LT   |   EN      Mano KU   |   

Priimami asmenys, turintys: technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį; kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Mokymosi trukmė: 2 m.

Suteikiama kvalifikacija: Inžinerijos mokslų magistras.

Gamybos inžinerija

Priimami asmenys, turintys: technologijos ir fizinių mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Mokymosi trukmė: 2 m;

Suteikiama kvalifikacija: Informatikos mokslų magistras.

Techninių informacinių sistemų inžinerija

Priimami asmenys, turintys:

  1. technologijos, gamtos, medicinos ir sveikatos mokslų srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  2. kitos srities universitetinį  bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip vienerių metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą,
  3. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Mokymosi trukmė: 2 m;

Suteikiama kvalifikacija: Inžinerijos mokslų magistras.

Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos

Priimami asmenys, turintys: technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Mokymosi trukmė: 2 m.

Specializacijos: Jūrų uostų valdymas, laivyno techninės eksploatacijos valdymas, laivų projektavimas ir statyba.
Specializacija pasirenkama stojimo metu.

Suteikiama kvalifikacija: Inžinerijos mokslų magistras.

Laivybos ir uostų inžinerija

Priimami asmenys, turintys: technologijos, fizinių ar biomedicinos mokslų srities bakalauro laipsnį; kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą; baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Mokymosi trukmė: 1,5 m;

Suteikiama kvalifikacija: Inžinerijos mokslų magistras.

Naftos ir dujų technologiniai procesai

Priimami asmenys, turintys technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Mokymosi trukmė: 2 m;

Suteikiama kvalifikacija: Fizinių mokslų magistras.

Uosto statiniai