 Techninių informacinių sistemų inžinerija
2 Informatikos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: technologijos ir fizinių mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
6211EX070 Uosto statiniai 2 Inžinerijos mokslų magistras Priimami asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas
6211FX019 Laivyno techninės eksploatacijos valdymas 2 Technologijų mokslų magistras Priimami asmenys, turintys: technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

NL – nuolatinės studijos,  I – ištęstinės studijos.

Kai kurie dalykai dėstomi anglų kalba.

Dalis studijų programos bus vykdoma nuotoliniu būdu.

3 Asmenims, neturintiems pasirinktos magistrantūros krypties bakalauro laipsnio, studijų metu būtina išklausyti papildomus studijų dalykus.

 

Informacija atnaujinta: Monday February 5th, 2018